Contingenta Hazardurilor CBRN si Imbunatatirea Mijloacelor de Securitate Nationala SECURE-NET

Denumirea Programului din PN III:

Programul 1 - Dezvoltarea sistemului național de cercetare-dezvoltare

Denumirea Subprogramului:

Subprogramul 1.2 - Performanță instituțională

Tip proiect: Proiecte Complexe realizate in consorții CDI

COD: PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0395

Nr. Contract de Cercetare 70PCCDI/2018

Titlu proiect complex CDI:

„Contingenta Hazardurilor CBRN si Imbunatatirea Mijloacelor de Securitate Nationala SECURE-NET”

BUGET TOTAL: 5.287.500 RON

Durata contractului: 30 luni

Autoritatea Contractantă:

Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării

COORDONATOR:

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie - ICECHIM Bucuresti

PARTENERI

Centrul de Cercetare Stiintifica pentru Aparare CBRN si Ecologie

Academia Tehnica Militara

Universitatea Politehnica din Bucuresti

Centrul de Chimie Organica al Academiei Romane "C.D.NENITESCU"

Centrul de Cercetare Stiintifica pentru Fortele Navale Constanta

OBIECTIVUL PRINCIPAL al Proiectului Complex SECURE-NET este de a imbunătăți performanța instituționala a organizațiilor de cercetare Partenere in Proiect (Institutii cu tradiție și cu posibilități de relansare în domeniul Securitatii Nationale) pornind de la exploatarea eficienta a resurselor si infrastructurii de cercetare existente la nivel instituțional. In acest sens, Proiectul Complex propune 5 teme de cercetare (Proiecte Componente), ce au fost realizate in concordanta cu  OBIECTIVELE SPECIFICE ale Proiectului Complex, si anume:

(i)        Contingenta hazardurilor CBRN prin dezvoltarea de noi produse de decontaminare a suprafetelor sau a personalului militar si dezvoltarea unor senzori specifici pentru detectia agentilor chimici de lupta ce permit luarea unor masuri de siguranta la fata locului (Proiect Component 1, Proiect Component 3); 

(ii)         Imbunatatirea mijloacelor de securitate nationala prin dezvoltarea unor produse performante cu scopul de adsorbtie a undei de soc provocate de explozii, de a imbunatati fiabilitatea motoarelor de racheta sau de a oferi protectie antiradar vehiculelor aeriene si terestre militare (Proiect Component 2, Proiect Component 4, Proiect Component 5). 

REZULTATELE CHEIE ale Proiectului Complex sunt in concordanta cu indicatorii de rezultat solicitati in prezenta competitie PCCDI 2017, dupa cum urmeaza:

(i) noi locuri de muncă create în cercetare (10 pozitii pentru tineri cercetatori); 

(ii) personal nou instruit in cadrul unor cursuri acreditate (cel putin 10 Diplome/Atestate/Certificate); 

(iii) stagii de asistenta si vizite de lucru ale tinerilor cercetatori si ale seniorilor;

(iv) 10 lucrari in reviste cotate ISI, din tara si din strainatate; 

(v) 21 de comunicari in cadrul simpozioanelor si conferintelor de prestigiu;

(vi) noi produse (6) si tehnologii (8) protejate prin cereri de brevet la nivel naţional (8 cereri de brevet); 

(viii) 5 oferte de servicii de cercetare/ tehnologice emergente structurate la nivel de Consortiu si promovate utilizand platforma proiectului SECURE-NET si www.erris.gov.ro;

(ix) 5 Workshop-uri Organizate; 

(x) program comun de CDI corelat cu planul de dezvoltare instituțională al fiecărui Partener. 

PERSONAL

Pe parcursul proiectului vor fi disponibile 10 posturi vacante pentru tineri cercetatori, intre care noua posturi de ACS si un post CS, prevazute de catre toti Partenerii de Proiect.

 

FAZA I: Studii si modele experimentale

TOTAL BUDGET FAZA I: 1.533.375 RON

PERIODA FAZEI: 19.03.2018-31.12.2018 

Obiective atinse in ETAPA 1 la nivelul Proiectului COMPLEX:

 • Imbunatatirea infrastructurii: Infrastructura Institutiilor Partenere in cadrul Proiectului a fost imbunatatita cu noi echipamente, soft-uri de calculator, programe de simulare, piese de schimb sau obiecte de inventar ce au contribuit la realizarea activitatilor propuse in cadrul Proiectelor Componente.
 • Imbunatatirea resursei umane: Numarul total de angajati sustinuti din Proiectul SECURE-NET, ETAPA 1 din 2018 este de 116, din care:  cercetători 86, cercetători postdoctorali 1, doctoranzi 2, tehnicieni11, cercetători nou-angajati 8 si doctoranzi noi 1. Toate Institutiile participante si-au imbunatatit resursa umana cu noi tineri cercetatori dupa cum urmeaza: 1 Cercetator Stiintific si un Asistent de Cercetare Stiintifica la ICECHIM; 2 Asistenti de Cercetare Stiintifica la CCSA-CBRNE; 1 Doctorand la ATM; 2 Asistenti de Cercetare Stiintifica la UPB; 2 Asistenti de Cercetare Stiintifica la CCO si 1 Asistent de Cercetare Stiintifica la CCSFN.
 • Site-ul Proiectului Complex SECURE-NET a fost elaborat in romana si in engleza conform link-urilor: 
 • Rezultate cheie: 5 articole ISI (dintre care 4 publicate); 15 comunicari stiintifice; 1 oferta de serviciu de cercetare; 1 participare la evenimente de inventica; intalnire de demarare a proiectului urmata de scurte vizite de lucru; Promovare in mediul on-line pe site-uri ca ResearchGate https://www.researchgate.net/project/Contingency-of-CBRN-hazards-and-improvement-of-national-security-resources-SECURE-NET-PN-III-P1-12-PCCDI-no70-2018.
 • Rezultate Stiintifice: conform planului de realizare al Proiectului Complex pentru anul 2018 Etapa I (unica) cu denumirea Studii si modele experimentale obiectivele specifice presupun realizarea cu succes a activitatilor propuse in cadrul fiecarui Proiect Component. 

Cu toate ca in Etapa 1 de realizare a Proiectului Complex nu au fost prevazute CEC-uri de mobilitati si instruire, atat personalul existent si cat si personalul nou-angajat (1 Cercetator Stiintific, 7 Asistenti de Cercetare Stiintifica si 1 doctorand) si-au imbunatatit cunostintele pe parcursul derularii activitatilor din cadrul proiectului. La nivelul Proiectului Complex au avut loc schimburi de cunostinte si de metode/procedee de sinteza si/sau caracterizare in domeniile complementare. O parte din personalul existent si din cei nou-angajati au participat deja la numeroase conferinte nationale/internationale pentru prezentarea rezultatelor obtinute in cadrul Proiectului, acestea fiind sustinute din bugetul pentru deplasari al Proiectelor Componente, si au publicat numeroase articole stiintifice in reviste indexate ISI cu vizibilitate inalta. In plus, drd. Ing. Alina Elena Coman a participat in perioada 7-10 Noiembrie la un seminar de instruire in Kracovia, Polonia, pe tehnici de analiza termica predate de catre experti de la Metler Toledo, in baza unei burse castigate prin competitie pe COST Action CA15133 <>.

 

FAZA II: Realizarea de Modele Functionale si Tehnologii

TOTAL BUGET FAZA II: 1.625.906 RON

PERIODA FAZEI: 01.01.2019-31.12.2019

Obiective atinse in ETAPA 2 la nivelul Proiectului COMPLEX:

 • Imbunatatirea infrastructurii: Infrastructura Institutiilor Partenere in cadrul Proiectului a fost imbunatatita cu noi echipamente, amenajarea spatiilor destinate echipamentelor, piese de schimb sau obiecte de inventar ce au contribuit la realizarea activitatilor propuse in cadrul Proiectelor Componente.
 • Sustinerea resursei umane: Numarul total de angajati sustinuti din Proiectul SECURE-NET, ETAPA 2 din 2019 este de 102, din care: cercetători 76, doctoranzi 1, tehnicieni 7, cercetători nou-angajati 10 si doctoranzi noi 1. De mentionat faptul ca la partenerul de proiect UPB unul dintre cei doi Asistenti de Cercetare Stiintifica si-a dat demisia insa postul a fost ocupat de catre alt Asistent de Cercetare Stiintifica reiesind un numar mai mare nou-angajati sustinuti.
 • Actualizarea Site-ului Proiectului Complex SECURE-NET in romana si in engleza conform link-urilor
 • engleza http://icechim-rezultate.ro/proiect.php?id=33&lang=en 
 • romana http://icechim-rezultate.ro/proiect.php?id=40&lang=ro
  • Rezultate cheie: 5 articole ISI publicate (si alte 3 articole trimise spre publicare); 27 comunicari stiintifice; 5 cereri de brevet; 1 participare la evenimente de inventica; Workshop organizat in cadrul proiectului cu 5 lucrari prezentate; Scurte vizite de lucru; Promovare in mediul on-line pe site-uri ca ResearchGate https://www.researchgate.net/project/Contingency-of-CBRN-hazards-and-improvement-of-national-security-resources-SECURE-NET-PN-III-P1-12-PCCDI-no70-2018.
  • Rezultate Stiintifice: conform planului de realizare al Proiectului Complex pentru anul 2019 Etapa II (unica) cu denumirea Realizarea de Modele Functionale si Tehnologii obiectivele specifice presupun realizarea cu succes a activitatilor propuse in cadrul fiecarui Proiect Component.

In Etapa 2 de realizare a Proiectului Complex au fost prevazute CEC-uri de asistenta pentru 8 tineri cercetatori (atat nou-angajati cat si existenti) care si-au imbunatatit cunostintele pe parcursul derularii activitatilor din cadrul proiectului, fie la Coordonator (INCDCP-ICECHIM) fie la Partenerul 5 de Proiect Complex (Centru de Cercetari Stiintifice ale Fortelor Navale. La nivelul Proiectului Complex au avut loc schimburi de cunostinte si de metode/procedee de sinteza si/sau caracterizare in domeniile complementare. O parte din personalul existent si din cei nou-angajati au participat deja la numeroase conferinte nationale/internationale pentru prezentarea rezultatelor obtinute in cadrul Proiectului, acestea fiind sustinute din bugetul pentru deplasari al Proiectelor Componente, si au publicat numeroase articole stiintifice in reviste indexate ISI cu vizibilitate inalta. In plus, drd. Ing. Alina Elena Coman a urmat un stagiu de cercetare de 3 luni pe tema “Spume Poliuretanice”, bursa ERASMUS, la Universitatea Strasbourg, Franta, 14-martie-12 iunie 2019.

