INCHIDEREA LANȚURILOR DE VALOARE DIN BIOECONOMIE PRIN OBȚINEREA DE BIOPRODUSE INOVATIVE CERUTE DE PIAȚĂ

CO Proiect Complex, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie şi Petrochimie –ICECHIM, Director Proiect Complex dr. bioch. Florin Oancea,

P1 Proiect Complex, Institutul de Chimie Macromoleculară „Petru Poni”, Responsabil Proiect Complex dr. chim. Călin Deleanu, P2 Proiect Complex, Universitatea “Dunărea de Jos” din Galați, Responsabil Proiect Complex prof. dr. Gabriela Elena Bahrim

P3, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Științe Biologice, Responsabil Proiect Complex dr. Oana Crăciunescu,

P4, Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad, Responsabil de proiect prof. dr. Florentina Daniela Munteanu

Abordarea proiectului PRO-SPER este de dezvolta procedee integrate, flexibile  și interconectate, prin care să se transforme o serie de subproduse agro-alimentare în bioproduse cerute de piață – fig. 1.

 

            Fig. 1. Abordarea proiectului complex PRO-SPER de închidere a lanțurilor de valoare din bioeconomie prin utilizarea procedeelor nano-bio-tehnologice pentru transformarea unor subproduse în bioproduse cerute de piață

            Această abordare facilitează realizarea scopului proiectului complex PRO-SPER, coordonarea și corelarea activităților de cercetare a organizațiilor membre ale consorțiului, INCDCP-ICECHIM, UDJ, ICMPP, INCDSB și UAV, pentru îmbunătățirea performanței instituționale în domeniul nano-bio-tehnologiilor și al aplicațiilor acestora în bioeconomie.

            Obiectivul general al proiectului PRO-SPER este de a crește impactul activităților de cercetare-dezvoltare și inovare ale instituțiilor CDI din consorțiu, prin dezvoltarea și valorificarea unor soluții tehnologice inovative de bio-nano-procesare a unor subproduse din lanțurile valorice ale bioeconomiei, pentru recuperarea şi/sau formarea de componente cu valoare adăugată şi utilizarea acestora pentru bioproduse cu valoare adăugată mare.

            Obiectivele specifice ale proiectului PRO-SPER sunt:

 • Implementarea unei agende comune de cercetare-dezvoltare și inovare, prin care să fie utilizate sinergic competențele și resursele de la nivelul consorțiului, pentru a furniza soluții inovative destinate închiderii lanțurilor de valoare din bioeconomie;
 • Consolidarea instituțiilor CDI componente prin acordarea de cecuri pentru valorificarea infrastructurii de cercetare și a resursei umane și pentru transferul de cunoaștere în domeniul bioeconomiei;
 • Dezvoltarea unui parteneriat de lungă durată, pentru furnizarea de servicii științifice și tehnologice în domeniul prioritar al bioeconomiei circulare și pentru colaborare reciproc avantajoasă cu agenții economici, inclusiv pentru valorificarea în comun a rezultatelor proiectului;
 • Participarea în comun la  competițiile comune de proiecte europene (H2020, JU-BBI) și trans-naționale (ERA.NET, Eurostar / Eureka, InterReg IV), a cel puțin câte 2 parteneri din consorțiu, pentru ridicarea la scară a tehnologiilor dezvoltate până la nivel TRL4 prin proiectele componente și/sau valorificarea cunoștiințelor nou dobândite;
 • Promovarea excelenței și a specializării inteligente prin coagularea unor domenii de nișă la intersecția preocupărilor comune  de nano-bio-tehnologie și prin integrarea sinergică a mai multor soluții inovative interconectate;
 • Difuzarea pe scară largă a cunoștințelor și rezultatelor de cercetare obținute în cadrul proiectului PRO-SPER, pentru a asigura valorificarea lor superioară

Proiect 1 «Dezvoltarea unei noi generații de biostimulanți pentru plante prin valorificarea superioară a substratului epuizat de la cultura ciupercilor lignocelulozice Pleurotus - NeXT-US »

Proiectul NeXT-US are ca scop dezvoltarea unui bioprodus din noua generație de biostimulanți pentru plante. Obiectivele specifice ale proiectului NeXT-US sunt: (i) extragerea componentelor de interes și conversia lor în ingrediente active; (ii) obținerea bioprodusului biostimulant de nouă generație, prin nanoformulare și condiționare dispersivă; (iii) verificarea activității biologice a bioprodusului biostimulant de nouă generație, în condiții controlate și de câmp experimental.                                                      

Proiect 2 «Filme bioactive pe bază de chitosan extras din subprodusele culturii ciupercii Agaricus bisporus pentru protecția fructelor depozitate - Act-NOS . Proiectul Act-NOS are ca scop dezvoltarea unui produs de tip film comestibil destinat creșterii duratei de păstrare a fructelor.  Obiectivele specifice ale proiectului urmăresc (1) recuperarea chitinei din Agaricus bisporus și conversia în chitosan; (2) obținerea de filme şi hidrogeluri pe bază de chitosan şi monoaldehide bioactive destinate bio-aplicării; (3) extinderea conceptului de hidrogelare şi de filme biodinamerice către obținerea de sisteme complexe, cu utilizări practice. care încapsulează noi agenți bioactivi, țintindu-se eliberarea lor sinergică.

Proiect 3 « Produse tribiotice – probiotice, prebiotice, postbiotice - cu utilizări multiple, obținute din subproduse de la industrializarea legumelor – 3-4-Life ». Proiectul 3-4-LIFE are ca scop dezvoltarea unei bionanotehnologii de obținere a unor produse tribioticeObiectivele  proiectului 3-4-LIFE sunt: (i) recuperarea unor componente din subprodusele agro-alimentare, prin extracție (enzimatică / intensificată) și concentrare, pentru nano-formulare și coacervare; (ii) realizarea structurilor complexe, destinate protecției bacteriilor lactice, prin coacervarea prebioticelor nano-încapsulate împreună cu bacteriile lactice; (iii) dezvoltarea procesului de fermentare semisolidă, prin utilizarea drojdiilor Y. lipolytica în stare liberă, și a bacteriilor lactice protejate în structuri complexe.

Proiect 4 «Produse cosmeceutice de nouă generație, obținute prin valorificarea superioară a ingredientelor active din unele sub-produse ale bioeconomiei  - PRENDE ». Proiectul PRENDE are ca scop obținerea unor noi produse cosmeceutice pe bază de peptide bioactive formate din sub-produse ale industriei piscicole. Obiectivele sunt dezvoltarea de noi ingrediente active din sub-produse ale bioeconomiei, în principal sub-produse piscicole, prin tehnologii brevetabile, destinate fabricării de produse cosmeceutice de noua generaţie; O2) dezvoltarea de noi tehnologii de nano-structurare a compușilor bioactivi pentru o eliberare eficienta in țesuturile pielii si O3)  dezvoltarea de noi produse și verificarea proprietăților si activității biologice, pe noi modele experimentale de culturi celulare cu inflamație si prin utilizarea de metode optimizate de analiza a capacitații produselor de a reface eficient echilibrul celular.

Proiect 5 « Conversia lânii excedentare în biomateriale compozite cheratinoase cu aplicații medicale - KERAMED »                                      Proiectul KERAMED are ca scop dezvoltarea de biomateriale pe bază de cheratină cu aplicații medicale. Obiectivele specifice ale proiectului KERAMED sunt: (i) valorificarea deșeurilor cu conținut ridicat de cheratină; (ii) îmbunătățirea proprietăților biomaterialelor cheratinoase; (iii) obținerea plasturilor dermici și verificarea activității lor biologice.

