ro ICECHIM Rezultate ICECHIM - Rezultate in Cercetare

TEHNOLOGII NOI DE DIAGNOZA SI TRATAMENT PENTRU CONSERVAREA SI REVITALIZAREA COMPONENTELOR ARHEOLOGICE ALE PATRIMONIULUI CULTURAL NATIONAL - ARHEOCONS

 

Finantare: Bugetul de stat

Programul: PNCDI III- Programul 1: P1 - Dezvoltarea sistemului național de CD – Subprogram 1.2 Proiecte complexe realizate în consorţii CDI (PCCDI)

Cod proiect: PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0476

Domeniul de Incadrare: 6 - Patrimoniu și identitate culturală

Titlul proiectului: TEHNOLOGII NOI DE DIAGNOZA SI TRATAMENT PENTRU CONSERVAREA SI REVITALIZAREA COMPONENTELOR ARHEOLOGICE ALE PATRIMONIULUI CULTURAL NATIONAL - ARHEOCONS

parteneri:
1. INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU CHIMIE SI PETROCHIMIE - ICECHIM Bucuresti
2. UNIVERSITATEA OVIDIUS, Constanta
3. INSTITUTUL DE CHIMIE FIZICA - ILIE MURGULESCU, Bucuresti
4. UNIVERSITATEA "VALAHIA" Targoviste

Contract de finantare: 51PCCDI/2018

Valoarea totala a contractului: 5.287.500,00 lei

Valoare de la bugetul de stat: 5.287.500,00 lei

Durata proiectului: 34 luni

Perioada de derulare a proiectului: 06.03.2018-31.12.2020

Contractor: Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie - ICECHIM Bucuresti

Autoritate contractanta: Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii - UEFISCDI

Director proiect:     Prof. dr.chim. Rodica-Mariana Ion;

e-mail: rodica_ion2000@yahoo.co.uk

Obiectivele proiectului 

Obiectivul general al proiectului consta in elaborarea de noi materiale, metode și tehnologii noi, care respectă principiile autenticității, reversibilității și valorii, cu impact puternic asupra componentelor de patrimoniu imobil (fresca, metope si mozaic) si mobil (artefacte decorative din ceramica, sticla, metal, os, obiecte de arta si arheologie) si dezvoltarea de noi tehnici aplicate practic pe obiectivele de patrimoniu: Mozaicul Roman si Mormantul Hypogeu, Constanta, Muzeul Adamclisi (metope), judetul Constanta, Castelul Corvinilor (Fresca Loggia Mathia) si Muzeul de Arheologie, Hunedoara. 

Obiectivele specifice: elaborarea de tehnologii inovatoare pentru protecția patrimoniului cultural national, o abordare intersectorială multidisciplinară, incurajarea tinerilor profesioniști ca lideri în conservarea patrimoniului, exploatarea rezultatelor cercetării pentru crearea de locuri de muncă, promovarea gradului de educatie in domeniul  patrimoniului, o expertiza profesionista între toți factorii implicați în sistemul de protejare a patrimoniului. 

Proiectul presupune crearea unui parteneriat inter-instituţional, constituit prin participarea a două instituţi de învăţământ superior (Universitatea Ovidius Constanta si Universitatea Valahia, Targoviste) cu tradiţie și performanţă instituţională recunoscută și institute de cercetare de prestigiu în domeniul lor de activitate (Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie - ICECHIM Bucuresti si Institutul de Chimie Fizica - Ilie Murgulescu, Bucuresti).

Se va urmari elaborarea de noi materiale, metode și tehnologii, care respectă principiile autenticităţii, reversibilităţii și valorii, cu impact puternic asupra componentelor de patrimoniu imobil (fresca, metope si mozaic) si mobil (artefacte decorative din ceramica, sticla, metal, os, obiecte de arta si arheologie) si dezvolta noi tehnici aplicate practic pe: Mozaicul Roman si Mormantul Hypogeu, Constanta, Muzeul Adamclisi (metope), judetul Constanta, Castelul Corvinilor (Fresca Loggia Mathia) si Muzeul de Arheologie, Hunedora.

 

PROIECT 1 - INCDCP-ICECHIM, Bucuresti

Sinteza, compatibilitatea, procesul de îmbătrânire și aplicarea materialelor nou sintetizate, producția pilot și impactul asupra mediului

Responsabil proiect: Prof. univ.dr. chim. Rodica-Mariana Ion

Website: 

 https://www.icechim-rezultate.ro

 

PROIECT 2 -UOC, Constanta

Abordarea sinergica in conservarea si restaurarea artefactelor, mozaicului, metopelor romane si suprafetelor de fresca cu arheomateriale

Responsabil proiect: Prof. univ. dr. Daniela Carutiu

Website:

http://iscs.univ-ovidius.ro/arheocons/

Proiect 3: P2-ICF-Bucuresti

Materiale tradiționale si avansate utilizate pentru protejarea componentelor arhitecturale ale patrimoniului cultural.

