ro ICECHIM Rezultate ICECHIM - Rezultate in Cercetare

Dezvoltarea unui demonstrator pentru producerea biostimulanților pentru plante de generație viitoare pe baza de exsudate radiculare - DEMETRE

Biostimulanți pentru plante sunt o nouă clasă de inputuri agricole, care cresc absorbția nutrienților şi eficiența utilizării nutrienților,  măresc toleranța plantelor la factori de stres abiotici şi îmbunătățesc calitatea recoltelor. Proiectul DEMETRE își propune să dezvolte şi să valideze dispozitive, unelte şi echipamente necesare pentru (bio)fabricarea unui produs nou, din (emergenta) nouă generație de biostimulanți pentru plante. Noul biostimulant pentru plante propus prin proiect este pe baza unor compuși bioactivi concentrați din exsudatele radiculare. Principala abordare inovativă față de stadiul actual al tehnicii este legată de noua metodă de (bio)fabricație flexibilă, prin care se îmbină cele două produse cunoscute într-un produs sinergic de tip doi-în-unu. În timpul utilizării sale, produsul propus de tip doi-în-unul va îndeplini două funcții: ca  produs de condiționare a solului şi ca rezervor pentru eliberarea lentă a compușilor bioactivi. Necesitățile abordate de proiectul DEMETRE sunt legate de: (i) cerințele pieței agricole pentru noi inputuri, care reduc consumul şi impactul asupra mediului al produselor agrochimice menținând / crescând rentabilitatea; şi (ii) cerințele societale pentru o (bio)economie circulară, în care circuitele sunt închise prin valorificarea de produselor secundare agroindustriale. În ultimii ani, interesul agenților economici şi al cercetătorilor pentru dezvoltarea de noi biostimulanți pentru plante, mai activi, au fost în creştere. Astfel de ingrediente active au fost propuse pentru a fi cercetate printre exo-semnalele care reglează interacțiunile  plante – microorganisme benefice. Exsudatele radiculare sunt o sursă de semnale chimice, care  modulează interacțiunile din rizosferă, și sunt deci un obiectiv logic pentru a produce următoarea generație de biostimulanți pentru plante.

InstitutulNaţional de Cercetare-DezvoltarepentruChimie şi Petrochimie - ICECHIM, Spl. Independentei, No. 202, sector 6, 060021 Bucharest, Romania, dr. habil. Florin Oancea, Director proiect

Chemi Ceramic F Srl, Str. Ciucului nr. 163, 520036Sfântu-Gheorghe, jud Covasna, Romania, Orsolya - Csilla Ráduly, responsabilpartener

Rodax Impex Srl, Partner 3, Str. Sadului nr. 5, 052167 Bucharest, dr. ing. Laurențiu Moldovan, responsabilpartener

StrigoLabSrl, Via Pietro Giuria 7, 10125 Turin, dr. Ivan Visentin, responsabilpartener

UniversitàdegliStudi di Torino, Via Verdi, 8, 10124 Turin, prof. dr. Cristina Prandi, responsabilpartener

ü  Dezvoltarea modelelor experimentale pentru bio-manufacturarea biostimulanților pentru plante pe bază de exsudate radiculare prin: (a) (pre)concentrarea lor din medii hidroponice recirculate și asocierea cu  (b) granule ceramice poroase, funcționalizate, împreună cu acizi humici (c) într-o instalație de încărcare

ü  Dezvoltarea modelelor experimentale de  determinare a activității produselor realizate

ü  Protejarea proprietății intelectuale           

ü  Comunicarea și diseminarea rezultatele obținute

S-au elaborat și realizat modele experimentale pentru: (i) recuperarea printr-o tehnică inovativă a componentelor bioactive hidrofobe din mediile hidroponice recirculate;  (ii) manufacturarea granulelor de ceramică poroase funcționalizate cu acizi humici; (iii) manufacturarea unei instalații de încărcare a granulelor ceramice cu exsudate radiculare preconcentrate și bioactive; (iv) determinarea activității ingredientelor active eliberate din granulele ceramice funcționalizate cu acizi humici.