Proiect 1, NeXT-US. 3 brevete de invenție OSIM, 1 brevet de invenție EPO. Brevet 1. Procedeu de obținere a suspensiilor stabile de nanoparticule de seleniu și silice asociate, autori Florin Oancea, Diana Constantinescu-Aruxandei, Iuliana Răut, Mariana Constantin, cerere de brevet OSIM a2018 00616/28.08.2018

2. Procedeu de obținere a peptidelor bioactive și a proteinelor amfifile din substrat epuizat de la cultivarea ciupercilor lignocelulozice, Florin Oancea, Diana Constantinescu-Aruxandei, Otilia Bărbieru, Luminița Dimitiru, Naomi Tritean, cerere de brevet OSIM a2018 001014/03.012.2018

3. Biostimulant pe bază de oligozaharine sinergizate și procedeu de obținere F. Oancea, D. Constantinescu-Aruxandei, Otilia Bărbieru, Luminița Dimitiru, Naomi Tritean. OSIM a2018 001012/03.012.2018

4.  Process for preparing stable suspensions of associated selenium and silica nanoparticles F Florin Oancea, Diana Constantinescu-Aruxandei, Iuliana Răut, Mariana Constantin, Cerere brevet EPO EP18191359.1

 

Proiect 2, Act-NOS. 4 articole, 2 brevete, 11 comunicări

Articole în reviste de specialitate

1.Daniela Ailincai, Liliana Mititelu Tartau, Luminita Marin, “Drug delivery systems based on biocompatible imino-chitosan hydrogels for local anticancer therapy”, Drug Delivery, 2018, 25, 1080-1090. (IF= 3,095)

2.Anda Olaru, “Cinammyl-imine-chitosan hydrogels. Morphology control”, Acta Chemica Iasi, 2018, 26-2.(BDI)

3. Anda Mihaela Craciun, Liliana Mititelu Tartau, Mariana Pinteala, Luminita Marin, “Nitrosalicyl-imine-chitosan hydrogels based drug delivery systems for long term sustained release in local therapy”, Journal of Colloid and Interface Science – accepted.(IF = 5,091)

4. E. Georgescu, A. Oancea, F. Georgescu, A. Nicolescu, E. I. Oprita, L. Vladulescu, M.-C. Vladulescu, F. Oancea, S. Shova, C. Deleanu, “Schiff bases containing a furoxan moiety as potential nitric oxide donors in plant tissues”, Plos One, 2018, 13 (7), e0198121. DOI 10.1371/journal.pone.0198121. (IF = 2,776)

 

Conferințe prezentate la manifestări internaționale

1. Luminita Marin, “Chitosan Hydrogelation with Monoaldehydes – A Synthetic Approach Towards Multifunctional Biomaterials”, 14th IUPAC International Conference on Novel Materials and their Synthesis (NMS-XIV), Guangzhou, China, 2018.

 

Comunicari orale la manifestări internaționale

1.Manuela Maria Iftime, Luminita Marin, “Chiral hydrogels based on chitosan and betulinic aldehyde”, 4th International Conference on Bio-based Polymers and Composites (BiPoCo), Balatonfüred, Ungaria, 2018.

2.Daniela Ailincai, “Biocompatible hydrogels based on the self-assembling of citril-imino-chitosan dynamer”, The 11th Edition of the Symposium with International Participation, New Trends And Strategies In The Chemistry Of Advanced Materials With Relevance In Biological Systems, Technique And Environmental Protection, Timisoara, Romania, 2018.

3. Daniela Ailincai, Mihai Mares, Andra-Cristina Bostanaru, Mariana Pinteala, Luminita Marin, “Biomaterials with strong antimicrobial properties based on dynamic iminochitosan derivatives”, First Balkan Conference of Medical Mycology and Mycotoxicology – Balkan Fungus, Timisoara, Romania, 2018.

4. Luminita Marin, “Chitosan hydrogelation with monoaldehydes: a synthetic approach towards multifunctional biomaterials”, 4th International Conference on Bio-based Polymers and Composites (BiPoCo), Balatonfüred, Ungaria, 2018.

 

Comunicări orale la manifestări naționale

1.Manuela-Maria Iftime, Luminiţa Marin, “Chiral betulin-imine chitosan hydrogels”, A XXXV-a  Conferinţa Natională de Chimie, Călimăneşti-Căciulata, 2018.

 

Postere la manifestări internaționale

1. Manuela-Maria Iftime, “Dynamic salicyl-imino-chitosan hydrogels based on reversible imine linkage”, 4th International Conference on Bio-based Polymers and Composites (BiPoCo), Balatonfüred, Ungaria, 2018.

2. Daniela Ailincai, “Biocompatible hydrogels based on imino-boronate motif as promising materials for the treatment of Candidisis”, 4th International Conference on Bio-based Polymers and Composites (BiPoCo), Balatonfüred, Ungaria, 2018.

3. Daniela Ailincai, “Biocompatible hydrogels based on citril-imino-chitosan dynamer: synthesis, characterization, applications”, 4th International Conference on Bio-based Polymers and Composites (BiPoCo), Balatonfüred, Ungaria, 2018.

4. Andrei Bejan, Anda Mihaela Olaru, Luminita Marin, “Novel luminescent hydrogels based on chitosan”, 4th International Conference on Bio-based Polymers and Composites (BiPoCo), Balatonfüred, Ungaria, 2018.

 

Postere la manifestări naţionale

1. Ana-Maria Macsim, Emilian Georgescu, Alina Nicolescu, Florentina Georgescu, Florin Oancea, Calin Deleanu, “Multinuclear NMR characterization of Schiff bases containing a furoxan moiety”, A XXXV-a Conferinţa Natională de Chimie, Călimăneşti-Căciulata, 2018.

2. Gabriela-Liliana Ailiesei, Manuela Iftime, Alina Nicolescu, Luminita Marin, Calin Deleanu, “NMR evaluation of urea release from salicyl-imine-chitosan hydrogels” A XXXV-a Conferinţa Natională de Chimie, Călimăneşti-Căciulata, 2018.

 

Brevete

1. Film bioactiv glicodinameric pe bază de chitosan obținut din ciuperci și procedeu de aplicare. Autori: Florin Oancea, Luminiţa Marin, Diana Constantinescu Aruxandei, Daniela Ailincăi, Alina Nicolescu, Calin Deleanu., Cerere brevet OSIM a2018 001027/03.12.2018

2. Xerogel pe bază de chitosan cu eliberare controlată a exo-semnalelor inductori de oxid nitric. Autori: Luminiţa Marin, Florin Oancea, Daniela Ailincăi, Diana Constantinescu Aruxandei, Manuela Iftime, Calin Deleanu. Cerere brevet OSIM a2018 001028/03.12.2018

 

 Imagini POM şi SEM ale hidrogelurilor glicodinameric, înainte (a, c) si dupa incapsulare (b,d).

Proiect 3, 3-4Life. 2 brevete OSIM

1.Ingrediente microîncapsulate pe bază de extracte antocianice din coji de vinete și peptide bioactive din zer cu funcționalitate ridicată pentru utilizări în industria alimentară, autori: Nina Nicoleta Condurache, Gabriela Elena Bahrim, Gabriela Râpeanu și Nicoleta Stănciuc, CBI no. 25042/05.10.2018.