“Combaterea efectelor agresiunilor CBRN folosind noi sisteme de decontaminare polivalentă a suprafeţelor POLIDEC 

PARTENERI: IC ICECHIM; P1 CCSA-CBRNE; P2 CCO; P3 CCSFN

BUDGET TOTAL PC. 1: 925.000 RON

PERIOADA PROIECTULUI: 19.03.2018-18.09.2020

În acest proiect partenerii propun să aducă noi contribuţii în domeniul combaterii efectelor agenţilor CBRN prin realizarea unor noi sisteme de decontaminare polivalentă a suprafeţelor. Se vor realiza soluţii de decontaminare îmbunătăţite, pe bază de agenţi de suprafaţă, având un factor de spumare ridicat, facilitând contactul intim cu particulele de agent toxic de pe suprafeţele contaminate şi favorizând reacţiile chimice şi de înglobare a toxicilor de natură CBRN. Soluţia inovativă va fi bazată pe selecţionarea unor surfactanţi care nu numai sporesc solubilitatea agenţilor în mediu apos, ci contribuie în mod efectiv la procesul de decontaminare.  Astfel de sisteme de decontaminare sunt necesare ca răspuns la cerinţele impuse de factorii sociali, economici şi politici în urma unor evenimente precum atacurile teroriste care au avut loc în metroul din Tokio în 1995, în S.U.A. la 11 septembrie 2001, accidentul de la centrala nucleară din Fukushima în martie 2011 şi culminând cu ameninţările repetate cu utilizarea armei nucleare proliferate în ultimii ani de Coreea de Nord şi progresele în domeniul nuclear întreprinse de Iran, obligând comunitatea internaţională să îşi reevalueze capabilităţile de intervenţie în vederea prevenirii şi anihilării acţiunilor teroriste de tip CBRN. În consecinţă, trebuie să existe o pregătire constantă în vederea posibilităţii de folosire a mijloacelor CBRN, ce ar avea consecinţe devastatoare şi ar fi destabilizatoare pe plan politic, economic şi social. Creşterea operativităţii şi eficienţei instituţiilor care au atribuţii în domeniul protecţiei mediului, protecţiei civile şi intervenţie în situaţii de urgenţă sunt cerinţe care se impun la nivel intern şi internaţional.

FAZA I: Studii si modele experimentale

 

BUDGET PC. 1, FAZA I:  276.575 RON

PERIODA FAZEI:  19.03.2018-31.12.2018

OBIECTIVE SPECIFICE:

Activitatea 1.1. Stabilirea cerinţelor şi metodelor de decontaminare în funcţie de tipurile de agenţi biologici, chimici şi radiologici utilizaţi cu predilecţie în agresiunile CBRN şi tipurile de agenţi de decontaminare

Activitatea 1.2. Stabilirea criteriilor de performanţă ale surfactanţilor şi sistemelor de decontaminare, în raport cu tipurile de contaminanţi şi modalităţile de decontaminare. Sinteza şi caracterizarea surfactanţilor utilizaţi în decontaminarea CBRN, selecţionarea structurilor optime

Activitatea 1.3. Stabilirea criteriilor de performanţă ale gelurilor polimerice şi sistemelor de decontaminare, în raport cu tipurile de contaminanţi şi modalităţile de decontaminare. Sinteza şi caracterizarea gelurilor polimerice utilizate în decontaminarea CBRN, selecţionarea structurilor optime

Activitatea 1.4. Diseminarea Rezultatelor

REZUMAT:

            In cadrul acestei etape au fost stabilite tipurile de contaminari si natura contaminantilor realizandu-se o baza de date materiala pentru demararea procedurilor de preparare a celor doua tipuri de decontaminanti. Au fost sintetizați surfactanți pe bază de aminoacizi (lauroil-glicinat de sodiu și lauroil-prolinat de sodiu), cu scopul de a fi utilizați în sisteme de decontaminare a agenților chimici și biologici. Lucrările vor continua în urmatoarea etapă cu diversificarea gamei de surfactanți si elaborarea modelului experimental de condiționare a produselor de decontaminare pe bază de surfactanți. Tot in cadrul acestei etape au fost preparate cu succes geluri polimerice de baza de APV pentru a fi folosite in decontaminarea suprafetelor si obiectelor de agenti (radio)chimici. Peliculele se decojesc cu usurinta de pe suprafetele testate si prezinta elasticitate excelenta in stare uscata. Gelurile polimerice urmeaza a fi imbunatatite prin colorare spre a se putea evidentia mai bine pe suprafetele depuse. Probele au fost trimise la partenerul CBRN spre testarea lor in decontaminare, rezultatele fiind promitatoare. In urma testelor de decontaminare desfasurate de catre institutul partener CBRN pentru agenti chimicis-a obtinut un procent de decontaminare de peste 80% pentru proba 1 si peste 85% pentru proba 2. In cadrul Proiect component 1, Etapa 1, a fost angajat 1 nou tanar cercetator, au fost comunicate rezultatele cercetarilor prin comunicari tip Poster sau prezentari orale. Pe langa cele 6 comunicari au mai fost publicate si 3 articole indexate ISI ce au avut ca baza materiala elemente de background ale proiectului component in cauza. A fost realizat un link activ al Proiectului 2 "POLIDEC" pe site-ul proiectului complex SECURE-NET. Echipa de cercetare compusa din (ICECHIM, CCSA-CBRNE, CCO si CCSFN) a indeplinit obiectivele propuse pentru etapa 1 a PC 1 POLIDEC cu un grad total de realizare.

DISEMINARE:

Comunicari stiintifice:

 1. Florica Adriana Jerca, Valentin Victor Jerca, Richard Hoogenboom, ”pH-Degradable thermoresponsive copolymers starting from well-defined poly(2-isopropenyl-2-oxazoline)”, 7th EuCheMS Chemistry Congress, Liverpool, Marea Britanie, 26-30 Aug 2018, poster.
  1. Emilian Ghibu, Valentin Victor Jerca, Verona Tanta Iordache, Dumitru Mircea Vuluga, Raluca Stan, Florica Adriana Jerca, “New drug release systems based on poly(2-isopropenyl-2-oxazoline) hydrogels”, A XXXV-a Conferinta Nationala de Chimie, Calimanesti-Caciulata, Valcea, 2-5 Oct 2018, poster
  2. Emilian Ghibu, Valentin Victor Jerca, Verona Tanta Iordache, Dumitru Mircea Vuluga, Raluca Stan, Florica Adriana Jerca, “Poly(2-isopropenyl-2-oxazoline) based hydrogels for drug release systems” PRIOCHEM, Bucuresti, 10-12 Oct 2018, poster
  3. Irina Elena Chican, Dana Vărăşteanu, Sanda Maria Doncea, Raluca Somoghi, Ana-Maria Gălan,  The influence of hydrocarbon chain length on the surface properties of gluconolactone-based surfactants, Simpozionul International SICHEM 2018, Bucuresti, 6-7 Sept. 2018, comunicare orala
  4. Dana Vărăşteanu , Irina Elena Chican, Elena Dimitriu, Ioan Dorel Buriu, Stability assessment of additivated formulations containing surfactants and oxidizing agents, Simpozionul International PRIOCHEM editia XIV, Bucuresti, 10-12 Oct 2018, poster
  5. Iordache Tanta-Verona,  Chican Irina, Varasteanu Dana, Florea Ana Mihaela, Contingenta Hazardurilor CBRN si imbunatatirea mijloacelor de securitate nationala SECURE-NET, Simpozion Stiintific Aniversar Performanta, rigurozitate si competenta in cercetare stiintifica, 18 octombrie 2018, Centrul de Cercetare Stiintifica pentru Fortele Navale, Constanta, prezentare orala

Articole publicate:

 1. Florica Adriana Jerca, Valentin Victor Jerca, Alina Maria Anghelache, Dumitru Mircea Vuluga, Richard Hoogenboom, “Poly(2-Isopropenyl-2-Oxazoline) as a Versatile Platform Towards Thermoresponsive Copolymers”, Polymer Chemistry, 2018, 9, 3473-3478.
 2. Florica Adriana Jerca, Valentin Victor Jerca, Richard Hoogenboom, “Well-Defined Thermoresponsive Polymethacrylamide Copolymers with Ester Pendent Groups through One-Pot Statistical Postpolymerization Modification of Poly(2-Isopropenyl-2-Oxazoline) with Multiple Carboxylic Acids”, Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 2018, DOI:10.1002/pola.29188.
 3. Florica Adriana Jerca, Alina Maria Anghelache, Emilian Ghibu, Sergiu Cecoltan, Izabela-Cristina Stancu, Roxana Trusca, Eugeniu Vasile, Mircea Teodorescu, Dumitru Mircea Vuluga, Richard Hoogenboom, Valentin Victor Jerca, “Poly(2-isopropenyl-2-oxazoline) hydrogels for biomedical applications”, Chemistry of Materials, 2018, 30, 7938−7949.

Link activ Proiect 1 "POLIDEC", pe site-ul Proiectului Complex SECURE-NET

in engleza http://icechim-rezultate.ro/proiect.php?id=33&lang=en si

romana http://icechim-rezultate.ro/proiect.php?id=40&lang=ro

 

FAZA II: Realizarea de Modele Functionale si Tehnologii

BUDGET PC. 1, FAZA II:  291.375 RON

PERIODA FAZEI: 01.01.2019-31.12.2019

OBIECTIVE SPECIFICE:

Activitatea 2.1 - Sinteza şi caracterizarea surfactanţilor pe bază de aminoacizi utilizaţi în decontaminarea CBRN, selecţionarea structurilor optime. Elaborarea modelului experimental de condiţionare a produselor de decontaminare pe bază de surfactanţi

Activitatea 2.2. Sinteza şi caracterizarea gelurilor polimerice utilizaţi în decontaminarea CBRN, selecţionarea structurilor optime. Elaborarea modelului experimental de condiţionare a produselor de decontaminare pe bază de geluri polimerice.

Activitatea 2.3. Testarea eficienţei produselor de decontaminare în cadrul echipamentelor din dotarea Sistemului Naţional de Apărare.