Responsabil proiect: Dr. ing. Luminita Predoana

Website: http://www.icf.ro/pr_2018/Proiect_51_PCCDI_2018.ppt

I.C.F. | Research projects 

 

PROIECT 4: P3-UVT, Targoviste

Monitorizarea microclimatică evaluarea impactului intern și exterior, evaluarea

sustenabilității și a impactului de mediu asupra materialelor de patrimoniu

Responsabil proiect: Prof. univ. dr. Cristiana Radulescu

Website: http://arheocons.icstm.ro

               http://arheocons.cdi.valahia.ro

Etapa 1

Articole ISI

 1. Ion, R., Nyokong, T., Nwahara, N. et al. Wood preservation with gold hydroxyapatite system. Herit Sci 6, 37 (2018). https://doi.org/10.1186/s40494-018-0202-5

 Cereri brevet

 1. R.M. Ion, R.M. Grigorescu, Iancu Lorena, P.N. Ghioca, N. Ion, Compoziţii polimerice pentru protecţia şi conservarea suprafeţelor lemnoase şi procedeu de aplicare al acestora, cererea de brevet de inventie nr. A 2018 - 00319/08.05.2018

Conferinte nationale/internationale

 1. R.M. Ion, V. Gurgu, I.A. Bucurica, S. Teodorescu, I. D. Dulama, R. M. Stirbescu, A. Gheboianu, Digital scanningand non-destructive techniques for size recovering and rehabilitating the structural performance of traditional stuccoes, VRTCH’18 – 1st International Conference on VR Technologies in Cultural Heritage, At Brasov (Romania), 29-30 May 2018
 2. R.M. Ion, L. IancuD. Turcanu-Carutiu, V. Schroder, S. Tincu, C. Roman, N. Ion, I.A. Bucurica, S. Teodorescu, I.D. Dulama, R.M. Stirbescu, A.I. Gheboianu, Traditional building materialsand modern restoration products identified at thepaintedMatia-fresco Loggia, Corvins' Castle, Romania, EGU, Aprilie 2018, Viena.
 3. R.M. Ion, L. Iancu, S. Teodorescu, I.D. Dulama, R.M. Stirbescu, A.I. Bucurica, A. Gheboianu, M.L. Ion, Investigation and consolidation studies of different historical Romanian buildings, EMRS Spring Meeting 2018 Symposium CC Cultural Heritage, 18- 21.06.2018, Strasbourg, Franta.
 4. R.M. Ion et al, X-Ray and scanning electron microscopy archaeometric studies of pigments from mural paints, 18th International Balkan Workshop on Applied Physics and Materials Science, 10-13 Iulie 2018, Constanta.
 5. I. Dulama, R.M. Ion et al, Chemical and morphological investigations on painted pottery of Romanian Cultural Heritage, 18th International Balkan Workshop on Applied Physics and Materials Science, 10-13 Iulie 2018, Constanta.

Premii si diplome

 R.M. Ion, Activitate de inventica in domeniul Patrimoniului Cultural, Premiul Special si Cupa pentru Patrimoniu Cultural acordat de Platforma Archeoinvest, Euroinvent, 17-19 Mai 2018, Iasi

 

Etapa 2

Articole ISI

 1. R.M. Ion, S. Tincu, N. Ion, I.A. Bucurica, S. Teodorescu, I.D. Dulama, R.M. Stirbescu, A.I. Gheboianu, C. Radulescu, M.L. Ion, L. Iancu, R.M. Grigorescu, “Archaeometric studies of mural paints from Matia Loggia (Corvins' Castle)”, Romanian Reports in Physics, 71, 804, 2019.
 2. R.M. Ion,L. Iancu, G.Vasilievici, M. E. Grigore, R. E. Andrei, G.-I. Radu, R. M. Grigorescu, S. Teodorescu, I. A. Bucurica, M.-L. Ion, A. I. Gheboianu, C. Radulescu, I. D. Dulama, Ion-Substituted Carbonated Hydroxyapatite Coatings for Model Stone Samples, Coatings 2019, 9, 231; doi:10.3390/coatings9040231.
 3. M.L. Udrea, R-M. Ion, Modelling of methylene blue dye adsorption on beech and fir wood sawdust as adsorbent support materials, Journal of Science and Arts, 3(48), 2019, pp. 675-686.
 4. Radulescu C., Stihi C., Ion R.-M., Dulama I.-D., Stanescu S.-G., Stirbescu R. M., Teodorescu S., Gurgu I.-V., Let D.-D., Olteanu L., Stirbescu N.-M., Bucurica I.-A., Olteanu R.-L., Nicolescu C.-M., Seasonal Variability in the Composition of Particulate Matter and the Microclimate in Cultural Heritage Areas, Atmosphere, 10(10), 595, 2019 doi:10.3390/atmos10100595 IF = 2.046
 5. Bintintan A., Gligor M., Radulescu C., Dulama I.D., Olteanu R.L., Stirbescu R.M., Teodorescu S., Bucurica I.A., Multielemental and Chemical Characterization of Eneolithic Petresti Painted Pottery from Alba Iulia-Lumea Noua archaeological site, Romania, Analytical Letters, 52(15), 2348-2364, 2019, IF= 1.248
 6. Bintintan A., Gligor M., Dulama I.D., Radulescu C., Stihi C., Ion R.M., Teodorescu S., Stirbescu R.M., Bucurica I.A., Pehoiu G., Analysis and Structural Investigations on Early Eneolithic Foeni Painted Pottery from Alba Iulia-Lumea Noua Archaeological Site, Romanian Journal of Physics, 64(5-6), Article Number: 903, 2019 IF =1.460
 7. Radulescu C., Ion R.-M., Dulama I.-D., Stanescu S.-G., Stirbescu R. M., Teodorescu S., Gurgu I.-V., Let D.-D., Olteanu L., Stirbescu N.-M., Bucurica I.-A., Microclimatic monitoring and environmental impact assessment on heritage materials of Tropaeum Traiani Monument, Adamclisi, Aerosol and Air Quality Research, 2020, accepted, IF= 2.735