2. Ingrediente funcționale formulate pe bază de extracte flavonoidice din coji de ceapă și peptide bioactive din zer cu funcționalitate ridicată pentru utilizări în industria alimentară, autori: Nina Nicoleta Condurache, Liliana Mihalcea, Gabriela Elena Bahrim, Gabriela Râpeanu și Nicoleta Stănciuc, CBI no. 30564/27.11.2018.

 

Proiect 4, PRENDE. 1 articol acceptat la publicare, 2 cereri de brevet OSIM, 3 comunicări

Articol

Tatia R, Zălaru C, Ţârcomnicu I, Moldovan L, Crăciunescu O, Călinescu I, 2019, Isolation and characterizaton of hederagenin from Hedera helix L. extract with antitumor activity, Revista de Chimie, (acceptată pentru publicare) (IF 1,232).

 

Brevete

1.Procedeu de obţinere a unor peptide colagenice antioxidante din piele de peşte de apă dulce. Cerere de brevet nr. a 2018 00882 din 8.11.2018, Solicitanţi: INCDSB Bucureşti, ICECHIM Bucureşti. Autori: Crăciunescu Oana, Gaspar Pintiliescu Alexandra, Moldovan Lucia, Oancea Anca Olguţa, Oancea Florin.

2.Compoziţie fotoprotectoare din oligopeptide bioactive şi procedeu de obţinere. Solicitant: INCDSB Bucureşti. Autori: Crăciunescu Oana, Gaspar Pintiliescu Alexandra, Ştefan Laura Mihaela, Oancea Anca Olguţa. Cerere de brevet nr. a2018 00937 din 22.11.2018 

Comunicari

1.  Oancea A, Crăciunescu O, Uţoiu E, Mănoiu S, Coroiu V, Stanciuc A-M, Moldovan L, New trends in using nanostructures and nanoparticles in (bio)materials functionalization, Prezentare orală OP4.4 la International Conference of RSBMB, 5-7 sept 2018, Bucureşti, România, Book of Abstracts.

2. Savin S, Toma A, Crăciunescu O, Oancea A, Extraction and biological activities of chitin/chitosan from by-products of Ganoderma lucidum culture, prezentată ca poster P05 la Simpozionul Internaţional PRIOCHEM, 10-12 octombrie 2018, ediţia a XIV-a, Bucureşti, România, Secţiunea 2. Bioresources, Biotechnologies and Bioinfection, Volume of Summaries.

3.Toma A, Crăciunescu O, Tatia R, Oancea A, Comparative study on methods of extracting pectin from by-products of vegetables and fruits, prezentata ca poster P06 la Simpozionul International PRIOCHEM, 10-12 octombrie 2018, ediţia a XIV-a, Bucureşti, România, Secţiunea 2. Bioresources, Biotechnologies and Bioinfection, Volume of Summaries.

 

Proiect 5, KERAMED, 2 cereri de brevet OSIM

1. Metodă rapidă pentru obținerea lanolinei cu grad înalt de puritate, din lâna de oaie, pentru formulări terapeutice, Dana Copolovici , Diana Constantinescu – Aruxandei, Lucian Copolovici, Alina Negoi, Simona Gavrilaș, Cătălina Cristea, Cristi Moisă, Florin Oancea, Loredana Lazăr, Andreea Sărsan, Florentina-Daniela Munteanu, CBI a2018 01028/05.12.2018

2. Metodă ecologică pentru degradarea proteinelor din lână , Dana Copolovici , Diana Constantinescu – Aruxandei, Lucian Copolovici, Alina Negoi, Simona Gavrilaș, Cătălina Cristea, Cristi Moisă, Florin Oancea, Loredana Lazăr, Andreea Sărsan, Florentina-Daniela Munteanu, CBI a2018 01029/05.12.2018 

Pentru completarea resursei umane la nivelul consorțiului au fost angajați 23 noi cercetători: INCDCP-ICECHIM – 11 (9 prevăzuti initial); ICMPP – 2; UDJ – 3; INSB – 4; UAV – 3.          

Obiectivele proiectului pentru această etapă au fost atinse. La nivelul proiectului complex au fost întreprinse acțiuni destinate atingerii obiectivelor propuse. Unul din obiectivele Proiectului Complex PRO-SPER a fost de dezvoltarea unui parteneriat de lungă durată. Datorită restructurării bugetului, cecurile  nu au mai fost accesibile pentru consolidarea parteneriatului. S-a accentuat pe participarea în comun la  competițiile comune trans-naționale (ERA.NET, EEA Grants, Eurostar / Eureka), a cel puțin câte 2 parteneri din consorțiu, pentru ridicarea la scară a tehnologiilor dezvoltate până la nivel TRL4 prin proiectele componente și/sau valorificarea cunoștințelor nou dobândite. In cadrul acestei etape au fost  depuse în parteneriat 4 propuneri de proiecte internaționale, 3 granturi EEA și un proiect M.ERA.NET. De asemenea, pentru atingerea obiectivelor referitoare la dezvoltarea unui parteneriat de lungă durată, pentru furnizarea de servicii științifice și tehnologice în domeniul prioritar al bioeconomiei circulare și pentru colaborare reciproc avantajoasă cu agenții economici, inclusiv pentru valorificarea în comun a rezultatelor proiectului și de promovarea excelenței și a specializării inteligente prin coagularea unor domenii de nișă la intersecția preocupărilor comune  de nano-bio-tehnologie, au fost continuate demersurile de dezvoltare a Infrastructura inter-regională de cercetare trans-disciplinară pentru nanobiotehnologii emergente - RoRIC – NeXT-BioNAN. Constituită pe baza proiectului 10PCCDI PRO-SPER,  RoRIC – NeXT-BioNAN este un Consorțiu Național, constituit prin Acord de parteneriat, prin care se urmărește corelarea activităților unor infrastructuri de cercetare, dezvoltate prin eforturi concentrate la nivelul fiecărei instituții partenere, pentru susținerea saltului de cunoaștere în domeniul Bioeconomiei  / Bio-nano-tehnologiilor.

La nivelul Proiectului 1 ”Dezvoltarea unei noi generații de biostimulanți pentru plante prin valorificarea superioară a substratului epuizat de la cultura ciupercilor lignocelulozice Pleurotus - NeXT-US” au fost elaborate 4 Modele experimentale și 4 procedee experimentale, pentru dezvoltarea unui bioprodus din noua generație de biostimulanți pentru plante. S-au depus 3 cereri de brevet OSIM și 1 cerere de brevet EPO. Cererea de brevet EPO EP18191359.1 valorifică capacitatea unor fungi producători de expansine și celulaze de a elibera fitosiliciul din paiele și pleava din substratul epuizat  de Pleurotus pentru a forma nanoparticule de biosilice, sau în cazul adăugării și de săruri de seleniu, de a forma structuri nanocompozite biogene sinergice de silice și seleniu zerovalent.

La nivelul proiectului 2 ”Filme bioactive pe bază de chitosan extras din subprodusele culturii ciupercii Agaricus bisporus pentru protecția fructelor depozitate - Act-NOS” au fost          3 modele experimentale și 3 procedee experimentale dezvoltarea unui produs de tip film comestibil destinat creșterii duratei de păstrare a fructelor. Au fost publicate 2 articole ISI, 1 articol BDI și 1 articol ISI a fost acceptat spre publicare. S-au depus 2 cereri brevet OSIM și s-au susținut  11 comunicări științifice.

In cadrul Proiect 3 ”Produse tribiotice – probiotice, prebiotice, postbiotice - cu utilizări multiple, obținute din subproduse de la industrializarea legumelor – 3-4-Life” au elaborate 7 Modele experimentale și 5 Procedee experimentale, pentru dezvoltarea unei bionanotehnologii de obținere a unor produse tribiotice. Au fost depuse 2 brevete de invenție.