Activitatea 2.4. Identificarea şi protejarea drepturilor de proprietate intelectuală

Activitatea 2.5. Diseminarea Rezultatelor

REZUMAT:

           In cadrul acestei etape a fost sintetizat un surfactant N-acilat (lauroil-sarcozinat de sodiu NaLSar) cu scopul de a fi utilizat în sisteme de decontaminare a agenţilor chimici și biologici. Surfactantul sintetizat a fost testat din punct de vedere al proprietăţilor tensioactive, dar și evaluarea stabilitaţii acestuia în agenti oxidanţi. In urma analizei rezultatelor obţinute în această etapă a fost elaborată tehnologia de laborator pentru obţinerea soluţiei de decontaminare pe bază de surfactanţi care conţine un sistem apos format din trei surfactanţi (un surfactant pe bază de aminoacizi și doi surfactanţi neionici), doi glicoli (polietilenglicol și propilenglicol), inhibitor de coroziune și apă oxigenată ca agent oxidant. In Etapa II probele de geluri polimerice pe baza de APV au fost optimizate/îmbunătăţite din punct de vedere al timpului de uscare al peliculelor depuse şi urmează a fi testate în decontaminarea chimică multi-componentă. Astfel, au fost preparate cu succes geluri polimerice de baza de APV optimizate pentru a fi folosite in decontaminarea suprafeţelor şi obiectelor de agenţi (radio)chimici. Peliculele se usucă mult mai rapid şi prezintă aceeaşi eficinţă la decojire de pe suprafeţe. Probele de surfactanti si de geluri au fost trimise catre partenerul CBRN spre testarea lor in decontaminare. In urma testelor de decontaminare s-a concluzionat că formulele de surfactanti si de hidrogel testate au un potenţial mare de utilizare în viitor pentru încorporarea și decontaminarea suprafeţelor contaminate (aproximativ 100%), folosind operaţiuni simple și sigure. In cadrul proiectului SECURE-NET, Proiect component 1-POLIDEC, Etapa 2, au fost efectuate 4 deplasari in tara si 4 in Bucuresti ce au avut ca scop diseminarea rezultatelor preliminare prin intemediul unei comunicari tip Poster. Comunicarea rezultatelor cercetarilor au fost facute la diferite manifestari sub forma unor comunicari tip Poster sau prezentari orale. Pe langa cele 8 comunicari au mai fost publicate 2 articole indexate ISI (raportate in etapa anterioara ca fiind acceptate) si 1 lucrare proceedings acceptata spre publicare, ce au avut ca baza materiala elemente de background ale proiectului component in cauza dar si rezultate obtinute in prima etapa. Echipa de cercetare compusa din (ICECHIM, CCSA-CBRNE, CCO si CCSFN) a indeplinit obiectivele propuse pentru etapa 2 a PC 1 POLIDEC cu un grad total de realizare.

DISEMINARE:

Comunicari stiintifice:

1. Surface properties în surfactant systems containing amino acid-based surfactants, I. E. Chican, D. Vărășteanu, I.Fierăscu, R.C. Fierăscu, M. Deaconu, EUROINVENT International Conference on Innovative Research EUROINVENT International Conference on Innovative Research, Iaşi, România, 16-17 Mai 2019, Poster

2. Contingenţa hazardurilor CBRN şi imbunătăţirea mijloacelor de securitate naţionala – SECURE-NET (Proiectul 70PCCDI /2018), T.-V. Iordache, C. Lazaroaie, T. Rotariu, A. Jerca, A. Ghebaur, G. Surdu, I. E. Chican, A.-M. Florea, V. Raditoiu, E. Bartha, Expoziţia Europeană a Creativităţii şi Inovării EUROINVENT, Iaşi, România 16-18 mai 2019 (Diploma de excelenţă a Salonului si Diploma de excelenţă din partea UMF Carol Davila Bucuresti), Poster

3. Poly(2-Isopropenyl-2-Oxazoline) Hydrogels as Drug Delivery Systems, Ghibu, E., Banu, N.D., Iordache, T.V., Vuluga, D.M., Stan, R., Jerca, V.V., Jerca, F.A, 21st Romanian International Conference on Chemistry and Chemical Engineering (RICCCE 21) Constanta-Mamaia, Romania, 4-7 Septembrie, 2019, Comunicare orala

4. Cercetari privind noi sisteme de decontaminare polivalentă a suprafeţelor, I. E. Chican, R. Petre, A. Jerca, L. Calancea, WORKSHOP ”Noi Materiale si Metode privind Contingenta Hazardurilor CBRN si Imbunatatirea Mijloacelor de Securitate Nationala”, ICECHIM, București, România, 23 septembrie 2019, Comunicare orala

5. Rezultatele obtinute la etapa I a proiectului ”Contingenta Hazardurilor CBRN si Îmbunătătirea Mijlozacelor de Securitate Natională – SECURE-NET”, G. Surdu, L. Calancea, S. Popa, E. Curcă, A. Savastre, Simpozion Stiintific ”Performantă, rigurozitate si competentă în cercetarea stiintifică”, Centrul de Cercetare Stiintifică pentru Fortele Navale, Constanta, România, 18 octombrie 2019 Comunicare orala

6. Evaluation of peroxide-based compositions containing amino acid surfactants, I. E. Chican, I.-L. Calancea, D. Vărăsteanu, R. Petre, I. Fierăscu, E.-G. Curca, G. Surdu, Simpozionul International “Prioritătile Chimiei pentru o Dezvoltare Durabila” PRIOCHEM editia XV, Bucuresti, România, 31 Octombrie – 1 Noiembrie 2019, Poster

7. Future perspective for incorporation and removal of chemical agents from contaminated surfaces, R. Petre, R. Ginghină, L. Rece, N. Petrea, I. E. Chican, A. Jerca, Simpozionul International “Prioritătile Chimiei pentru o Dezvoltare Durabila” PRIOCHEM editia XV, Bucuresti, România 31 Octombrie – 1 Noiembrie 2019, Poster

8. Poly(2-Isopropenyl-2-Oxazoline) as Versatile Platform for Multi-Functional Materials, Jerca, F.A., Jerca, V.V., Vuluga, D.M., Hoogenboom, R. Simpozionul International “Prioritătile Chimiei pentru o Dezvoltare Durabila” PRIOCHEM editia XV, Bucuresti, România 31 Octombrie – 1 Noiembrie 2019, Comunicare orala invitata

Articole publicate sau trimise spre publicare:

1. Florica Adriana Jerca, Valentin Victor Jerca, Richard Hoogenboom, “Well-Defined Thermoresponsive Polymethacrylamide Copolymers with Ester Pendent Groups through One-Pot Statistical Postpolymerization Modification of Poly(2-Isopropenyl-2-Oxazoline) with Multiple Carboxylic Acids”, Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 2019.

2. Jerca Adriana, Anghelache Alina, Ghibu Emilian, Cecoltan Sergiu, Stancu Izabela, Trusca Roxana, Vasile Eugeniu, Teodorescu Mircea, Vuluga Dumitru Mircea, Hoogenboom Richard , Jerca Valentin Victor „Poly(2-isopropenyl-2-oxazoline) Hydrogels for Biomedical Applications” CHEMISTRY OF MATERIALS, 2018.

3. Surface properties în surfactant systems containing amino acid-based surfactants, I. E. Chican, D. Vărășteanu, I.Fierăscu, R.C. Fierăscu, M. Deaconu, EUROINVENT International Conference on Innovative Research EUROINVENT International Conference on Innovative Research, Conference Proceedings.

Link activ Proiect 1 "POLIDEC", pe site-ul Proiectului Complex SECURE-NET

in engleza http://icechim-rezultate.ro/proiect.php?id=33&lang=en si

romana http://icechim-rezultate.ro/proiect.php?id=40&lang=ro

“Contracararea undelor de soc tintite spre nave maritime utilizand materiale polimerice sinergice MAUS 

PARTENERI: IC CCO; P1 ICECHIM; P2 UPB; P3 CCSFN

BUDGET TOTAL PC. 2: 1.090.000 RON

PERIOADA PROIECTULUI: 19.03.2018-18.09.2020

Cele mai probabile pericole care ameninta navele maritime militare sunt exploziile non-contact, cand unde de soc, sub forma de valuri cu presiune inalta, sunt lansate spre nave. Chiar daca asemenea explozii nu cauzeaza avarii catastrofale ale structurii sau suprastructurii, socul si vibratiile asociate pot determina incapacitatea navei, prin deteriorarea componentelor si sistemelor critice. O protectie suplimentara fata de cea realizata din faza de proiectare, in special pentru vasele care prin destinatie sunt in pericolul cel mai mare de a suferi distrugeri datorita exploziilor submarine repetate, se poate realiza prin amplasarea pe interiorul carcasei navei a unui strat format din Module de amortizare a undei de soc (MAUS), capabile sa disipeze in structura interna si sa absoarba energia undei de soc, echilibrand dinamic pulsatia elastica a carcasei navei. Este imperativ ca elementele MAUS sa respecte normele interne aferente constructiilor de nave si sa prezinte, in plus, proprietati specifice, adecvate scopului in care sunt prevazute, respectiv: durabilitate, stabilitate chimica, temica si dimensionala, stabilitate la flacara deschisa, rezistenta mecanica, elasticitate, compresibilitate si altele si, nu in ultimul rand, pret redus. Realizarea de materiale si structuri rezistente la socurile provocate de explozii este o problema critica de inginerie. Obiectivul general al proiectului consta in realizarea unor Module de amortizare a undei de soc (MAUS), constand in sisteme compozite de tip sandwich, cu fete metalice si umplutura de spuma poliuretanica multistrat, de compozitii chimice si densitati diferite, alcatuita din: spuma rigida nano-compozita, continand nanoumplutura de tip filosilicat (montmorilonit/haloisit) si spuma semirigida si/sau flexibila, continand unitati structurale mezogene.