Articole non-ISI

 1. R.-M. Ion, S. Tincu, L. Iancu, R.M Grigorescu, Investigations of the Corvins’Castle towers - an artistic, architectural and technological achievement of the 15th - 17th centuries, IOP Conferences Series: Materials Science and Engineerig572 (2019) 012088, doi:10.1088/1757-899X/572/1/012088
 2. M.E. Grigore, R.M. Ion, R.M. Grigorescu, L. Iancu. P. Ghioca, E.R. Andrei, G.I. Radu, M.I. Filipescu, A.-A. Sorescu, A. Nuta, S.M. Doncea, Photocatalytic degradation of drugs under light irradiation, Bulletin of the Transilvania University of Braşov, Vol. 12 (61) No. 1 – 2019, Series I: Engineering Sciences, https://doi.org/10.31926/but.ens.2019.12.61.2.
 3. S. Teodorescu, R.M. Ion, R.M. Stirbescu, L. Iancu, R.M. Grigorescu, P. Ghioca, Physicochemical characterization of wood treated with polymeric systems Bulletin of the Transilvania University of Braşov, Vol. 12 (61) No.1–2019, Series I: Engineering Sciences, https://doi.org/10.31926/but.ens.2019.12.61.4.
 4. R-M Ion, S. Tincu, L. Iancu, R. M. Grigorescu, M.E. Grigore, A.I. Gheboianu, S. Teodorescu, Nanomaterials for conservation of ceramic tiles from Corvins’Castle, Hunedoara, in e-book abstract ed. E. Badea, A. Bernath, “The Cultural Object from Investigation to Restoration”, Oscar Print Publishing House, Bucuresti, 2019, ISBN 978- 973-668-503-3.

 

Carti si capitole de carti

 1. Luminita Predoana, Irina Stanciu, Maria Zaharescu; Metal oxide nanomaterials obtained by sol-gel and microwave assisted sol-gel methods, in book titled 'Advances in Microelectronics: Reviews' Book Series, Vol. 2Prof dr. Sergey Y. Yurish, chapter7 Metal Oxide Nanomaterials Obtained by Sol-gel and Microwave Assisted Sol-gel Methods, Published by International Frequency Sensor Association (IFSA) Publishing, S. L, Spain, ian 2019, ISBN: 978-84-09-08160-8, page 221-249
 2. Daniela Turcanu-Carutiu and Rodica-Mariana Ion, Editori Advanced Methods and New Materials for Cultural Heritage Preservation , INTECH OPEN, May 2nd 2019, DOI: 10.5772/intechopen.77505 ISBN: 978-1-78985-736-8
 3. Daniela Turcanu-Carutiu and Rodica-Mariana Ion,Introductory Chapter: Environmental Characteristics of a Dobrudja Famous Archeological Monument, in: Advanced Methods and New Materials for Cultural Heritage Preservation , INTECH OPEN, May 2nd 2019, DOI: 10.5772/intechopen.77505 ISBN: 978-1-78985-736-8, pag. 3-10 4.
 4. Silviu Ioniță and Daniela Ţurcanu-Caruțiu, Intelligent Image Processing and Optical Means for Archeological Artifacts Examination, in: Advanced Methods and New Materials for Cultural Heritage Preservation , INTECH OPEN, May 2nd 2019, DOI: 10.5772/intechopen.77505 ISBN: 978-1-78985-736-8 pag. 29-56
 5. Verginica Schröder, Daniela Turcanu-Carutiu, Adina Honcea and Rodica-Mariana Ion, Microscopical Methods for the In Situ Investigation of Biodegradation on Cultural Heritage, in: Advanced Methods and New Materials for Cultural Heritage Preservation , INTECH OPEN, May 2nd 2019, DOI: 10.5772/intechopen.77505 ISBN: 978-1-78985- 736-8, pag.79-90.