In cadrul Proiect 4 ”Produse cosmeceutice de nouă generație, obținute prin valorificarea superioară a ingredientelor active din unele sub-produse ale bioeconomiei  - PRENDE” s-au elaborat 6 Modele experimentale și 4 Procedee experimentale elaborate           pentru obținerea unor noi produse cosmeceutice pe bază de peptide bioactive formate din sub-produse ale industriei piscicole. Au fost depuse 2 cereri de brevet de invenție, a fost acceptată o lucrare științifică ISI și s-au susținut 3 comunicări științifice.

La nivelul  Proiect 5 ”Conversia lânii excedentare în biomateriale compozite cheratinoase cu aplicații medicale – KERAMED” s-au elaborat 5 Modele experimentale și 5 Procedee experimentale elaborate pentru dezvoltarea de biomateriale pe bază de cheratină cu aplicații medicale. S-au depus 2 cereri de brevet OSIM.

Per total proiecte componente s-au publicat 2 Articole in reviste cotate ISI și 1 articol publicate in reviste indexate in baze de date internaționale. Au fost acceptate 2  articole ISI. S-au depus 11 cereri de Brevet Naționale, 1 cerere de brevet Internațională. S-au realizat 14 participări la conferințe. Au fost angajați 23 de tineri, dintre care 21 sunt susținuți numai din proiectele componente ale proiectului complex 10PCCDI PRO-SPER.

Obiectivele proiectului pentru această etapă au fost atinse, atât la nivelul proiectului complex, cât și la nivelul proiectelor componente. Unul din obiectivele Proiectului Complex PRO-SPER a fost de dezvoltarea unui parteneriat de lungă durată. S-a accentuat pe participarea în comun la competițiile naționale (de ex. Sectorial MCI, Cercetări privind fortifierea produselor alimentare cu ingrediente funcționale obținute din subproduse vinicole, sau PN-III-P2-2.1-PTE-2019, Transfer la operatorul economic) și trans-naționale (ERA.NET, EEA Grants, Eurostar / Eureka), a cel puțin câte 2 parteneri din consorțiu, pentru ridicarea la scară a tehnologiilor dezvoltate până la nivel TRL4 prin proiectele componente și/sau valorificarea cunoștințelor nou dobândite. In cadrul acestei etape au fost depuse în parteneriat 1 propunere sectorial MCI (toți partenerii), 2 propuneri de proiecte internaționale, M.ERA.NET și BlueBIo și sunt în curs de depunere 2 granturi EEA și 2 proiecte Eurostar. De asemenea, pentru atingerea obiectivelor referitoare la dezvoltarea unui parteneriat de lungă durată, pentru furnizarea de servicii științifice și tehnologice în domeniul prioritar al bioeconomiei circulare și pentru colaborare reciproc avantajoasă cu agenții economici, inclusiv pentru valorificarea în comun a rezultatelor proiectului și de promovarea excelenței și a specializării inteligente în nano-bio-tehnologie, s-a continuat dezvoltarea Infrastructurii inter-regională de cercetare trans- disciplinară pentru nanobiotehnologii emergente - RoRIC – NeXT-BioNAN. Constituită pe baza proiectului 10PCCDI PRO- SPER, RoRIC – NeXT-BioNAN este un Consorțiu Național, dezvoltate prin eforturi concentrate la nivelul fiecărei instituții partenere, pentru susținerea saltului de cunoaștere în domeniul Bioeconomiei / Bio-nano-tehnologiilor. Datorită includerii pe RoRIc NeXT BioNAN pe Roadmap-ul național, partenerii PRO-SPER au putut depune proiecte POC la secțiunea F - 2017- 2018 - Proiecte de infrastructuri de cercetare pentru instituţii publice de CD / universităţi (ca de ex. SMIS 127521 Infrastructura inter-regională de cercetare trans-disciplinară pentru nanobiotehnologii emergente sau SMIS 1280199 Centru de cercetare în bio-eco-economie sustenabilă)

La nivelul Proiectului 1 ”Dezvoltarea unei noi generații de biostimulanți pentru plante prin valorificarea superioară a substratului epuizat de la cultura ciupercilor lignocelulozicePleurotus - NeXT-US” au fost testate 4 Modele experimentale și 4 procedee experimentale, pentru dezvoltarea unui bioprodus din noua generație de biostimulanți pentru plante. S-au depus 3 cereri de brevet OSIM și o cerere PCT/WIPO. Brevetul depus OSIM/PCT se referă la un biostimulant cu acțiune de amorsare echilibrată a răspunsului de apărare din plante, pe bază de chitosanfungalșinanoparticule de silice suspendate într-un nou solvent eutectic natural. Au fost trimise spre publicare 2 articole ISI și s-au susținut 12 comunicăriștiințifice.

La nivelul Proiectului 2 ”Filme bioactive pe bază de chitosan extras din subprodusele culturii ciupercii Agaricusbisporuspentru protecția fructelor depozitate - Act-NOS” au fost testate 3 modele experimentale și 3 procedee experimentale, pentru dezvoltarea unui produs de tip film comestibil destinat creșterii duratei de păstrare a fructelor, ca și pentru valorificarea proprietățilorglicodinamerilor pe bază de chitosan. Au fost publicate 4 articole ISI, s-a depus 1 cerere brevet OSIM și s-au susținut 16 comunicăriștiințifice.

In cadrul Proiect 3 ”Produse tribiotice – probiotice, prebiotice, postbiotice - cu utilizări multiple, obținute din subproduse de la industrializarea legumelor – 3-4-Life” au testate 7 Modele experimentale și 5 Procedee experimentale, pentru dezvoltarea unei bionanotehnologii de obținere a unor produse tribiotice. Au fost depuse 2 brevete de invenție, a fost publicate 2 articole ISI, s-a trimis spre publicare 3 articole ISI și s-au susținut 12 comunicăriștiințifice.

In cadrul Proiect 4 ”Produse cosmeceutice de nouă generație, obținute prin valorificarea superioară a ingredientelor active din unele sub-produse ale bioeconomiei - PRENDE” s-au elaborat 6 Modele experimentale și 4 Procedee experimentale elaborate pentru obținerea unor noi produse cosmeceutice pe bază de peptide bioactive formate din sub- produse ale industriei piscicole. Au fost depuse 2 cereri de brevet de invenție, a fost publicat 1 articol ISI, trimis spre publicare 1 alt articol ISI și s-au susținut 8 comunicăriștiințifice.

La nivelul Proiect 5 ”Conversia lânii excedentare în biomateriale compozite cheratinoase cu aplicații medicale – KERAMED” s-au elaborat 5 Modele experimentale și 5 Procedee experimentale elaborate pentru dezvoltarea de biomateriale pe bază de cheratină cu aplicații medicale. A fost publicat 1 articol ISI (în colaborare cu proiectul 4 PRENDE), a fost depusă o cerere de brevet OSIM (în colaborare cu proiectul 1), s-au trimis spre publicare 2 articole ISI și s-au susținut 12 comunicăriștiințifice.

Per total proiecte componente s-au publicat 7 Articole in reviste cotate ISI și s-au trimis la publicare 8 articole ISI. S-au depus 8 cereri de Brevet Naționale, 1 cerere de brevet Internațională. S-au realizat 60 participări la conferințe. In pofida fluctuațiilor de personal au fost menținuți cei 23 de tineri angajați, dintre care 21 sunt susținuți numai din proiectele componente ale proiectului complex 10PCCDI PRO-SPER. Acești tineri au susținut peste 30 participări la conferințeși sunt co-autori la 6 cereri de brevet și la 4 articole publicate / trimise spre publicare.