FAZA I: Studii si modele experimentale

 

BUDGET PC. 2, FAZA I: 325.910 RON

PERIODA FAZEI: 19.03.2018-31.12.2018

OBIECTIVE SPECIFICE:

Activitatea 1.5. Experimentari in vederea sintezei precursorilor MAUS

Activitatea 1.6. Elaborarea modelelor experimentale de laborator si realizarea conceptului teoretic MAUS

Activitatea 1.7. Realizarea modelului functional de obținere a unor polioli continand unitati mezogene

Activitatea 1.8. Realizarea modelului functional de obtinere a compozitelor polioli/filosilicati

Activitatea 1.9. Caracterizarea poliolilor continand unitati structurale mezogene si a compozitelor polioli/filosilicati, obtinute prin dezvoltarea modelelor experimentale

Activitatea 1.10.Diseminarea Rezultatelor

 

REZUMAT

 In cadrul acestei etape au fost realizate: o baza materiala şi de date pentru obtinerea MAUS, constand in sistematizarea considerentelor teoerice care stau la baza conceptului MAUS, verificarea acestuia prin experimentari preliminare; sinteza a 4 catalizatori de tip lichid ionic, din care 2 structuri originale, utilizati in sinteza poliolilor cu continut de unitati mezogene, 4 modele experimentale constand in: 3 modele experimentale de laborator privind sinteza poliolilor cu unitati mezogene, compozitelor polioli/filosilicati si obtinerea spumelor poliuretanice si un model experimental privind proiectarea configuratiilor MAUS, utilizand metode de modelare numerica si simulare; un model functional privind obtinerea poliolilor cu unitati mezogene, constand in retete de sinteza a acestora, un model functional de obtinere a compozitelor polioli/filosilicati, constand in retete de obtinere a acestora, 4 variante de structuri chimice de polioli cu unitati structurale mezogene  (4 esantioane –selectionate) si 8 variante de structuri chimice compozite de polioli/filosilicati (3 esantioane -selectionate), rezultate ale caracterizarii fizico-chimice a acestora prin metode chimice, masurari de viscozitate, spectroscopie FT-IT si RMN si difractometrie de raze X, care au evidentiat caracteristici incurajatoare si au permis desprinderea de concluzii privind modul cum decurg reactiile chimice si a interactiilor polioli filosilicati, utile pentru selectarea variantelor optime si perfectionarea metodelor de obtinere in etapele urmatoare. Rezultatele stiintifice obtinute au fost diseminate prin publicarea unui articol intr-o revista cotata ISI din Romania si elaborarea si sustinerea in cadrul unei Conferinte nationale cu participare internationala a unei prezentari orale si a unui poster. A fost deasemenea realizat un link activ al Proiectului 2 "MAUS" pe site-ul proiectului complex SECURE-NET. Au fost angajati 3 tineri cercetatori si s-au efectuat deplasari pentru participarea la manifestari stiintifice. Echipa de cercetare compusa din (CCO, ICECHIM, UPB  si CCSFN) a indeplinit obiectivele propuse pentru etapa 1 a PC 2 MAUS cu un grad total de realizare.

DISEMINARE

Articol publicat: 

1. Simona Nica, Sorana Ionescu, Anamaria Hanganu, Monica Duldner, Stela Iancu, Andrei Sarbu, Petru Filip, Emeric Bartha “Mechanistic Investigations of the Organocatalytic Depolymerization of PET Waste with Isosorbide”  Rev. Chim. 69, 6, 2018, 1319-1326     

Comunicari stiintifice:

1. Robert-Andrei Tincu, Andrei Slabu, Maria Maganu, Monica Duldner, Bogdan Cursaru, Emeric Bartha” Tailored synthesis of aromatic polyesterpolyols from PET wastes, using metal containing ionic liquids as catalysts” - a XXXV-a Conferinta Nationala de Chimie, cu participare internationala, 02-05 octombrie 2018, calimanesti Romania-  comunicare orala;

2. Robert-Andrei Tincu, Mihai Deleanu, Andrei Slabu, Monica Duldner, Cristina Stavrache, Emeric Bartha  “Modified ionic liquids as PET depolymerisation catalysts: synthesys and characterization” - a XXXV-a Conferinta Nationala de Chimie, cu participare internationala, 02-05 octombrie 2018, calimanesti –Romania - poster

Link activ Proiect 2 "MAUS", pe site-ul Proiectului Complex SECURE-NET

in engleza http://icechim-rezultate.ro/proiect.php?id=33&lang=en si

romana http://icechim-rezultate.ro/proiect.php?id=40&lang=ro

 

FAZA II: Realizarea de Modele Functionale si Tehnologii

 

BUDGET PC. 2, FAZA II: 343.350 RON

PERIODA FAZEI II: 01.01.2019-31.12.2019

OBIECTIVE SPECIFICE:

Activitatea 2.6. Realizarea modelului functional obtinere a spumelor PUR nanocompozite

Activitatea 2.7. Realizarea modelului functional de obtinere a spumelor PUSR/ PUF

Activitatea 2.8. Caracterizarea spumelor PUR nanocompozite si a spumelor PUSR/PUF continand unitati structurale mezogene obtinute prin dezvoltarea modelelor experimentale

Activitatea 2.9. Realizarea si testarea modululelor compozite MAUS la actiunea undelor de soc

Activitatea 2.10. Identificarea si protejarea drepturilor de proprietate intelectuala

Activitatea 2.11: Diseminarea rezultatelor

REZUMAT

Ca urmare a lucrarilor de cercetare efectuate in a doua etapa de derulare a proiectului au fost obtinute urmatoarele rezultate: 1 Protocol de realizare a spumelor PUR si Protocol de realizare al spumelor PUSR/ PUF, pentru elaborarea carora au fost dezvoltate modele experimentale anterior. Au fost caracterizati atat precursorii cat si spumele poliuretanice in privinta structurii chimice (FT-IR, RMN), a gradului de intercalare a montmorilonitului, in cazul spumelor (nano) compozite, a stabilitatii termice (TGA), a comportarii viscoelastice in regim dinamic (DMA) si a caracteristicilor fizico-mecanice (tractiune, compresie). Au fost eliberate Buletine de analiza. A fost realizat un modul sandwich MAUS prin depunerea a doua straturi de spume poliuretanice de tipuri diferite, cu grosimea totale de 50 mm, intre doua placi metalice, de grosimi 10 si 5 mm, care a fost inaintat pentru testare la actiunea undelor de soc. A fost elaborat un Protocol de preparare MAUS. A fost proiectat si realizat un stand de testare a modulului MAUS. Utilizând metoda elementului finit s-a investigat o soluţie de materiale tip Sandwich viabilă pentru îmbunătăţirea comportării structurilor la impact. S-a proiectat și testat o structura neconvenţională de tip Sandwich utilizând analiza directă cu element finit pentru comportarea în domeniul elastic și plastic. Astfel modulul MAUS a fost evaluat la actiunea undelor de soc. Au fost elaborate si inregistrate la OSIM 2 cereri de brevet de inventie si a fost publicat 1 articol stiintific intr-o revista romaneasca cotata ISI. De altfel, rezultatele au fost prezentate prin 7 Comunicari stiintifice la manifestari internationale si nationale. Un Workshop privind rezultatele obtinute in cadrul proiectului a fost organizat si sustinut la Universitatea Politehnica Bucuresti. Pentru prezentarea Comunicarilor stiintifice s-au efectuat deplasari la: 1. 9th International Conference of the Chemical Societies of the South-East European Countries (ICOSECS9), Târgoviște, România, 2. 21st Romanian International Conference on Chemistry and Chemical Engineering (RICCCE21), Mamaia, România, 3. 13th Students' Congress of SCTM, Skopje, Macedonia, 4. International Conference “Achievements and Perspectives of Modern Chemistry”, Chișinău, Republica Moldova. Echipa de cercetare compusa din (CCO, ICECHIM, UPB si CCSFN) a indeplinit obiectivele propuse pentru etapa 2 a PC 2 MAUS cu un grad total de realizare.

DISEMINARE

Articol publicat: 

1. Monica-Mirela Duldner, Emeric Bartha, Stanca Capitanu, Simona Nica, Alina Elena Coman , Robert Tincu, Andrei Sarbu, Petru Filip, Steluta Apostol, Sorina Garea “Attempts to Upcycle PET Wastes into Bio-based Long-lasting Insulating Materials” Rev. Chim. 70(7), 2301 (2019)

Comunicari stiintifice:

1. Monica Duldner, Alina Elena Coman, Anita Radu, Emeric Bartha, Robert Tincu, Tanta-Verona Iordache, Andrei Sarbu, Adi Ghebaur, Celina Damian “(Nano)composite polyurethane foams from PET wastes and renewable raw materials“ 21-st Romanian International Conference on Chemistry and Chemical Engineering (RICCCE), Constanta- Mamaia Romania, September 4-7 2019 -poster

2. Robert-Andrei Țincu, Constantin Drăghici, Andrei Slabu, Monica Duldner, Alina Elena Coman, Emeric Bartha “5-Hydroxymethylfurfural Synthesis in Biphasic Solvent Systems” 21st Romanian International Conference on Chemistry and Chemical Engineering (RICCCE), Constanta- Mamaia, ROMANIA - September 4 – 7, 2019 -poster

3. Robert Țincu, Andrei Slabu, Maria Maganu, Constantin Drăghici, Monica Duldner, Alina Coman, Emeric Bartha “Attempts to obtain 5-Hydroxymethylfurfural” International Conference “ACHIEVEMENTS AND PERSPECTIVES OF MODERN CHEMISTRY”October 9-11, 2019, Chisinau, Republic of Moldova -poster

4. Robert-Andrei Țincu, Andrei Slabu, Maria Maganu, Cristina Stavarache, Monica Duldner, Emeric Bartha “Metal containing ionic liquids as catalysts for synthesis of polyester-polyols from PET wastes” 13th Students' Congress of The Society of Chemists and Technologists of Macedonia, Skopje, Macedonia, 19-21 septembrie 2019.- prezentare orala

5. Robert Țincu, Andrei Slabu, Maria Maganu, Constantin Drăghici, Monica Duldner, Alina Coman, Emeric Bartha “PET wasts recycling using various glycols and metal containing ionic liquids” International Conference “ACHIEVEMENTS AND PERSPECTIVES OF MODERN CHEMISTRY” October 9-11, 2019, Chisinau, Republic of Moldova- poster

6. Robert-Andrei Țincu, Constantin Drăghici, Andrei Slabu, Monica Duldner, Alina Elena Coman, Emeric Bartha Towards an imporved synthesis of 5-hydroxymethylfurfural from fructose” 9th International Conference of the Chemical Societies of the South-East European Countries (ICOSECS)” 8- 11 May 2019 Targoviste, Romania- prezentare orala