 

Cereri brevet OSIM

 1. Ion Rodica Mariana, Ion Nelu, Iancu Lorena, Radu Nicoleta Compoziţie antifungică pentru restaurarea/ conservarea artefactelor de lemn, şi procedeu de folosire A 2019 -00054/31.01.2019
 2. Ion Rodica Mariana, Marin Laurenţiu, Ion Nelu, Compozit antifungic, antiuzură, antialunecare şi stabil fotochimic utilizat în muzee şi spaţiile de depozitare/ conservare a pieselor de patrimoniu cultural şi procedeu de realizare A2019 -00111/19.02.2019
 3. Fruth Oprişan Victor, Todan Ligia, Predoană Luminita, PoenaruIuliana, Aricov Ludmila, Leontieş Anca, Ciobanu Elena, Petcu Gabriela, Ion Rodica Mariana, Iancu Lorena, Jecu Luiza Maria, RăutIuliana, Călin Mariana Procedeu de obtinere a unor pelicule nanocompozite destinate protejării componentelor arhitecturale litice ale patrimonlui cultural A2019 -00350/10.06.2019

Conferinte internationale

 1. Luminita Predoana, JeaninaPandeleCusu, Simona Petrescu, SilviuPreda, Thermal behaviour of the TiO2 powders obtained by microwave-assisted sol–gel method, 2nd Journal of Thermal Analysis and Calorimetry Conference (2nd JTACC+V4 2019) June 18-21, 2019 at Budapest, Hungary.
 2. Victor Fruth, Luminita Predoana, IulianaPoenaru, Ligia Todan, Ludmila Aricov, Gabriela Petcu, Hermine Stroescu, IulianaRadut, Mariana Calin, Luiza Jecu, Multifunctional composite coatings with self-cleaning and antimicrobial properties containing oxide nanopowders, 5th Conference of the Serbian Society for Ceramic Materials 5CSCS-2019 11th – 13th June, 2019
 3. Victor Fruth, IulianaPoenaru, Ligia Todan, Ludmila Aricov, Madalina Ciobanu, Luiza Jecu, Rodica Ion, Luminita Predoana, Composite coatings based on sol-gel MgO or TiO2 oxide nanopowders for buildings and monuments protection, The XX International Solgel Conference, 25-30 august 2019, St. Petersburg, Russia
 4. Victor Fruth, Luminita Predoana, IulianaPoenaru, Ligia Todan, Ludmila Aricov, Madalina Ciobanu, Luiza Jecu, Rodica Ion, Multifunctional Metal-Oxide-NanopowderPolymer Composite Coatings for Stone Built Heritage Conservation" , PRIOCHEM XV – 2019, Bucuresti, 30 Octombrie - 01 Noiembrie 2019, Romania
 5. L. Iancu, R.M. Ion, R. Grigorescu, P. Ghioca, M. Grigore, A. Sorescu1, R. Andrei, G. Radu, M. Filipescu, S. Teodorescu, D. Dulama, I. Gheboianu, R. Stirbescu, Stone consolidation with carbonated hydroxyapatite, 11th International Conference on Materials Science & Engineering, Bramat, 13-16 martie, 2019, Brasov.
 6. A. A. Sorescu, A. Nuta, R. M. Ion, S. G. Nitu, M. Ghiurea, M. Grigore, Organic – inorganic nanomaterials from green synthesized noble metallic nanoparticles and macrocyclic compounds, 11th International Conference on Materials Science & Engineering, Bramat 13-16 martie, 2019, Brasov.
 7. S. Teodorescu, R. M. Ion, R. M. Stirbescu, L. Iancu, R. M. Grigorescu, P. Ghioca, Physico-chemical characterization of wood treated with polymeric systems 11th International Conference on Materials Science & Engineering, Bramat 13-16 martie, 2019, Brasov.
 8. R.-M. Ion, R. M. Grigorescu, L. Iancu, P.N. Ghioca, N. Ion, Polymeric compositions for the protection and conservation of wood surfaces and method of use, Salonul International de Inventica Proinvent, 20-22 martie 2019, Cluj-Napoca.
 9. L. Marin, process for obtaining spatial formations with molecules of 20-60 atoms hybridize sp2 of the fullerene type through electrical pulses discharges in subexcitation mode, using a pyrolytic graphite cathode, Salonul International de Inventica Proinvent, 20-22 martie 2019, Cluj-Napoca.
 10. R. M. Ion, N. Ion, L. Iancu, N. Radu, Antifungal composition for restoration/preservation of wood artifacts, and method of use, Salonul International de Inventica Proinvent, 20-22 martie 2019, Cluj-Napoca.
 11. R. M. Ion, L. Marin, N. Ion, Antifungal, anti-wear, anti-slipping and photochemical stable used in museums and storage/conservation areas of cultural heritage artifacts and procedure for implementation, Salonul International de Inventica Proinvent, 20-22 martie 2019, Cluj-Napoca.