 

 

Proiect 1, NeXT-US. 4 cereri de brevet de invenție OSIM si 1 cerere WIPO; 2 Articole ISI (trimise la publicat); 4 Prezentări orale si 3 postere la manifestari nationale

 

 1. 4 cereri de brevet de invenție OSIM si 1 cerere WIPO
  • Biostimulant cu acțiune de amorsare echilibrată a răspunsului de apărare din plante, Florin Oancea, Diana Constantinescu-Aruxandei, Ioana Bala, Luminița Dimitriu, Otilia Bărbieru. Cerere de brevet de invenție OSIM a/00868 / 05.12.2019
  • Plant biostimulants with broad-spectrum elicitation of the plant defense response, Florin Oancea, Diana Constantinescu-Aruxandei, Ioana Bala, Luminița Dimitriu, Otilia Bărbieru. WIPO/PCT 000028 /06.12.2019.
  • Procedeu de zaharificare și fermentație secvențial simultană pentru producerea de 2,3 butandiol din material lignocelulozic, Florin Oancea, Diana Constantinescu-Aruxandei, Ioana Bala, Iuliana Răut, Mariana Călin, Luminița Dimitriu. Cerere de brevet de invenție OSIM a/00860/ 05.12.2019.
  • Solvenți eutectici cu toxicitate redusă pentru plante, Florin Oancea, Diana Constantinescu-Aruxandei, Alina Negoi, Eliza-Gabriela Mihăilă. Cerere de brevet de invenție OSIM a/00865/ 05.12.2019.
  • Film bioactiv pentru creșterea duratei de păstrare a fructelor, Florin Oancea, Diana Constantinescu-Aruxandei, Ioana Bala, Luminița Dimitriu, Otilia Bărbieru. Cerere de brevet de invenție OSIM a/00864/ 05.12.2019.
 2. Articole (trimise la publicat)
  • Closing the Loop – Polysaccharides and Oligosaccharides recovery during Biomass Biorefinery, D. Constantinescu-Aruxandei, Phillipe Michaud, Otilia Bărbieru, Florin Oancea, Applied Sciences.
  • Plant Biostimulants Effects on Tomatoes of Baker’s Yeast Vinasse and Chitosan Included in a Foliar Fertilizer, Stefan-Ovidiu Dima, Constantin Neamțu, Malina Desliu-Avram, Marius Ghiurea, Luiza Capra, Elena Radu, Rusăndica Stoica, Victor-Alexandru Faraon, Valentin Zamfiropol-Cristea, Diana Constantinescu-Aruxandei, Florin Oancea, Agronomy
 3. Prezentări orale
  • NATURAL DEEP EUTECTIC SOLVENTS – PREPARATION, CHARACTERISATION AND APPLICATIONS IN GREEN CHEMISTRY Alina Negoi1#, Cătălina-Diana Cristea1#, Alina Nicolescu2, Sanda-Maria Doncea1, Mariana Călin, Ioana-Cristina Marinaș1, Eliza-Gabriela Mihăilă1, Diana Constantinescu-Aruxandei1*, Florin Oancea1*. Innovative trans-sectoral technologies based on chemistry - NeXT-CHEM, 06/05/2019 - 07/05/2019, Bucuresti
  • CASCADE PROCESSING AND VALORISATION OF ȚURCANA WOOL Eliza-Gabriela Mihăilă1#, Alina Elena Negoi1#, Cătălina-Diana Cristea1#, Luiza Capră1, Sanda-Maria Doncea1, Elena Radu1, Carmen-Valentina Nicolae1, Diana Constantinescu-Aruxandei1*, Florin Oancea1*. Innovative trans-sectoral technologies based on chemistry - NeXT-CHEM, 06/05/2019 - 07/05/2019, Bucuresti
  • BIOACTIVE PEPTIDES FROM AGARICUS BISPORUS MUSHROOM NaomiTritean1#, Otilia-Gabriela Bărbieru1#, Diana Constantinescu-Aruxandei1*, Florin Oancea1. Innovative trans-sectoral technologies based on chemistry - NeXT-CHEM, 06/05/2019 - 07/05/2019, Bucuresti.
  • NEVER-DRIED BACTERIAL NANOCELLULOSE FOR BIOMEDICAL AND COSMETIC APPLICATIONS Carmen-Valentina Nicolae1#, Cătălina-Diana Cristea1#, Ștefan-Ovidiu Dima1, Sanda-Maria Doncea1, Bogdan Trică1, Cristian-Andi Nicolae1, Diana Constantinescu-Aruxandei1, Florin Oancea1*. Innovative trans-sectoral technologies based on chemistry - NeXT-CHEM, 06/05/2019 - 07/05/2019, Bucuresti
 4. Postere
  • ENCAPSULATION OF A ENHANCED SCOBY CONSORTIUM Ioana-Alexandra Bala1#, Patricia Riurean 2#, Angela Moraru3,2, Florentina Matei 3, Cătălina-Diana Cristea, Luminița Dimitriu, Diana Constantinescu-Aruxandei1, Florin Oancea1,3*. Innovative trans-sectoral technologies based on chemistry - NeXT-CHEM, 06/05/2019 - 07/05/2019, Bucuresti
  • Enhancing the antioxidant activity of polyphenols and honey LuminițaDimitriu1,2#, Ioana-CristinaMarinaș1#, Sanda-Maria Doncea1, Andra Nichițean2,3, Diana Constantinescu-Aruxandei1*, Florin Oancea1*. Innovative trans-sectoral technologies based on chemistry - NeXT-CHEM, 06/05/2019 - 07/05/2019, Bucuresti
  • MUSHROOMS AS POTENTIAL ALTERNATIVE SOURCE OF CHITIN AND CHITOSAN  Cătălina-Diana Cristea 1#, Alina Negoi1#, Carmen Nicolae1#, Elvira Alexandrescu1, Bogdan Trică1, Sanda-Maria Doncea1, Diana Constantinescu-Aruxandei1, Florin Oancea1*. Innovative trans-sectoral technologies based on chemistry - NeXT-CHEM, 06/05/2019 - 07/05/2019, Bucuresti

 Proiect 2, Act-NOS. 4 articole ISI, 7 comunicari si 4 postere la manifestari internationale, 1 comunicare si 3 postere la manifestari nationale