7. Participare la Workshop-ul: “Noi Materiale si Metode privind Contingenta Hazardurilor CBRN si Imbunatatirea Mijloacelor de Securitate Nationala” Facultatea de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor, Universitatea Politehnica Bucuresti, 23 Septembrie 2019, cu prezentarea: Experimentari de obtinere a precursorilor pentru realizarea Modulelor de amortizare a undelor de soc (MAUS); Proiectarea testelor experimentale privind impactul socului de presiune asupra modulelor MAUS

Cereri de brevet: 

1. Compozite Poliester-Eter Polioli /Montmorilonit Pentru Spume Poliuretanice Semiflexibile (Nano)Compozite Si Procedeu De Obtinere A Acestora. Autori: Duldner Monica- Mirela, Coman Alina-Elena, Iordache Tanta Verona, Sarbu Andrei, Bartha Emeric, Tincu Robert-Andrei, Ghebaur Adi, Damian Celina, Surdu George, Savastre Alexandru, Cerere de Brevet A2019-00845/03.12.2019

2. Polioli Cu Structura Poliester-Amidica Continand Unitati Structurale Mezogene Pentru Spume Poliuretanice Semiflexibile Si Procedeu De Obtinere A Acestora. Autori: Duldner Monica-Mirela, Coman Alina-Elena, Iordache Tanta Verona, Sarbu Andrei, Bartha Emeric, Teodorescu Florina, Ghebaur Adi, Chitulescu Victor- Ioan, Surdu George, Popa Sterica,Cerere de Brevet A2019-00849/03.12.2019

 

Link activ Proiect 2 "MAUS", pe site-ul Proiectului Complex SECURE-NET

in engleza http://icechim-rezultate.ro/proiect.php?id=33&lang=en si

romana http://icechim-rezultate.ro/proiect.php?id=40&lang=ro

 

”Detectia de agenti chimici de lupta persistenti cu senzori serigrafiati specifici ACLSENSE 

PARTENERI: IC ICECHIM; P1 CCSA-CBRNE; P2 ATM; P3 CCO; P4 CCSFN

BUDGET TOTAL PC. 3: 1.115.000 RON

PERIOADA PROIECTULUI: 19.03.2018-18.09.2020

Armele chimice reprezintă un mijloc de distrugere în masă a personalului, distrugerea culturilor sau deteriorarea anumitor echipamente militare si îngreunarea acţiunilor de luptă ale trupelor prin contaminarea cu agenţi chimici de luptă (ACL) a aerului, terenului, tehnicii de luptă şi a diferitelor materiale. Având în vedere faptul că ACL-urile sunt foarte toxice (produc iritații,  efecte fiziologice temporare, îmbolnăviri grave sau chiar moartea atunci când se întrebuinţează în concentraţii de luptă) este relevant să subliniem faptul că este primordială dezvoltarea unor dispozitive portabile mici, care să poată detecta rapid și eficient urme de ACL. Deși tehnicile analitice convenționale pentru detecţia ACL-urilor (HPLC, LC, GC) sunt sensibile și specifice acestea prezintă unele dezavantaje, și anume etapele de pregătire și extracție extensivă a probelor, consum mare de solvenţi organici, echipamente scumpe. Prin urmare, literatura de specialitate furnizeaza informații importante cu privire la o metodă simplă și ieftină de detecţie ce poate fi aplicata pentru detectia ACL-urilor din atmosferă. Aceasta tehnica se bazează pe polimerii imprentați molecular (MIPs) utilizati în dezvoltarea senzorilor. MIPs sunt materiale sintetice care posedă cavităţi complementare specifice, cu acceaşi formă, mărime şi anturaj electronic cu o moleculă aleasă numită templat (sau moleculă-țintă). Senzorii cu element de recunoaștere MIP pot identifica și cuantifica moleculele-țintă alese prin tranformarea informației de re-legare a analitului-MIP într-un semnal fizic măsurabil. Astfel, obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea unui  nou senzor electrochimic bazat pe tehnologiile MIP si sol-gel având ca scop elaborarea unei metode de detecţie simplă, rapidă şi eficientă pentru ACL persistenţi.

FAZA I: Studii si modele experimentale

BUDGET PC. 3, FAZA I: 333.875 RON

PERIODA FAZEI: 19.03.2018-31.12.2018

OBIECTIVE SPECIFICE:

Activitatea 1.11 Stabilirea monomerilor precursori si a conditiilor de sinteză pentru obtinerea particulelor ACL-MIPs, in functie de metoda abordata precum si selectarea ACL-urilor de interes

Activitatea 1.12 Cercetari de obtinere a particulelor imprentate ACL-MIPs si de control ACL-NIPs prin diverse procedee chimice (polimerizare in masa/precipitare)

Activitatea 1.13 Caracterizarea structurala  si morfologica a particulelor ACL-MIPs si ACL-NIPs prin FTIR, TGA, SEM, AFM, BET

Activitatea 1.14 Cercetari de simulare a actiunii particulelor imprentate extrase ACL-MIPs la vapori de ACL

Activitatea 1.15 Diseminarea rezultatelor

REZUMAT

 In cadrul etapei 1 au fost stabiliti monomerii precursori, ACL-urile de interes si conditiile de sinteză pentru obtinerea particulelor ACL-MIPs, luand in considerare baza de date rezultata din studiul literaturii de specialitate privind ACL. Urmand concluziile studiului au fost selectate ACL-urile de interes: printr-un studiu despre agenti vezicanti, proprietati fizico-chimice, iperita si metode de detectie, mecanisme propuse pentru actiunea vezicanta;  un studiu despre MIP pentru ACL contribuind astfel la stabilirea componentilor sistemelor de polimerizare pentru obtinerea ACL-MIPs. Lucrarile experimentale au condus la obținerea cu succes a patru perechi de polimeri ACL-MIPs si omologii neimprentati NIPs, pe baza de acid metacrilic si metilenbisacrilamida cu etilenglicoldimetacrilat, prin cele doua metode de polimerizare propuse, precipitare si masa. Particulele ACL-MIPs au fost sintetizate cu scopul de a fi incorporate intr-un senzor electrochimic serigrafiat cu strat senzitiv ACL-MIP/sol-gel pentru detectia ACL. In vederea imprentarii moleculare cu ACL, a fost sintetizat si caracterizatprin GC/MS si FTIR simulantul agentului vezicant Iperita, tiodiglicolul (TDG). Noile particule ACL-MIPs si NIPs au fost analizatestructural si termic prin metode adecvate precum FTIR si TGA si morfologic prin SEM si BET. In final s-au efectuat cercetari de simulare a actiunii a doua tipuri de particule extrase ACL-MIP in prezenta ACL.Rezultatele științifice cu caracter de noutate au fost diseminate prin prezentarea a 2 comunicari științifice tip poster si 1 comunicare orala.Pe langa diseminarea rezultatelor in cadrul proiectului component a fost angajat un nou tanar cercetator si a fost realizat un link activ al Proiectului 3 "ACLSENSE" pe site-ul proiectului complex SECURE-NET. Echipa de cercetare compusa din (ICECHIM, CCSA-CBRNE, ATM, CCO si CCSFN) a indeplinit obiectivele propuse pentru etapa 1 a PC 3 ACLSENSE cu un grad total de realizare.

DISEMINARE

Comunicari:

1. Ana-Mihaela Florea, Anamaria Zaharia, Anita-Laura Radu, Steluta Apostol, Bianca Georgescu, Traian Rotariu, Tudor-Viorel Tiganescu, Andreea-Elena Voicu, Andrei Sarbu, Tanţa-Verona Iordache, “Molecularly imprinted elements for the recognition of 2,4,6-trinitrotoluene”, EUPOC 2018, Como (Italy), 20-24 May 2018 (Poster)

2. Ana-Mihaela Florea, Tanţa-Verona Iordache, Bianca E. Georgescu, Anamaria Zaharia, Anita-Laura Radu, Steluta Apostol and Andrei Sârbu, “Novel Molecularly Imprinted Films: A Comparative Study For Ephedrine And Bisphenol A Recognition”, Bucharest Polymer Conference (BPC), 6-8 June 2018, Bucharest, Romania (Comunicare orala)

3. Valentin Victor Jerca, Florica Adriana Jerca, Richard Hoogenboom, ”Poly(2-isopropenyl-2-oxazoline)-A versatile platform for advanced multifunctional materials” 7th EuCheMS Chemistry Congress, Liverpool, Marea Britanie, 26-30 Aug 2018 (Poster).

Link activ Proiect 3 "ACLSENSE", pe site-ul Proiectului Complex SECURE-NET

in engleza http://icechim-rezultate.ro/proiect.php?id=33&lang=en si

romana http://icechim-rezultate.ro/proiect.php?id=40&lang=ro

 

FAZA II: Realizarea de Modele Functionale si Tehnologii

BUDGET PC. 3, FAZA II: 350.906 RON

PERIODA FAZEI II: 01.01.2019-31.12.2019

OBIECTIVE SPECIFICE:

Activitatea 2.12 Realizarea senzorilor serigrafiati MIPs/sol-gel-ECS prin depunerea stratului senzitiv organosilanic cu insertii de particule MIP, prin tehnica sol-gel, pe electrozi de carbon serigrafiati

Activitatea 2.13 Caracterizarea structurala si morfologica a senzorilor serigrafiati ACL-MIPs/sol-gel-ECS prin FTIR, TGA, SEM, AFM, BET

Activitatea 2.14 Stabilirea performantei analitice a senzorilor cu ACL in vederea selectarii celor mai eficienti senzori. Testarea proprietatilor electrochimice prin voltametrie ciclica. Elaborarea Modelului Functional

Activitatea 2.15 Testarea sensibilitatii, selectivitatii si determinarea timpului de raspuns al senzorilor in prezenta vaporilor de ACL

Activitatea 2.16 Identificarea si protejarea drepturilor de proprietate intelectuala, distributie