 12. R. M. Ion, N. Ion, Composition and process for cleaning and consolidating architectural elements of heritage buildings, Salonul International de Inventica Proinvent, 20-22 martie 2019, Cluj-Napoca.
 13. L. Iancu, R. M. Ion, R. M. Grigorescu, P.N. Ghioca, M. E.Grigore, R. E. Andrei, M. Filipescu, G. Vasilievici, G. Radu, Effectiveness of carbonated hydroxyapatite and their derivatives on stony materials, 9th International Conference of the Chemical Societies of the South-East European Countries, 8-11 mai, 2019, Targoviste.
 14. R. E. Andrei, R. M. Ion, L. Iancu, R. M. Grigorescu, G. Radu, M. Filipescu, M. E. Grigore, Investigation of chromatic parameters of the stone samples treated with hydroxyapatite derivatives, 9th International Conference of the Chemical Societies of the South-East European Countries, 8-11 mai, 2019, Targoviste.
 15. M. E. Grigore, R-M Ion, A. Ficai, I.L. Ardelean, C. Ilie, R. M.Grigorescu, L. Iancu, R. E. Andrei, G. I. Radu, M. Filipescu, Chitosan/collagen biomaterials with antibacterial properties for wound healing, 9th International Conference of the Chemical Societies of the South-East European Countries, 8-11 mai, 2019, Targoviste.
 16. I. G. Radu, R.-M. Ion, L. Iancu, , R. M. Grigorescu, M. E. Grigore, A. Sorescu, E. R. Andrei, M. I. Filipescu, M. Udrea, Freezing-Thaw Test For Pretreated Hydroxyapatite Brick Modlels, 9th International Conference of the Chemical Societies of the South-East European Countries, 8-11 mai, 2019, Targoviste.
 17.  V. Trăistaru, A. A. Sorescu, M. L. Udrea, M. Corban, R.-M. Ion, Ions content of some stone samples from Corvins’Castle, Hunedoara, 9th International Conference of the Chemical Societies of the South-East European Countries, 8-11 mai, 2019, Targoviste.
 18. M. L. Udrea, V. Traistaru, M. Corban, R.-M. Ion, G. Radu, Adsorption of methylene blue dye from industrial effluents using beech and fir wood sawdust as adsorbent support materials, 9th International Conference of the Chemical Societies of the South-East European Countries, 8-11 mai, 2019, Targoviste.
 19. M. Corban, M. L. Udrea, V. Traistaru, R.-M. Ion, Conservation of wood artifacts using B72 and B67 paraloid, calcium hidroxide and magnesium hidroxide nanoparticles, 9th International Conference of the Chemical Societies of the South-East European Countries, 8-11 mai, 2019, Targoviste.
 20. A-A. Sorescu, R.-M. Ion, A. Nuta, L. Iancu, M. Grigore, Noble metallic nanoparticles from natural materials: Sea buckthorn vs. Jujube, 9th International Conference of the Chemical Societies of the South-East European Countries, 8-11 mai, 2019, Targoviste.
 21. R-M Ion, Selected inorganic consolidants and protective treatments on Romanian stone monuments, 9th International Conference of the Chemical Societies of the South-East European Countries, 8-11 mai, 2019, Targoviste.
 22. M.O. Corban, R-M Ion, Thermal and photo-oxidative degradation of acrylic resins used for wood conservation, Exploratory Workshop, NeXT-Chem, ICECHIM, Bucharest, ROMANIA, 6-7 May.
 23. -L Udrea, R-M Ion, Removal of methylene blue dye from industrial wastewater using the fir wood sawdust as adsorbent material, Exploratory Workshop, NeXT-Chem, ICECHIM, Bucharest, ROMANIA, 6-7 May.
 24. V. Trăistaru, R.-M. Ion, Ion content determinations for stone samples from Corvins’ Castle towers, Exploratory Workshop, NeXT-Chem, ICECHIM, Bucharest, ROMANIA, 6-7 May.
 25. G. I. Radu, R- M Ion, L. Iancu, R. Grigorecu , M. E. Grigore , R. Andrei, M. I. Filipescu, Frost resistance test of model stones treated with hydroxyapatite derivates, Exploratory Workshop, NeXT-Chem, ICECHIM, Bucharest, ROMANIA, 6-7 May.
 26. S. F. Vasile, D. A. Minea, R.-M. Ion, Salt crystalization effects on model stone samples treated with carbonated hydroxyapatites, Exploratory Workshop, NeXT-Chem, ICECHIM, Bucharest, ROMANIA, 6-7 May.