 1. Articole ISI
  • Designing chitosan based eco-friendly multifunctional soil conditioner systems with urea controlled release and water retention; M-M. Iftime, G.L. Ailiesei, E. Ungureanu, L. Marin; Carbohydrate Polymers, 223, 115040 (2019). DOI: 10.1016/j.carbpol.2019.115040. (Factor de impact 6,044) ISSN: 0144-8617; Scor relative influenta:  2.726
  • Theoretical modelling of long time drug release from nitrosalicyl-imine-chitosan hydrogels through multifractal logistic type laws; A. M. Craciun, M. L. Barhalescu, M. Agop, L. Ochiuz; Computational and Mathematical Methods in Medicine, 2019, Article ID 4091464 (2019). DOI: 10.1155/2019/4091464. (Factor de impact 1,563.) 1748-670X 0.436
  • Nanoporous furfuryl-imine-chitosan fibers as a new pathway towards eco-materials for CO2 adsorption; L. Marin, B. Dragoi, N. Olaru, E. Perju, A. Coroaba, F. Doroftei, G. Scavia, S. Destri, S. Zappia, W. Porzio; European Polymer Journal, 120, 109214 (2019). DOI: 10.1016/j.eurpolymj.2019.109214. (Factor de impact 3.741) 0014-3057 2.308
  • Nitrosalicyl-imine-chitosan hydrogels based drug delivery systems for long term sustained release in local therapy; A. M. Craciun, L. Mititelu Tartau, M. Pinteala, L. Marin; Journal of Colloid and Interface Science 536, 196–207 (2019). DOI: 10.1016/j.jcis.2018.10.048. Factor de impact 6,361; 0021-9797 1.431.
 2. Manifestari international - Comunicari orale
  • Chitosan imination with monoaldehydes – a synthetic approach towards multifunctional hydrogels; L. Marin; European Polymer Congress, Hersonissos Heraklion Crete, Grecia, 9-14 Iunie, 2019.
  • Chitosan hydrogelation with monoaldehydes: a new strategy to multifunctional biomaterials; L. Marin, D. Ailincai, M.M. Iftime, A.M. Craciun, A. Bejan; 9th International Conference of the Chemical Societies of the South-East European Countries, Targoviste, Romania, 8-11 Mai, 2019.
  • Iminoboronate chitosan hydrogels – promising materials for the treatment of candidiasis; D. Ailincai, L. Marin; 9th International Conference of the Chemical Societies of the South-East European Countries, Targoviste, Romania, 8-11 Mai, 2019.
  • Citryl-imine-PEG-ylated chitosan hydrogels – promising materials for bioapplications; D. Ailincai, L. Marin; European Polymer Congress, Hersonissos Heraklion Crete, Grecia, 9-14 Iunie, 2019.
  • Fabrication of 2-formylphenylboronic acid-chitosan nanofibers and their application in wound healing; A. Anisiei, M. Mares, A.-C. Bostanaru, L. Marin; 13th Students' Congress of SCTM, Skopje, Macedonia de Nord, 19-21 septembrie 2019.
  • PEGylated phenothiazine derivatives as water soluble precursors for biomaterials; S. Cibotaru, D. Belei, L. Marin; 13th Students' Congress of SCTM, Skopje, Macedonia de Nord, 19-21 septembrie 2019.
  • Chitosan based copolymers with enhanced solubility properties; B. I.  Andreica, D. Ailincai, L. Marin; 13th Students’ Congress of SCTM, Skopje, Macedonia, 19-21 Septembrie. 2019.
 3. Postere
  • Synthesis and characterization of a novel chitosan derivative using trimethylene carbonate; B. I.  Andreica, D. Ailincai, L. Marin; 9th International Conference of the Chemical Societies of the South-East European Countries, Targoviste, Romania, 8-11 Mai. 2019.
  • Water soluble Phenothiazine derivatives; S. Cibotaru, D. Belei, L. Marin, 9th International Conference of the Chemical Societies of the South-East European Countries, Targoviste, 8-11 May 2019.
  • Interlaboratory quantitation assessment for NMR metabolomics; G. Ailiesei, C. Dorneanu, A.-M. Macsim, C. Stavarache, L. Tirnacop, A. Nicolescu, C. Deleanu; 9th International Conference of the Chemical Societies of the South-East European Countries „Chemistry a Nature Challenger”, Targoviste, Romania, 8-11 mai. 2019
  • Nitrosalicyl-imine-chitosan hydrogels as matrix for drug delivery systems in local therapy; A. M. Craciun, M. Pinteala, L. Marin; European Polymer Congress, EPF 2019, Heraklion, Grecia, 9-14 Iunie. 2019.
 4. Manifestari nationale – Conferinte
  • Hidrogelarea chitosanului cu monoaldehide – o strategie promitatoare pentru obtinerea de eco-materiale sustenabile; L. Marin; Zilele Academice Iesene, Progrese in stiinta compusilor organici si macromoleculari, Iasi, Romania, 2-4 Octombrie, 2019.
 5. Comunicari orale
  • Hidrogeluri pe baza de chitosan si salicilaldehida-sisteme de eliberare controlata a ureei; M-M. Iftime, L. Marin, G.L. Ailiesei, A 27-a Sesiune de comunicari stiintifice „Progrese in stiinta compusilor organici si macromoleculari”, organizata in cadrul Zilelor Academice Iesene, Iasi, Romania, 2-4 octombrie.2019.
 6. Postere
  • Iminoboronate-chitosan nanofibers for wound healing application; A. Anisiei, M. Mares, A.-C. Bostănaru, L. Marin; Sesiunea de comunicări științifice a studenților, masteranzilor si doctoranzilor, Iași, Romania, 20-21 iunie 2019.
  • Novel chitosan derivatives with improved solubility properties; B. I.  Andreica, D. Ailincai, L. Marin; Sesiunea de comunicări ştiinţifice a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor  "Chimia - frontieră deschisă spre cunoaştere", ediţia a X-a, Iasi, Romania, 20-21 iunie.  2019.
  • Water soluble phenothiazine derivatives; S. Cibotaru, D. Belei, E. Bîcu, L. Marin; Sesiunea de comunicări ştiinţifice a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor. "Chimia - frontieră deschisă spre cunoaştere", Iași, Romania, 20-21 iunie 2019.

 

Proiect 3, 3-4 Life. 2 cereri de brevet OSIM, 2 articole publicate in reviste indexate ISI, 3 articole in evaluare in reviste indexate ISI, 12 Participari conferinte

