ro ICECHIM Rezultate ICECHIM - Rezultate in Cercetare

Conversia subproduselor cu conținut ridicat de siliciu din industria alimentară în bioproduse cu valoare adăugată – Convert-Si ERA-IB-15-12962/2016

CO, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie şi Petrochimie ICECHIM, Spl. Independentei, No. 202, sector 6, 060021 Bucharest, Romania, director proiect Florin Oancea

P1, Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară.Bd. Marasti nr. 59, sector 1, 011464 Bucharest, responsabil proiect Prof. dr. Petruța Călina Cornea,

P2, PolitechnikaWrocławska, WybrzezeWyspanskiego 27, 50-370 Wroclaw, Poland, dr. KarolLeluk, AssistantProfessor, responsabil proiect

P3, NorGenoTech AS, dr. Sergey Shaposhnikov, responsabil proiect

P4, Laboratoarele Medica Srl, str. Frasinului nr. 11, 075100 Otopeni, Ilfov, Romania, dr. Ionuț Moraru, responsabil proiect

P5, MKF-Ergis Sp. z o.o., ul. Tamka 16, 00-349 Warsaw, Poland, dr. Krzysztof Garman, responsabil proiect

Dezvoltarea modelelor experimentale pentru:

(a) consorții microbiene multifuncționale cu rol în obținerea de componente cu valoare adăugată mare din subprodusele agro-alimentare bogate în fitosiliciu;

(b) recuperarea ingredientelor bioactive din subprodusele alimentare și formularea lor "smart", cu răspuns specific la factorii de mediu;

(c) obținerea nanocelulozei și caracterizarea acesteia;

Protejarea drepturilor de proprietate pentru soluțiile tehnice noi, referitoare la consorțiile multifuncționale, inclusiv cele simbiotice de bacterii și drojdii (SCOBY) și la formularea ”smart” a ingredientelor active recuperate din subprodusele alimentare;

Diseminarea rezultatelor obținute.

S-au selectat 2 tulpini fungice care solubilizează fitosiliciul și au acțiune de biostimulant de creștere, pe baza cărora s-au realizat două consorții fugi – bacterii care au fost brevetate

S-a demonstrat creșterea biodisponibilității fitosiliciului din diferite materiale vegetale bogate în fitosiliciu prin fermentare cu Kombucha – consorții simbiotice de drojdii și bacterii. 

Obținerea nanocelulozei bacteriene din membrane de Kombucha: a) purificare alcalina, mărunțire cu blender, urmata de mărunțire avansata cu moara coloidala; b) purificare urmata de atomizare pentru obținerea de BNC in forma uscata; c) purificare, urmata de microfluidizare la presiune ridicata (1300 bar).

4 articole publicate

  1. Synthesis of non-toxic silica particlesstabilizedby molecular complex oleic-acid/sodium oleate, C. I. Spătaru, R. Ianchiș, C. Petcu, C. L. Nistor *, V. Purcar, B. Trica, S. G. Nitu, R. Somoghi, E. Alexandrescu, F. Oancea, D. Donescu, International Journal of Molecular Sciences, 17(11), 1936; doi:10.3390/ijms17111936 (faIF = 3,257).
  2. The Influence of New Hydrophobic Silica Nanoparticles on the SurfaceProperties of the FilmsObtained from BilayerHybrids.Petcu, C., Purcar, V., Spătaru, C. I., Alexandrescu, E., Şomoghi, R., Trică, B., Nițu, S.G., Panaitescu, D.M, Donescu, D.  & Jecu, M. L. (2017). Nanomaterials, 7(2), 47. (IF=3,553),
  3. BacterialNanocellulose from Side-Streams of Kombucha Beverages Production: Preparation and Physical-Chemical Properties, Dima, S. O., Panaitescu, D. M., Orban, C., Ghiurea, M., Doncea, S. M., Fierascu, R. C., Nistor, C.L, Alexandrescu, E., Nicolae, C.A., Trică, B., Moraru, A. & Oancea F. (2017).Polymers, 9(8), 374. (IF=3,364)
  4. Bee collectedpollen with enhanced healthbenefits, producedbyfermentation with a Kombucha consortium, E. Uțoiu, F. Matei, A. Toma, C. F. Diguță, L M. Ștefan, S. Mănoiu, V. V. Vrăjmașu, I. Moraru, A. Oancea, F. Israel-Roming, C. P. Cornea, D. Constantinescu-Aruxandei, A. Moraru și F. Oancea, Nutrients, 10 (10), 1365 (IF  = 4,196)

6 Cereri de brevet depuse

Au fost depuse  cinci cereri de brevet naționale (OSIM) și o cerere de brevet internațională (PCT/WIPO). Cererile de brevet naționale depuse se referă la: procedeu pentru selecția consorțiilor de microorganisme, care produc amestecuri de enzime și/sau (poli)peptide care amplifică acțiunea enzimelor, destinate etapelor inițiale de biorafinare a materialului vegetal cu un conținut ridicat de fito-siliciu (Activitatea AI.1, cerere de brevet a00948/29.11.2016, titular USAMV București); procedeu prin care se solubilizează fitosiliciul din materialul vegetal (Activitate AI.2., cerere de brevete a00893/24.11.2016, titular INCDCP-ICECHIM); procedeu care include soluții originale de cultivare consorții SCOBY pentru creșterea biodisponibilității ingredientelor active din materialul vegetal cu un conținut ridicat de siliciu (Activitate AI.3., cerere de brevet a00822/14.11.2016, titular Laboratoarele Medica); Cererea de brevet A 1010 din 29.11.20017, Compoziție sinbiotică conținând un consorțiu  de microorganisme probiotice și procedeu de obținere, titular Laboratoare Medica, prin care se protejează procedeul prin caeconsorțiul simbiotic de bacterii  și drojdii, fermentează glucidele extrase din material silicios cu producere de  membrană de Kombucha din care se extrage nanoceluloza; Cererea de brevet A1015 din 04.12.2017, Consorțiu microbian multifuncțional pentru solubilizarea fitosiliciului și procedeu pentru utilizarea acestuia, co-titulari INCDCP-ICECHIM și USAMVCererea de brevet internațională se referă la un procedeu de încapsulare a unor ingrediente active recuperate din materialul vegetal, în sisteme pe bază de particule de silice mezoporoasă obținută din fito-siliciu, pentru realizarea unor produse  care răspund specific la factorii de mediu (cerere de brevet PCT/RO2016/000025 din 23.11.2016, titular INCDCP-ICECHIM).