Activitatea 2.17 Diseminare rezultate

REZUMAT

In etapa II/2019 au fost elaborate modele functionale pentru realizarea senzorilor serigrafiati MIPs/sol-gel-ECS prin depunerea stratului senzitiv organosilanic cu insertii de particule MIP, prin tehnica sol-gel, pe electrozi de carbon serigrafiati (ECS). Au fost sintetizate micro si nanoparticule de polimeri imprentati molecular (MIPs) prin polimerizare prin precipitare, utilizandu-se mai multi monomeri functionali si anume acid metacrilic, 4-vinilpiridina, metilenbisacrilamida (MBA) precum si monomeri cu proprietati electroactive din clasa ferocenului (acetilferocen, AcF). Particulele imprentate MIP si neimprentate NIP precum si senzorii serigrafiati specifici MIPs/sol-gel-ECS si NIPs/sol-gel-ECS au fost caracterizate prin metode specifice morfo-structurale si termice cu ajutorul analizelor FTIR, TGA, SEM, AFM, BET si respectiv electrochimice cu ajutorul voltametriei ciclice. Cele mai bune rezultate au fost obtinute in cazul MIP pe baza de MBA si AcF. Domeniul liniar al celor mai performanti senzori serigrafiati modificati cu insertii MIP este de 10-7 M pentru cei modificati cu nanoparticule MIP pe baza de AcF si respectiv 10-6 M pentru cei pe baza de MBA, performante ce ii recomanda pentru detectia ACL tiodiglicol. Senzorii serigrafiati cu AcF s-au dovedit a fi selectivi fata de un alt ACL, dimetil metilfosfonat. A fost elaborata si inregistrata la OSIM 1 cerere de brevet de inventie si a fost trimis spre publicat 1 articol stiintific cotat ISI. In plus, rezultatele au fost prezentate prin 7 Comunicari stiintifice la manifestari internationale si nationale. In cadrul proiectului Component 3-ACLSENSE, au fost efectuate 2 deplasari in strainatate ce a avut ca scop diseminarea rezultatelor prin intermediul unor comunicari tip Poster. Dr. ing. Ana-Mihaela Gavrila a sustinut doua comunicari in deplasarile din tara de la NeXT-Chem Workshop Exploratoriu, Bucuresti si Early Career Scientists (ECS) STO NATO Bucuresti. In plus, Mr.dr.ing. Constantin Toader a efectuat o deplasare in Turcia, la conferinta APMAS 2019, avand ca scop diseminarea rezultatelor si Dr. Ing. Jerca Valentin Victor a efectuat 1 deplasare in tara ce a avut ca scop diseminarea rezultatelor prin intermediul unei comunicari orale invitate. Echipa de cercetare compusa din (ICECHIM, CCSA-CBRNE, ATM, CCO si CCSFN) a indeplinit obiectivele propuse pentru etapa 2 a PC 3 ACLSENSE cu un grad total de realizare.

DISEMINARE

Articol trimis spre publicare:

1. Tanta-Verona Iordache, Nicoleta Doriana Banu, Elena Diana Giol, Dumitru Mircea Vuluga, Florica Adriana Jerca, Valentin Victor Jerca, “Factorial Design Optimization of Polystyrene Microspheres Obtained by Aqueous Dispersion Polymerization in the Presence of Poly(2-ethyl-2-oxazoline) Reactive Stabilizer”, Polymer International, 2019, Submitted manuscript for special issue

Comunicari:

1. Tanta-Verona Iordache, Ana-Mihaela Gavrila, Andrei Sarbu, Ana Lorena Ciurlica, Constantin Nicolae Toader, Anamaria Zaharia, Anita-Laura Radu, Alina Coman, Stoica Elena-Bianca, “A selective receptor based on a molecularly imprinted polymer for sulphur mustard”, World Congress on Functional Materials and Nanotechnology (WCFMN), 13-14 May 2019, Spain (Poster)

2. Ana-Mihaela Gavrila, Ana Lorena Ciurlica, Andrei Sârbu, Anamaria Zaharia, Anita-Laura Radu, Steluta Apostol, Elena-Bianca Stoica, Constantin Nicolae Toader and Tanţa-Verona Iordache, “Preparation and characterization of molecularly imprinted particles for sulphur mustard determination”, 8th Graduate Student Symposium on Molecular Imprinting, 28-30.08.2019, Berlin, Germany (Poster)

3. Ana-Lorena CIURLICĂ, Tanţa-Verona IORDACHE, Andrei SÂRBU, Anamaria ZAHARIA, Anita-Laura RADU, Teodor SANDU, Bianca STOICA, Alina COMAN, Nicolae MARUNTELU si Ana-Mihaela GAVRILĂ, “Molecularly imprinted films and particles”, NeXT-Chem Workshop Exploratoriu, 6-7 May 2019, Bucharest, Romania (Comunicare orala)

4. Ana-Mihaela Gavrila, Andrei Sârbu, Ana Lorena Ciurlica, Anamaria Zaharia, Anita-Laura Radu, Constantin Nicolae Toader, Tanţa-Verona Iordache, “Advanced Materials for Sulphur Mustard Recognition and Retention Prepared by Molecular Imprinting Techniques”, Selected for participation at Early Career Scientists (ECS) STO NATO Bucharest, Palace of Parliament, 18 September 2019, Bucharest, Romania (Poster)

5. WORKSHOP Proiect Component 3 “ACLSENSE“, Ana-Mihaela Gavrila, Constantin Toader, Jerca Victor, Andreea Voicu, Elena Curca, “Realizarea senzorilor serigrafiati specifici cu agenti chimici de lupta“, in cadrul Workshop Proiect Complex SECURE-NET “Noi Materiale si Metode privind Contingenta Hazardurilor CBRN si Imbunatatirea Mijloacelor de Securitate Nationala”, 23.09.2019, Universitatea Politehnica Bucuresti (Comunicare orala).

6. N. Grigoriu, C.N. Toader, T.V. Țigănescu, G. Epure, C. Lăzăroaie, N. Scărișoreanu, C. Viespe, R. E. Ginghină, N. Petrea, “Testing the sensitivity, selectivity and time of response of some polymeric sensors in the presence of toxic compounds vapours”, 9th International Advances in Applied Physics and Materials Science Congress & Exhibition (APMAS 2019), 22-28.10.2019, Fethiye - Mugla, Turkey (poster)

7. Jerca, V.V., Jerca, F.A., Spiridon, M.C., Banu, N.D., Ghibu, E., Vuluga, D.M., Non-Linear Optical Applications or Drug Controlled Release from Poly-2-Oxazoline Matrix, Sixth International Workshop on Advanced Nano- and Biomaterials and Their Device Applications, 12-16 Mai, 2019 Cluj, Romania, Comunicare orala invitata.

Cerere de brevet: 

1. Ana Mihaela Gavrilă, Tanţa Verona Iordache, Andrei Sârbu, Ana Lorena Ciurlică, Anamaria Zaharia, Anita Laura Chiriac, Teodor Sandu, Elena Bianca Stoica, Steluţa Apostol, Filme hibride senzitive imprentate molecular cu tiodiglicol depuse pe electrozi serigrafiaţi de carbon și procedeu pentru obţinerea acestora, Cerere de Brevet A 2019 -000779/22.11.2019.

Link activ Proiect 3 "ACLSENSE", pe site-ul Proiectului Complex SECURE-NET

in engleza http://icechim-rezultate.ro/proiect.php?id=33&lang=en si

romana http://icechim-rezultate.ro/proiect.php?id=40&lang=ro

„Compozite polimerice inteligente pentru noi generații de combustibili de rachete RAKETCOMB

PARTENERI: IC ATM; P1 ICECHIM; P2 CCSA-CBRNE; P3 UPB;

BUDGET TOTAL PC. 4: 1.020.000 RON

PERIOADA PROIECTULUI: 19.03.2018-18.09.2020

Conform aprecierii specialiștilor în domeniu, artileria și rachetele terestre vor constitui în continuare baza sistemului de lovire al forțelor terestre în timp ce pentru forțele aeriene și navale rachetele constituie, de o lungă perioadă de timp, principalele sisteme de atac și apărare. Aplicațiile spațiale sunt de asemenea bazate în totalitate pe propulsia cu motoare rachetă pentru lansare și generarea de energie. Principala tendință în dezvoltarea rachetelor este evident legată de creșterea performanțelor respectiv a tracțiunii.  În același timp, în contextul înăspririi rapide a legislației internaționale, în special la nivelul Uniunii Europene, privind impactul activităților militare și în special al munițiilor asupra mediului, se manifestă o tendință importantă de a dezvolta noi generații de propergoli cu impact redus asupra mediului (“verzi”) pe toată durata de viață, de la fabricare și până la demilitarizare/neutralizare/utilizare. La ora actuală, în România nu mai există niciun producător de combustibili solizi de rachetă, iar la nivel european numărul acestora este extrem de redus și în continuă scădere datorită înăspririi legislației privind protecția mediului (regulamentul REACH, directivele aerului, apei și a  solului), respectiv a dispariției producătorilor tradiționali de materii prime. În acest context al diminuării, la nivel național și  european, a capacităților de producție a ingredienților conscrați pentru combustibilii solizi de motoare rachetă și în același timp al exploziei cunoștințelor generate în domeniul științei și tehnologiei materialelor, obiectivul principal al proiectul se refera la dezvoltarea unor noi pulberi compozite pentru motoare rachetă, cu performanțe sporite, impact redus asupra mediului și preț de cost diminuat, în beneficiul industriei naționale de apărare și, în secundar, al Sistemului Național de Apărare și Securitate și al Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor.

FAZA I: Studii si modele experimentale

BUDGET PC. 4, FAZA I: 304.980 RON

PERIODA FAZEI: 19.03.2018-31.12.2018

OBIECTIVE SPECIFICE:

Activitatea 1.16 Studiu privind stabilirea cerințelor pentru noii combustibili solizi pentru motoare rachetă

Activitatea 1.17. Studiul teoretic si experimental privind oxidanții și carburanții moderni pentru motoare racheta

Activitatea 1.18. Studiul teoretic și experimental al lianților polimerici cu potențiale aplicații în domeniul combustibililor solizi de rachetă

REZUMAT

 In etapa 1 a proiectului component 4 a fost realizata o baza de date din care se pot extrage cu usurinta tipurile de materiale premergatoare prepararii de noi combustibili solizi de racheta. In continuare au fost determinate specificatiile tehnice (cerinte minime) pentru potentiali oxidanti si carburanti.  A fost sintetizat intr-un mod original un oxidant, NTO cu randament mai mare decat cel raportat de studiile de specialitate. In paralel, cu ajutorul aparaturii și metodologiei brevetate au fost realizate 12 experimente în urma cărora au fost sintetizați 3 tipuri de polioli plecând de la PET reciclat pentru utilizarea lor ulterioara in structura poliuretanica a compozitului solid de racheta. Doua sinteze de poliuretani au fost realizate cu polioli comerciali, considerate probe martor in cadrul studiului (internal benchmarking). Utilizand doar 2 retete de polioli au fost obtinute 3 modele experimentale de compozite poliuretanice-1 obtinuta fara vid si 2 obtinute la vid si temperatura. Aceste modele propuse vor fi incarcate in etapa urmatoare cu componente de oxidanti si carburanti (simulanti) pentru testarea proprietatilor de liant si de omogenizare  in vederea elaborarii unor modelele functionale de combustibili solizi. Cu toate ca in Etapa 1 a Proiectului Component 4 nu au fost prevazute activitati de diseminare, au fost prezentate rezultate de baza, utilizate in cadrul Proiectului, la doua conferinte internationale, sub forma unei prezentari orale (premiata) si sub forma unui poster. De altfel, un studiu ce utilizeaza metodele de obtinere a compozitelor flexibile cu rezistenta la foc a fost trimis spre publicare intr-un jurnal indexat ISI. De altfel, a fost realizat si unlink activ catre Proiect 4 "RAKETCOMB", pe site-ul Proiectului Complex SECURE-NET. Echipa de cercetare compusa din (ATM, ICECHIM, CCSA-CBRNE si UPB) a indeplinit obiectivele propuse pentru etapa 1 a PC 4 RAKETCOMB cu un grad total de realizare.