 1. 2 cereri de brevet OSIM 
  • “Ingrediente naturale cu funcționalitate multiplă pe bază de extracte antocianice din coji de vinete și bacterii lactice co-microîncapsulate și aplicații ale acestora” Condurache Nina Nicoleta, Bahrim Gabriela – Elena Răpeanu, Gabriela Stănciuc Nicoleta.  Cerere de brevet de invenție OSIM a/00481/2019.
  • Ingrediente multifuncționale pe bază de extracte flavonoidice din coji de ceapă galbenă și bacterii lactice co-microîncapsulate și aplicații ale acestora. Milea, S.A., Râpeanu, G., Bahrim, G.E., Crăciunescu, O., Tatia, R., Oancea, A., Stănciuc, N. Cerere de brevet de invenție OSIM A/00471/2019.
 2.  2 articole publicate in reviste indexate ISI
  • Condurache, N.N., Aprodu, I., Crăciunescu, O., Tatia, R., Horincar, G., Barbu, V., Enachi, E., Râpeanu, G., Bahrim, G.E., Oancea, A., Stănciuc, N. 2019. Probing the Functionality of Bioactives from Eggplant Peel Extracts through Extraction and Microencapsulation in Different Polymers and Whey Protein Hydrolysates, Food and Bioprocess Technology, 12, 1316-1329, https://doi.org/10.1007/s11947-019-02302-1; Impact factor: 3.449 (2018) 1935-5130;   2.023
  • Milea, A.S., Aprodu, I., Vasile, A.M., Barbu, V., Râpeanu, G., Bahrim, G.E., Stănciuc, N. 2019. Widen the functionality of flavonoids from yellow onion skins through extraction and microencapsulation in whey proteins hydrolysates and different polymers. Journal of Food Engineering, 251, 29-35, https://doi.org/10.1016/j.jfoodeng.2019.02.003 ; Impact factor: 3.625 (2018); 2194-5764 0.334
 3.  3 Articole in evaluare in reviste indexate ISI
  • Milea, A.S., Aprodu, I., Mihalcea, L., Bolea, C.A., Râpeanu, G., Bahrim, G.E., Stănciuc, N. Structural insights into the binding mechanisms of flavonoids supercritical fluids extracted from yellow onion skins and bovine -lactoglobulin peptides using fluorescence spectroscopy, ligand docking and molecular dynamics simulations, Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, under review, SAA-D-19-02001.
  • Condurache, N.N., Aprodu, I., Grigore-Gurgu, L., Petre, B.A., Râpeanu, G., Bahrim, G.E., Stănciuc, N. Evidences on anthocyanins binding to peptides derived from bovine lactoferrin: a fluorescence spectroscopy and molecular modeling approach, Food Chemistry, under review, FOODCHEM-D-19-06480
  • Constantin, O.E., Milea, A.S., Bolea, C., Mihalcea L., Enachi E., Copolovici, D. M., Copolovici, Munteanu, L.F., Bahrim, G.E., Rapeanu, G. Onion (Allium cepa L.) peel extracts characterization by conventional and modern methods, European Food Research and Technology, under review, EFRT-19-1385.
 4.  12 Participari conferinte
  • Stănciuc, N., Bahrim, G.E., Râpeanu, G. 2019. 3-4-Life - A transition from Probiotics to Postbiotics as Novel Approach for Functional Ingredients and Foods. EuroAliment Symposium, Galați, 5-6 September.
  • Stănciuc, N. 2019. Tailoring the Functional Benefits of Bioactives from Food by-products: From “Gutter-to-Gold”. 2nd ICGEB Workshop “Modern Biotechnological Advances for Human Health”, București, 28th – 31st May.
  • Stănciuc, N. 2019. Bioeconomie circulară: Modalități de valorificare a subproduselor agroalimentare în ingrediente multifuncționale, Ingredients Shows 2019, Sinaia, România.
  • Bolea, C., Enachi, E., Grigore-Gurgu, L., Stănciuc, N., Bahrim, G. 2019. Extraction and characterization of keratin from sheep wool.  EuroAliment Symposium, Galați, 5-6 September.
  • Milea, S.A., Mihalcea L., Bahrim G.E., Vasile A.M., Râpeanu G., Stănciuc N. 2019. Ingrediente funcționale formulate pe bază de extracte flavonoidice din coji de ceapă galbenă și peptide bioactive din zer pentru utilizări în industria alimentară. Inventica, Iasi, 26-28 June 2019,
  • Milea, S.A, Bahrim G.E., Râpeanu G., Stănciuc N., 2019. Onion (Allium cepa L.) skin extracts characterization by conventional and modern methods, Seventh Edition of the Scientific Conference of the Doctoral Schools of Dunărea de Jos University, Galați, 13-14 June 2019, honorable mention.
  • Milea, Ș.A., Bahrim, G.E., Râpeanu, G., Stănciuc, N. 2019. Ingrediente multifuncționale pe bază de extracte flavonoidice din coji de ceapă galbenă și bacterii lactice co-microîncapsulate și aplicații ale acestora. UGAL Invent, Galați, 16-18 octombrie – medalie de argint.
  • Milea, Ș.A., Bahrim, G.E., Râpeanu, G., Stănciuc, N. 2019. Ingrediente multifuncționale pe bază de extracte flavonoidice din coji de ceapă galbenă și bacterii lactice co-microîncapsulate și aplicații ale acestora. INFOINVENT - EXPOZIȚIA INTERNAȚIONALĂ SPECIALIZATĂ - EDIȚIA A XVI-A, 20 - 23 NOIEMBRIE 2019 - medalie de aur.
  • Condurache, N.N., Bahrim, G.E., Stănciuc, N., Râpeanu, G. 2019 – Bioactive compounds and antioxidant activity of extracts from eggplant peel using different extraction methods. Scientific Conference of Doctoral Schools the seventh edition, Galați, 13th-14th june - Second prize award and Prof. Constantin Moraru award.
  • Condurache, N.N., Bahrim, G.E., Râpeanu, G., Stănciuc, N. 2019 – Microencapsulated ingredients based on anthocyanins extract from eggplant peels and whey bioactive peptides with high functionality for use in food industry. The 23rd International Exhibition Of Inventics “Inventica”, Iași, 26-28 june.
  • Condurache, N.N., Bahrim, G.E., Râpeanu, G., Stănciuc, N. 2019 - Ingrediente naturale cu funcționalitate multiplă pe bază de extracte antocianice din coji de vinete și bacterii lactice co-microîncapsulate și aplicații ale acestora. UGAL Invent, Galați, 16-18 octombrie - Silver medal.
  • Condurache, N.N., Bahrim, G.E., Râpeanu, G., Stănciuc, N. 2019 - Ingrediente naturale cu funcționalitate multiplă pe bază de extracte antocianice din coji de vinete și bacterii lactice co-microîncapsulate și aplicații ale acestora. “INFOINVENT„ EXPOZIȚIA INTERNAȚIONALĂ SPECIALIZATĂ EDIȚIA A XVI-A, Chișinău, Rep. Moldova, 20 - 23 noiembrie – Gold medal.

 

Proiect 4, PRENDE. 2 cereri brevet OSIM, 2 articole ISI (1 publicat si 1 in evaluare), 3 lucrari BDI, 5 Comunicari la conferinte internationale

 

 1. 2 cereri de brevet OSIM 
  • Compozitie cosmeceutica cu efect fotoprotector si de regenerare. Oana Crăciunescu, Ilie Daniela, Gaspar Pintiliescu Alexandra, Iosăgeanu Andreea, Oancea Anca. Cerere de brevet de invenție OSIM a/00593/25.09.2019
  • Hidrogel cosmeceutic cu probiotice incapsulate, peptide bioactive si prebiotice pentru reglarea microbiomului pielii si procedeu de obtinere. Oana Crăciunescu, Ilie Daniela, Stanciuc Ana Maria, Seciu Ana Maria, Oprita Elena Iulia, Oancea Anca. Cerere de brevet de invenție OSIM a 00642/11.11.2019.
 2.  Articole ISI
  • Tatia R, Zalaru C, Tarcomnicu I, Moldovan L, Craciunescu O, Calinescu I, 2019, Isolation and characterizaton of hederagenin from Hedera helix L. extract with antitumor activity, Revista de Chimie, 70(4), 1157-1161 (IF 1,605) . 0034-7752 0.18
  • Iosageanu A, Oancea A, Ilie D, Anton ED, Craciunescu O, 2019, The effect of fish bioactive peptides on the wound healing process: an in vitro study on keratinocytes, Romanian Biotechnological Letters, (in evaluare) (IF 0,404); 1224-5984 0.146
 3.  Lucrari BDI
  • Toma A, Craciunescu O, Tatia R, 2019, Comparative study on extraction methods of pectin from by-products of juiced carrots, Scientific Bulletin, Series F. Biotechnologies, XXIII, 71-77, prezentata la AgroLife 2019, USAMV Bucuresti, 4-6 iunie 2019. ISSN: 2285-1364;
  • Iosageanu A, Ilie D, Oancea A, Gaspar-Pintiliescu A, Oancea F, Craciunescu O, 2019, Evaluation of fish hydrolyzate interaction with skin cells, Proceedings, 29, p. 24, doi: 10.3390/proceedings2019029024 (BDI), ISSN: 2504-3900, prezentata la Priochem XV – 2019, Bucharest, 30 oct-1 nov 2019, Section 4. Students session
  • Savin S, Antohi LS, Oancea A, Toma A, Stanciuc AM, Oancea F, Craciunescu O, In vitro effect of fungal chitosan on tumoral cells and microbial cultures, Proceedings, 29, 72, doi: 10.3390/proceedings2019029072 (BDI), ISSN: 2504-3900, prezentata la Priochem XV – 2019, Bucharest, 30 oct-1 nov 2019, Section 4. Students session
 4.  Comunicari la conferinte international
  • Craciunescu O, Oancea A, Gaspar-Pintiliescu A, Ilie D, Anton ED, Iosageanu A, Oancea F, 2019, Isolation of antioxidant peptides from fish by-products, Book of Abstracts, p. 71, 2nd ICGEB Workshop “Modern Biotechnological Advances for Human Health” BAHH, 28-31 mai 2019, Bucuresti, Romania, ISBN: 978-973-0-29391-3 (poster presentation PP9)
  • Ilie D, Anton ED, Tatia R, Copolovici DM, Munteanu F, Copolovici L, Craciunescu O, 2019, Antioxidant and radioprotective activity of polyphenolic extracts of vegetable peels, 21st Romanian International Conference on Chemistry and Chemical Engineering (RICCCE), Constanta-Mamaia, Romania, 4-7 sept 2019 (poster presentation)
  • Gavrilaș S, Sărsan AR, Dochia M, Copolovici L, Copolovici DM, Lazăr LN, Munteanu FD, 2019, Natural dyes extracted from food by-products with applications for natural fiber dyeing, 8thInternational Symposium Research and Education in Innovation Era, Arad, Romania, 23-25Mai 2019
  • Lupitu A, Moisă C, Riviș A, Copolovici D, Copolovici L, 2019, Plant extracts for human health, 8th International Symposium Research and Education in Innovation Era, Arad, Romania, 23-25Mai 2019.
  • Moisă C, Lupitu A, Copolovici L, Copolovici D, Lazăr L, 2019, Essential oils and phenolic compounds, Bio-Sources and Their Applications, 2nd ICGEB Workshop Modern Biotechnological Advances for Human Health – BAHH, Bucuresti, Romania, 28-31 Mai 2019