 27. E. R. Andrei, R. M. Grigorescu, M. E. Grigore , L. Iancu, R-M Ion, P. Ghioca, M. I. Filipescu, G. I. Radu, Stone samples based one waste electrical and electronic equipment (WEEE), Exploratory Workshop, NeXT-Chem, ICECHIM, Bucharest, ROMANIA, 6-7 May.
 28. R-M Ion, R. Setnescu, T. Setnescu , Anca Irina Gheboianu, G. Vasilievici , I. D. Dulama, I. A. Bucurica, Dating thermoluminescence and microstructural characterization of archaeological ceramic samples from Corvins’castle area, 19th International Balkan Workshop on Applied Physics Constanţa, Romania, July 16-19, 2019.
 29. I. D. Dulama, C. Radulescu, R. M. Ion, S. Teodorescu, R. M. Stirbescu, D. D. Let, I. V. Gurgu, I. A. Bucurica, L. Olteanu, N.M. Stirbescu, S.G. Stanescu, Characterization of suspended fine particulate matter in indoor of rehabilitated cultural heritage, 19th International Balkan Workshop on Applied Physics Constanţa, Romania, July 16-19, 2019.
 30. R-M Ion, G Vasilievici, S. Tincu, L. Iancu, R. M. Grigorescu, S. Teodorescu, I. D. Dulama, A.I. Bucurica, A. I. Gheboianu, Thermal/spectral analysis of archaeological objects,5th Central and Eastern European Conference on Thermal Analysis and Calorimetry (CEEC-TAC5) and 14th Mediterranean Conference on Calorimetry and Thermal Analysis (Medicta2019) 27_30 August 2019, Roma, Italia.
 31. R-M Ion, G Vasilievici, S. Tincu, L. Iancu, R. M. Grigorescu, S. Teodorescu, I. D. Dulama, A.I. Bucurica, A. I. Gheboianu, Thermal and multi-analytical investigations of the towers from Corvins’ Castle, Hunedoara, Romania, 5th Central and Eastern European Conference on Thermal Analysis and Calorimetry (CEEC-TAC5) and 14th Mediterranean Conference on Calorimetry and Thermal Analysis (Medicta2019) 27-30 August 2019 Roma, Italia.
 32. R-M Ion, Nanomaterials for the rescue of stone monuments, The 21st Romanian International Conference on Chemistry and Chemical Engineering, RICCCE, ConstantaMamaia, September 4-7, 2019.
 33. R-M Ion, S. Tincu, L. Iancu, R. M. Grigorescu, M.E. Grigore, A.I. Gheboianu, S. Teodorescu, Nanomaterials for conservation of ceramic tiles from Corvins’Castle, Hunedoara, International Conference emerging technology and innovation for the conservation of cultural heritage, ETICCH 2019, 11-13 septembrie, Sibiu, Romania.
 34. L. Iancu, R-M Ion, R. M. Grigorescu, P.N. Ghioca, M.E. David, R. E. Andrei, G.I. Radu, M.I, Filipescu, R.I. Suica-Bunghez, C. A. Nicolae, R.Somoghi, B. Trica, S. Teodorescu, Surface consolidation of model stone samples with carbonated hydroxyapatite, Simpozion International Prioritatile Chimiei pentru o DezvoltareDurabila, PRIOCHEM - editia XV, 30 Octombrie - 01 Noiembrie 2019, Bucuresti.
 35. R.I. Suica-Bunghez, L. Iancu, R-M Ion, Antioxidant activity and phytochemical compounds of Capsicum annuum, Simpozion International Prioritatile Chimiei pentru o Dezvoltare Durabila, PRIOCHEM - editia XV, 30 Octombrie - 01 Noiembrie 2019, Bucuresti.
 36. I. Marina, R.-M. Ion, M. E. David, L. Iancu, R. M.Grigorescu, Investigation of chromatic parameters of some samples from Constanta Casino, Simpozion International Prioritatile Chimiei pentru o Dezvoltare Durabila, PRIOCHEM - editia XV, 30 Octombrie - 01 Noiembrie 2019, Bucuresti.
 37. G.-I. Radu, M. David, S. Vasile, R. M. Ion, L. Iancu, R. GrigorescU, R. Andrei, M. Filipescu, Elemental and corrosion investigations performed on coins from 20th century, Simpozion International Prioritatile Chimiei pentru o Dezvoltare Durabila, PRIOCHEM - editia XV, 30 Octombrie - 01 Noiembrie 2019, Bucuresti.
 38. M.E. David, R.-M. Ion, L. Iancu, R.M. Grigorescu, R. E. Andrei, G.I. Radu, M.I. Filipescu, A. Nuta, A.-A. Sorescu, Photocatalytic degradation of direct orange dye under solar light, Simpozion International Prioritatile Chimiei pentru o Dezvoltare Durabila, PRIOCHEM - editia XV, 30 Octombrie - 01 Noiembrie 2019, Bucuresti.