DISEMINARE

Articole:

1. COMAN Alina Elena, GABOR Raluca Augusta, STOIAN Sergiu, NICOLAE Andi, RADITIOIU Valentin, IORDACHE Tanta Verona, HUBCA Gheorghe, New formulations of flame-retardant flexible polyvinylchloride composites, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, Trimis spre publicare.

Comunicari:

1. COMAN Alina Elena, GABOR Raluca Augusta, STOIAN Sergiu, NICOLAE Andi, RADITIOIU Valentin, IORDACHE Tanta Verona, HUBCA Gheorghe Simpozion international Prioritatile Chimiei pentru o Dezvoltare Durabila PRIOCHEM - editia XIV , Bucuresti, 10 - 12 Octombrie 2018, avand o prezentare orala cu titlul „The influence of fillers and flame retardant agents upon low-smoke and flame-retardant properties of PVC-based composites”– unde a primit premiul I - pentru cea mai buna prezentare.

2. COMAN Alina Elena, GABOR Raluca Augusta, RADITIOIU Valentin, HUBCA Gheorghe, MIHAILESCU Mona The 6th international colloquim ‚PHYSICS OF MATERIALS’ (PM6), Bucuresti 15-16 Noiembrie 2018, avand un poster cu titlul ‚Structural, optical and thermal properties of flexible Polyvinylchloride compounds,

Link activ Proiect 4 "RAKETCOMB", pe site-ul Proiectului Complex SECURE-NET

in engleza http://icechim-rezultate.ro/proiect.php?id=33&lang=en si

romana http://icechim-rezultate.ro/proiect.php?id=40&lang=ro

 

FAZA II: Realizarea de Modele Functionale si Tehnologii

BUDGET PC. 4, FAZA II: 321.300 RON

PERIODA FAZEI: 01.01.2019-31.12.2019

OBIECTIVE SPECIFICE:

Activitatea 2.18 Sinteza, procesarea și evaluarea performantei compușilor/materialelor cu caracter oxidant si carburant pentru combustibili solizi de motoare rachetă

Activitatea 2.19. Sinteza, procesarea si caracterizarea unor lianti inteligenti pentru combustibili solizi de motoare racheta

Activitatea 2.20.Dezvoltarea tehnologiilor de laborator privind obtinerea compușilor/materialelor cu caracter oxidant si carburant si a lianţilor inteligenţi pentru combustibili solizi de motoare rachetă

Activitatea 2.21. Determinarea unor caracteristici fizice, explozive, de performanţă și de siguranţă ale compozitului pentru combustibili solizi de motoare rachetă.

Activitatea 2.22. Întocmirea specificaţiilor tehnice și proiectarea modelului functional al compozitului pentru combustibil solid de motoare rachetă.

Activitatea 2.23. Stabilirea drepturilor de proprietate intelectuala si distributie

Activitatea 2.24 Diseminarea rezultatelor

 REZUMAT

Cercetările privind sinteza azotatului de amoniu stabilizat au permis obţinerea unui oxidant ieftin și eficient care nu mai prezintă tranziţii de formă cristalină la temperaturi ce pot fi atinse în mediul ambiant. Au fost realizate tehnologii de laborator pentru obţinerea pre-polimerilor polioli prin degradarea PET. S-au obtinut cu succes materiale compozite din poliolii obtinuti din PET reciclat, care impreuna cu MDI formeaza binderul din materialul compozit, iar in amestec cu carburantul (pulberea de aluminiu) si oxidantul (azotat de amoniu stablizat) conduc la obtinerea propergolilor. Au fost efectuate teste in ceea ce priveste proprietatile noilor propergoli sintetizati prin evaluarea caracteristicilor de performanţă (vitezei de combustie, rezistenţa la compresiune și la tracţiune). Caracteristicile de siguranţă ale compozitelor energetice au fost determinate prin analiză termică diferenţială (sensibilitate la temperatură) și prin solicitare la frecare cu diverse forţe de apăsare (sensibilitate la frecare). Compozitele energetice prezintă sensibilitate mică la temperatură și nu sunt sensibile la frecare. Probele care contin TEGDN sunt mult mai omogene decat celelalte, observandu-se o compatibilitate mai buna a materialelor; inainte de intarire, materialul era mult mai compact, liantul ingloband mult mai bine amestecul oxidant-carburant. In urma arderii compozitelor s-a observat ca procentul de cenusa ramas este cuprins intre 12-14%. In vederea realizarii activitatii de diseminare, au fost prezentate rezultatele obtinute in cadrul Proiectului la doua conferinte internationale si doua manifestari nationale, sub forma de prezentari orale si sau poster. De altfel, un studiu ce utilizeaza metodele de obtinere a compozitelor flexibile cu rezistenta la foc a fost publicat intr-un jurnal indexat ISI. Echipa de cercetare compusa din (ATM, ICECHIM, CCSA-CBRNE si UPB) a indeplinit obiectivele propuse pentru etapa 2 a PC 4 RAKETCOMB cu un grad total de realizare.

DISEMINARE

Articol publicat:

1. New Formulations of Flame-retardant Flexible Polyvinylchloride Composites, Revista Materiale Plastice, COMAN Alina Elena, GABOR Raluca Augusta, STOIAN Sergiu, NICOLAE Andi, RADITIOIU Valentin, IORDACHE Tanta Verona, HUBCA Gheorghe, Materiale Plastice, nr.3, 2019.

Comunicari:

1.‘6th Nano Today Conference (Nano Today 2019)’, Iunie 2019 in Lisabona, Portugalia, cu lucrarea ‚New polyurethane formulations for rocket propellants based on polyols from recycled PET’, poster.

2. Workshop ‘Contingenta Hazardurilor CBRN si Imbunatatirea Mijloacelor de Securitate Nationala SECURE-NET’: Studii experimentale privind realizarea unor compozite polimerice destinate motoarelor rachetă’, comunicare orala.

3. The International Conference “Education And Reativity For A Knowledge Based Society”14-16 Noiembrie - Universitatea “Titu Maiorescu”, BUCUREȘTI , Concerns on reducing the environmental impact of solid propellants; ISSN 2248-0064; ISBN 978-3-9503145 comunicare orala.

4. Conferinţei Defence Technology Forum 2019 - “Vasil Levski” National Military University Artilery, Air Defense And Cis Faculty-Scumen, Bulgaria, 01-02.10.2019, Eco–Friendly Oxidizers: Minireview; ISSN 2367-7902, Comunicare orala.

Cereri de brevet: 

1. Lianti polimerici cu solubilitate selectiva pentru materiale compozite energetice “verzi” si procedeu pentru obtinerea acestora, Traian Rotariu, Elena Andreea Moldovan, Gabriela Toader, Tanta-Verona Iordache, Ana-Mihaela Gavrila, Anamaria Zaharia, Andrei Sarbu, Cerere de Brevet A-00805/28.11.2019

2. Compozitii poliester-poliolice pentru poliuretani elastomeri, metoda de obtinere a acestora si materiale compozite pentru combustibili solizi de rachete incorporand respectivele compozitii poliester-poliolice, Duldner Monica- Mirela, Coman Alina-Elena, Zaharia Anamaria, Iordache Tanta Verona, Sarbu Andrei, Rotariu Traian, Dirloman Florin-Marian, Hubca Gheorghe, Damian Celina Maria, Cerere de Brevet A-00848/03.12.2019

Link activ Proiect 4 "RAKETCOMB", pe site-ul Proiectului Complex SECURE-NET

in engleza http://icechim-rezultate.ro/proiect.php?id=33&lang=en si

romana http://icechim-rezultate.ro/proiect.php?id=40&lang=ro

”Sisteme pasive de camuflaj multispectral bazate pe structuri hibride organic-anorganice cromogen-polimerice MULTICAM 

PARTENERI: IC ICECHIM; P1 CCSA-CBRNE; P2 UPB; P3 ATM;

BUDGET TOTAL PC. 5: 965.000 RON

PERIOADA PROIECTULUI: 19.03.2018-18.09.2020

Sistemele actuale care asigura camuflajul in acest domeniu sunt constituite din pigmenti organici si anorganici si amestecuri ale acestora dispersate in materiale peliculogene alaturi de materiale de umplutura, specifice pentru fiecare tip de suport si de fundal (dezavantajul principal fiind gama limitata de nuante si de profile de reflectanta ce se pot obtine prin depunere pe orice tip de suport). Limitat se utilizeaza coloranti de cada, de dispersie sau reactivi pentru realizarea prin vopsire a modelelor de camuflaj, exclusiv pe materiale textile. Se vor utiliza o parte dintre acesti coloranti prin inglobarea prealabila in materiale de umplutura sau pigmenti acromatici ce se vor utiliza impreuna cu pigmentii propriu-zisi (organici sau anorganici) pentru obtinerea materialelor filmogene de camuflaj, si ulterior se pot aplica pe orice tip de suport. Pentru camuflajul in zonele acoperite cu zapada este necesara realizarea reflectantei crescute in domeniul UV (350 nm). Acolo unde reflectanta obtinuta cu pigmenti acromatici albi este mica se propune un alt sistem inovativ bazat pe materiale hibride obtinute prin inglobarea unor agenti optici de albire in matrici transparente. In acest context, obiectivul general al proiectului se refera la realizarea de acoperiri succesive de mascare pe suporturi flexibile (textile) sau rigide (metal, compozite), in functie de adancimea de penetrare a radiatiei electromagnetice (care este invers proportionala cu frecventa acesteia), prin: designul unui model care asigura protectia vizuala prin diminuarea diferentelor in raport cu mediul in care opereaza, atenuarea contrastului fata de fundal pentru senzorii cu infrarosu, reducerea amprentei termice la limita mediului inconjurator pentru senzorii termici si absorbtia microundelor in cazul detectiei radar.