 

Proiect 5, KERAMED, 12 Participari Conferinte, 1 Articol in revista cotata WOS si 2 in evaluare, 1 articol BDI

 

 1. 12 articipari Conferinte
  • Florentina-Daniela Munteanu, Simona Gavrilaș, Lucian Copolovici, Andrea-Raluca Sărsan, Dana-Maria Copolovici, New And Traditional Methods Used for Keratin Extraction from Wool Fibers, 8th International Symposium Research and Education in Innovation Era, May 23-25, 2019, Arad, Romania
  • Lucian Copolovici, Florentina Munteanu, Cristian Moisa, Dana Copolovici, Volatile Organic Compounds Emission - An Innovative Tool for Plants Stress and Food Characterization, 8th International Symposium Research and Education in Innovation Era, May 23-25, 2019, Arad, Romania
  • Simona Gavrilaș, Andrea-Raluca Sărsan, Mihaela Dochia, Lucian Copolovici, Dana-Maria Copolovici, Loredana-Nicoleta Lazăr, Florentina-Daniela Munteanu, Natural Dyes Extracted From Food By-Products With Applications for Natural Fiber Dyeing, 8th International Symposium Research and Education in Innovation Era, May 23-25, 2019, Arad, Romania
  • Andreea Lupitu, Cristian Moisă, Adrian Riviș, Dana Copolovici, Lucian Copolovici, Plant Extracts For Human Health, 8th International Symposium Research and Education in Innovation Era, May 23-25, 2019, Arad, Romania
  • Cristian Moisă, Andreea Lupitu, Lucian Copolovici, Dana Copolovici, Loredana Lazăr, Essential Oils and Phenolic Compounds, Bio-Sources and Their Applications, 2nd ICGEB Workshop “Modern Biotechnological Advances for Human Health – BAHH, May 28-31, 2019, Bucharest, Romania
  • Lucian Copolovici, Cristian Moisă, Andreea Lupitu, Dana Copolovici, The Implication of Plant Extracts in Human Health, 2nd ICGEB Workshop “Modern Biotechnological Advances for Human Health – BAHH, May 28-31, 2019, Bucharest, Romania
  • Florentina-Daniela Munteanu, Lucian Copolovici, Simona Gavrilaș, Andrea-Raluca Sărsan, Loredana-Nicoleta Lazăr, Cristian Moisa, Dorina Chambre, Dana-Maria Copolovici, New approaches for keratin extraction from sheep’s wool, 2nd ICGEB Workshop “Modern Biotechnological Advances for Human Health – BAHH, May 28-31, 2019, Bucharest, Romania
  • Cristian Moisa, Lucian Copolovici, Andreea Lupitu, Dana Copolovici, Post-distillation waste materials – green sources of biological active compounds; the XIIth edition Environment & Progress, 15 November 2019, Cluj Napoca, Romania.
  • Cristian Moisa, Florentina Munteanu, Dana Copolovici, Florin Oancea, Lucian Copolovici, The protective role of mushroom extracts against plants cold stress, the Vth Edition of New Trends in Environmental and Materials Engineering, 23th – 25th October 2019, Galati, Romania.
  • Cristian Moisa, Andreea I. Lupitu, Dana Maria Copolovici, Lucian Copolovici, Aromatic plants - bio-sources of essential oils and phenolic compounds, the 18th International ”Life Sciences for sustainable development” 26th– 28th September, 2019, Cluj-Napoca, Romania, (poster presentation).
  • Florentina-Daniela Munteanu, Simona Gavrilas, Raluca Sarsan, Loredana Lazar, Cristian Moisa, Dorina Chambre, Dana Maria Copolovici, Lucian Copolovici, Extraction method for keratin from sheep's wool, the 18th International ”Life Sciences for sustainable development” 26th– 28th September, 2019, Cluj-Napoca, Romania, (poster presentation).
  • Lucian Copolovici, Andreea Lupitu, Cristian Moisă, Dana Copolovici, Volatile organic compounds: from plants signalling to food fragrance, the 18th International ”Life Sciences for sustainable development” 26th– 28th September, 2019, Cluj-Napoca, Romania, (oral presentation).
 2.  Articole in revista cotata WOS:
  • Cristian Moisa, Andreea Lupitu, Georgeta Pop, Dorina Chambre, Lucian Copolovici, Gabriela Cioca, Simona Bungau, Dana Maria Copolovici, Variation of the Chemical Composition of Thymus vulgaris Essential Oils by Phenological Stages, Revista de chimie, 2019, 70, 633-637 (I.F. = 1.605).  REVISTA DE CHIMIE 0034-7752 0.183
  • In evaluare
   • Simona Gavrilaș, Andreea Sarsan, Mihaela Dochia, Cristi Moisă,  Andreea Lupitu, Lucian Copolovici, Dana Copolovici, Florin Oancea, Florentina-Daniela Munteanu, Natural pigments from vegetable waste for dyeing of wool fibre, submitted to Dyes and pigments (FI = 4,018). 0143-7208 3.948
   • Simona Gavrilaș, Andreea Sarsan, Cristi Moisă,  Dorina Chambre, Bianca Chereji, Lucian Copolovici, Dana Copolovici, Florin Oancea, Florentina-Daniela Munteanu, Valorisation of keratin-rich waste in the light of circular economy, Sustainability, (FI = 2,592) Sustainability Science 1862-4065 1.885
 3.  BDI
  • Andreea Bujdei, Simona Gavrilas, Mihaela Dochia, Florentina-Daniela Munteanu, Vegetable Food Waste for Cotton Dyeing-New Directions for Environmental Sustainability, International Symposium “The Environment and the Industry”, Simi 2019, Proceedings Book, DOI: http://doi.org/10.21698/simi.2019.fp15