 39. D.A. Minea, R.-M. Ion, A. Sorescu, The influence of solvents on the stability of hydroxyapatite, Simpozion International Prioritatile Chimiei pentru o Dezvoltare Durabila, PRIOCHEM - editia XV, 30 Octombrie - 01 Noiembrie 2019, Bucuresti.
 40. M.L. Udrea, V.Trăistaru, A. Sorescu, M.E. David, E.R. Andrei, R.-M. Ion, Electrical resistivity and moisture content measurements for some concrete samples, Simpozion International Prioritatile Chimiei pentru o Dezvoltare Durabila, PRIOCHEM - editia XV, 30 Octombrie - 01 Noiembrie 2019, Bucuresti.
 41. S.F. Vasile, G.-I. Radu, A. Sorescu, M.I. Filipescu, R.-M. Ion, Determination of sulphates in model stones and stones from Corvins’ Castle, Prioritatile Chimiei pentru o Dezvoltare Durabila, PRIOCHEM - editia XV, 30 Octombrie - 01 Noiembrie 2019, Bucuresti.
 42. A. Sorescu, N. Radu, M. Constantin, I. Raut, A. Nuta, R.M. Ion, G. Vasilescu, M.G. Zaharie, Antimicrobial properties of bionanomaterials obtained from vegetable sources, Simpozion International Prioritatile Chimiei pentru o Dezvoltare Durabila, PRIOCHEM - editia XV, 30 Octombrie - 01 Noiembrie 2019, Bucuresti.
 43. A. A. Sorescu, A. Nuta, I.R. Suica-Bunghez, E.R. Andrei, L. Iancu, R-M. Ion, Green synthesized silver nanoparticles as multifunctional materials for the degradation of different dyes, Simpozion International Prioritatile Chimiei pentru o Dezvoltare Durabila, PRIOCHEM - editia XV, 30 Octombrie - 01 Noiembrie 2019, Bucuresti.
 44. D.-L. Copilu, A. Maidaniuc, T.-M. Butte, F. Miculescu, G. E. Stan, R.-M. Ion, Studies on Obtaining Porous Hydroxyapatite Structures Using Porogen Agents of Natural Origin, Simpozion International Prioritatile Chimiei pentru o Dezvoltare Durabila, PRIOCHEM - editia XV, 30 Octombrie - 01 Noiembrie 2019, Bucuresti.
 45. V. Fruth, L. Predoana, I. Poenaru, L. Todan, L. Aricov, M. Ciobanu, L. Jecu, R. Ion Multifunctional Metal-Oxide-Nanopowder-Polymer Composite Coatings for Stone Built Heritage Conservation, Simpozion International Prioritatile Chimiei pentru o Dezvoltare Durabila, PRIOCHEM - editia XV, 30 Octombrie - 01 Noiembrie 2019, Bucuresti.
 46. R-M. Ion, S. Tincu, L. Iancu, R. M. Grigorescu, C. Radulescu, S. Teodorescu, I. D. Dulama, R. M. Stirbescu, I. A. Bucurica, M. L. Ion, A. I. Gheboianu, Archaeometric studies and conservation solutions for Corvins’castle circular towers, IMEKO TC-4 International Conference on Metrology for Archaeology and Cultural Heritage, Florence, Italy, December 4-6, 2019.
 47. Radulescu C., Ion R.M., Stihi C., Dulama I.D., Stirbescu R.M., Gurgu V., Let D., Bucurica I.A., Olteanu L., Stirbescu N.M., Teodorescu S., Stanescu S.G., Nicolescu C.M., Olteanu R.L, Gheboianu A.I., Microclimatic monitoring and environmental impact assessment on heritage materials of Tropaeum Traiani Monument, Adamclisi, 32nd Task Force Meeting, TFM 2019, 18th- 21st February 2019, Targoviste, Romania
 48. Radulescu C., Ion R.M., Stihi C., Dulama I.D., Stirbescu R.M., Gurgu V., Let D., Bucurica I.A., Olteanu L., Stirbescu N.M., Teodorescu S., Stanescu S.G., Nicolescu C.M., Olteanu R.L, Gheboianu A.I., Microclimatic Monitoring and Environmental Impact Assessment on Heritage Materials of Roman Mosaic Edifice, Romania, 9th International Conference of the Chemical Societies of the South-East European Countries, Targoviste, May 8 -11, 2019, Romania
 49. Dulama I. D., Radulescu C., Ion R.M., Teodorescu S., Stirbescu R. M., Let D. D., Gurgu I. V., Bucurica I. A., Olteanu L., Stirbescu N. M., Stanescu S. G., Characterization of Suspended Fine Particulate Matter in Indoor of Rehabilitated Cultural Heritage, IBWAP 2019, 16-19 July 2019, Constanţa, Romania.
 50. Radulescu C., Dulama I. D., Stihi C., Bucurica I. A., Stirbescu R. M., Let D. D., Teodorescu S., Gurgu I. V., Olteanu L., Stirbescu N. M., Stanescu S. G., Indoor/outdoor particulate matter concentration and their relationship to meteorological conditions in rehabilitated historical monuments, Euroanalysis XX, 1st-5th September, 2019, Istanbul, Turkey.