FAZA I: Studii si modele experimentale

 

BUDGET PC. 5, FAZA I: 288.535 RON

PERIODA FAZEI: 19.03.2018-31.12.2018

OBIECTIVE SPECIFICE:

Activitatea 1.19. Stabilirea cerintelor si specificatiilor minime pentru camuflajul echipamentului si tehnicii militare in functie de tipul terenului si de mijloacele de detectie specifice

Activitatea 1.20. Teste de evaluare a proprietatilor materialelor cromogene si auxiliare din surse comerciale pentru camuflaj si de compatibilitate a materialelor cromogene cu substraturi anorganice

Activitatea 1.21. Designul spectral al materialelor cromogene, determinarea caracteristicilor constituentilor materialelor de acoperire si a rapoartelor dintre acestia si elaborarea retetelor de formulare

Activitatea 1.22. Comunicarea rezultatelor

REZUMAT

 Pe baza standardelor si documentatiei existente cu privire la proprietatile de reflexie/absorbtie/emisie ale elementelor constituente din mediul inconjurator, precum si a datelor existente cu privire la influenta factorilor perturbatori (iluminare, anotimp, temperatura, vecinatati, etc.) asupra comportarii fundalurilor specifice (padure, desert, polar, aer/apa) au fost sistematizate principalele caracteristici ce trebuie indeplinite de materialele de camuflaj elaborandu-se specificatiile tehnice. Studiile experimentale cu privire la stabilirea retetelor de laborator pentru prepararea materialelor de acoperire de camuflaj s-au axat pe doua directii principale: 1. Pentru tesaturi textile – au fost concepute materiale cromogene pe baza unor coloranti cationici adsorbiti pe substraturi acromatice de tipul aluminosilicatilor; si 2. Pentru substraturi metalice - studiul de cercetare realizat a vizat gasirea unor formulari adecvate pentru obtinerea unor vopsele pe baza de apa, de culoare verde, care sa fie conforme standardelor NATO. Comunicarea rezultatelor s-a facut prin participarea la doua conferinte internationale, indicator prevazut in planul de realizare a proiectului. In acest sens, membri ai colectivului de lucru, inclusiv nou-angajata ICECHIM au prezentat rezultatele sub forma unor comunicari de tip poster in cadrul unor conferinte internationale organizate in Bucuresti. A fost realizat linkul activ catre Proiectului 5 "MULTICAM" pe site-ul proiectului complex SECURE-NET si a fost elaborat un nou serviciu de cercetare disponibil pe site-ul erris.gov.ro. Echipa de cercetare compusa din (ICECHIM, CCSA-CBRNE, ATM si UPB) a indeplinit obiectivele propuse pentru etapa 1 a PC 5 MULTICAM cu un grad total de realizare.

DISEMINARE

Comunicari stiintifice:

1)      M. Raduly, A. Raditoiu, V. Raditoiu, V. Purcar, L. Wagner, C. Nicolae, „Optical Properties Of Some Textiles Dyed With Curcuminoid Hybrid Systems”, The International Symposium "Priorities Of Chemistry For A Sustainable Development" – Priochem Xiv-Th Edition, Icechim - Bucharest – Romania October 10 - 12, 2018

2)      G. Ispas, M. Raduly, A. Raditoiu, V. Raditoiu, V. Purcar, L. Wagner, R. Manea, C. A. Nicolae, “Hybrid Materials Based On Diketone Derivatives And Palygorskite With Luminescent Properties”, The 6-Th International Colloquium  “Physics Of Materials” (Pm 6), 15-16 November 2018, Bucharest, Romania

Oferta de serviciu de cercetare:

De asemenea, in plus fata de indicatorii prevazuti pentru aceasta etapa, a fost realizata si o oferta de serviciu si anume Testarea proprietatilor de camuflaj prin metoda spectrometrica (pentru serviciul rezultat Spectrometry-assisted camouflage testing link-ul este: https://erris.gov.ro/FUNCTIONAL-DYES.

Link activ Proiect 5 "MULTICAM", pe site-ul Proiectului Complex SECURE-NET

in engleza http://icechim-rezultate.ro/proiect.php?id=33&lang=en si

romana http://icechim-rezultate.ro/proiect.php?id=40&lang=ro

 

FAZA II: Realizarea de Modele Functionale si Tehnologii

BUDGET PC. 5, FAZA II: 303.975 RON

PERIODA FAZEI: 01.01.2019-31.12.2019

OBIECTIVE SPECIFICE:

Activitatea 2.25. Evaluarea compatibilitatii materialelor componente cu suprafata de acoperit si desfasurarea de teste de aplicare pe diferite tipuri de suprafete. Evaluarea limitelor de reflectanta/emitanta in domeniile de interes si a rezistentelor acoperirilor

Activitatea 2.26. Realizarea modelelor de camuflaj UV-VIS-NIR specifice tipurilor de suport si fundal (mediu de operare) si evaluarea eficientei acestora in raport cu modelele de reflectanta ale tipurilor standard de mediu de operare.

Activitatea 2.27. Stabilirea caracteristicilor materialelor si acoperirilor de camuflaj multispectral si intocmirea specificatiilor tehnice.

Activitatea 2.28. Diseminarea rezultatelor

REZUMAT

In aceasta etapa de realizare a proiectului au fost elaborate doua tehnologii de obtinere a materialelor pentru imprimare serigrafica a modelelor de camuflaj pe substrat textil, respectiv pentru vopsirea tehnicii de lupta cu materiale peliculogene hidrosolubile. Materialele dezvoltate au fost analizate din punct de vedere al caracteristicilor tehnice si al proprietatilor de aplicare pentru domeniul vizat, conform standardelor militare si civile. In ceea ce priveste obtinerea materialelor pentru imprimarea textilelor au fost adoptate doua metode: adsorbtia colorantilor aflati in amestec intr-o solutie apoasa si obtinerea materialelor colorate pentru culorile fundamentale si amestecarea ulterioara a acestora in pasta de imprimare. Au fost dezvoltate protocoalele de realizare a camuflajelor pentru diferite tipuri de suport (textil si metalic) si medii de operare (zapada, padure, apa) si au fost intocmite caietele de sarcini si specificatiile tehnice pentru fiecare caz in parte, inclusiv pe baza observatiilor obtinute in poligonul de antrenament. Comunicarea rezultatelor s-a facut prin participarea la doua conferinte internationale si alte doua manisfestari nationale, indicator prevazut in planul de realizare a proiectului. In acest sens, membri ai colectivului de lucru, inclusiv nou-angajata ICECHIM au prezentat rezultatele sub forma unor comunicari de tip poster in cadrul unor conferinte internationale organizate in Bucuresti. Echipa de cercetare compusa din (ICECHIM, CCSA-CBRNE, ATM si UPB) a indeplinit obiectivele propuse pentru etapa 2 a PC 5 MULTICAM cu un grad total de realizare.  

DISEMINARE

1. Monica Florentina Raduly, Alina Raditoiu, Valentin Raditoiu, Luminita Wagner, Violeta Purcar, Georgiana Cornelia Ispas, Raluca Manea, Cristian-Andi Nicolae, “Synthesis and characterization of some hybrid materials based on curcumin derivatives embedded in modified palygorskite”, U.P.B. Sci. Bull., Series B, Vol. 81, Iss. 3, 2019, 87-96.

2. Diana-Ioana Buliga, Aurelian Cristian Boscornea, Ioana Asofiei, Stefan Tomas, Cristina Pop, Aurel Diacon ”Coloured materials with controlled absorption and emission for military camouflage”, Dyes and Pigments (ISSN: 0143-7208, FI = 4,018) – trimis spre publicare

Comunicari stiintifice:

1. Hybrid colored materials with UV-Vis-NIR controlled reflectance for coating textile substrates, Georgiana Cornelia Ispas, Valentin Raditoiu, Alina Raditoiu, Florentina Monica Raduly, Violeta Purcar, Raluca Manea, Luminita Eugenia Wagner, Workshop exploratoriu NeXT Chem, ICECHIM, 6-7 mai 2019, Bucuresti-Romania

2. The effect of hybrid pigments on reflectance profile of printed cellulose fabrics in visible-near infrared spectral regions, Georgiana Cornelia Ispas, Valentin Raditoiu, Alina Raditoiu, Florentina Monica Raduly, Violeta Purcar, Raluca Manea, Luminita Eugenia Wagner, 21st Romanian International Conference on Chemistry and Chemical Engineering Constanta-Mamaia, ROMANIA – 4-7 septembrie 2019

3. Coloured materials with controlled absorption and emission for military camouflage, Diana-Ioana Buliga, Aurelian Cristian Boscornea, Ioana Asofiei, Stefan Tomas, Cristina Pop, 21st Romanian International Conference on Chemistry and Chemical Engineering Constanta-Mamaia, ROMANIA - 4-7 septembrie 2019

4. Colored coating materials with spectrally selective reflectance for woodland camouflage textile fabrics, Georgiana Cornelia Ispas, Valentin Raditoiu, Alina Raditoiu, Florentina Monica Raduly, Violeta Purcar, Raluca Manea, Luminita Eugenia Wagner, The International Symposium "Priorities of Chemistry for a Sustainable Development" – PRIOCHEM XV-th Edition, ICECHIM - Bucuresti – ROMANIA, 30 octombrie - 1 noiembrie 2019

5. Workshop ‘Contingenta Hazardurilor CBRN si Imbunatatirea Mijloacelor de Securitate Nationala SECURE-NET’: Materiale colorante filmogene cu proprietati spectrale UV-Vis-NIR adaptate pentru camuflajul echipamentului individual si al tehnicii militare, Valentin Raditoiu, Cristian Boscornea, Cristiana Epure, Traian Rotariu, comunicare orala.

Link activ Proiect 5 "MULTICAM", pe site-ul Proiectului Complex SECURE-NET

in engleza http://icechim-rezultate.ro/proiect.php?id=33&lang=en si

romana http://icechim-rezultate.ro/proiect.php?id=40&lang=ro