Premii, medalii, distinctiiobtinuteprinproces de selectie in anul curent

 1. R.-M. Ion, R. M. Grigorescu, L. Iancu, P.N. Ghioca, N. Ion, Polymeric compositions for the protection and conservation of wood surfaces and method of use, Diplomă de excelenţă, Salonul International de Inventica Proinvent, 20-22 martie 2019, Cluj-Napoca.
 2. R. M. Ion, N. Ion, L. Iancu, N. Radu, Antifungal composition for restoration/preservation of wood artifacts, and method of use, Diplomă de excelenţă şi medalia de aur, Salonul International de Inventica Proinvent, 20-22 martie 2019, Cluj-Napoca.
 3. R. M. Ion, L. Marin, N. Ion, Antifungal, anti-wear, anti-slipping and photochemical stable used in museums and storage/conservation areas of cultural heritage artifacts and procedure for implementation, Diploma de excelenţă şi medalia Proinvent, Salonul International de Inventica Proinvent, 20-22 martie 2019, Cluj-Napoca.
 4. R. M. Ion, N. Ion, Composition and process for cleaning and consolidating architectural elements of heritage buildings, Diploma de excelenţă, Salonul International de Inventica Proinvent, 20-22 martie 2019, Cluj-Napoca.
 5.  L. Marin, process for obtaining spatial formations with molecules of 20-60 atoms hybridize sp2 of the fullerene type through electrical pulses discharges in subexcitation mode, using a pyrolytic graphite cathode, Diploma de excelentă si medalia Proinvent; Diploma excelenţă si trofeul INCDMTM, Salonul International de Inventica Proinvent, 20-22 martie 2019, Cluj-Napoca.
 6. R. M. Ion, R. M. Grigorescu, L. Iancu, P. N. Ghioca, N. Ion, Polymeric compositions for the protection and conservation of wood surfaces and procedure for the application of them, Special Award CORNELIUGROUP.
 7. R. M. Ion, N. Ion, Compozite si procedeu pentru curatarea si consolidarea elementelor arhitecturale ale cladirilor de patrimoniu, Diploma de Excelenta CORNELIU GROUP.
 8. R.M. Ion, L. Marin, N. Ion, Antifungal, anti-wear, anti-slipping and photochemical stable used in museums and storage/conservation areas of cultural heritage artifacts and procedure for implementation, Diploma de Excelenta CORNELIUGROUP.
 9. R.M. Ion, L. Marin, N. Ion, Antifungal, anti-wear, anti-slipping and photochemical stable used in museums and storage/conservation areas of cultural heritage artifacts and procedure for implementation, Diploma of Excellence of BAUSVM “REGELE MIHAI I AL ROMANIEI”, EUROINVENT, Iasi, Romania, 16-18 May 2019.
 10. L. Marin, Nanomodified with layered aluminosilicate bentonite type Polyetherpolyol type PETOL 36 3 BR, Diploma of Excellence, EUROINVENT, Iasi, Romania, 16-18 May 2019.
 11. Prof. Dr. R. M. Ion, Certificate of Appreciation for commitment as Chairman of Section, EUROINVENT, Iasi, Romania, 16-18 May 2019.
 12. Prof. Dr. ION R. M., Certificate of Appreciation for outstanding contribution as Member of the International Jury, EUROINVENT, Iasi, Romania, 16-18 May 2019.
 13. R. M. Ion, S. Tincu, L. Iancu, R. M. Grigorescu, C. R., G. Vasilievici, S. Teodorescu, I. D. Dulama, R.-M. Stirbescu, I. A. Bucurica, M.-L. Ion, A. I. Gheboianu, Investigations of the Corvins’Castle towers – an Artistic, Architectural and Technological Achievement of the 15th – 17th Centuries, Certificate of Attendance, EUROINVENT, Iasi, Romania, 16- 18 May 2019.
 14. R. M. Ion, D. Turcanu-Carutiu, L. Predoana, C. Radulescu, New diagnosis and treatment technologies for the conservation and revitalization of archeological components from national cultural heritage, Certificate of Attendance, EUROINVENT, Iasi, Romania, 16- 18 May 2019.
 15. R. M. Ion, L. Marin, N. Ion, Antifungal, anti-wear, anti-slipping and photochemical stable used in museums and storage/conservation areas of cultural heritage artifacts and procedure for implementation, Certificate of Attendance, EUROINVENT, Iasi, Romania, 16-18 May 2019.
 16. R. M. Ion, R. M. Grigorescu, L. Iancu, P. N. Ghioca, N. Ion, Polymeric compositions for the protection and conservation of wood surfaces and procedure for the application of them, Certificate of Attendance, EUROINVENT, Iasi, Romania, 16-18 May 2019.
 17. R.M. Ion, N. Ion, L. Iancu, N. Radu, Antifungal composition for restauration/preservation of wood artifacts, and method of use, Certificate of Attendance, EUROINVENT, Iasi, Romania, 16-18 May 2019.
 18. R. M. Ion, N. Ion, Composition and process for cleaning and consolidating architectural elements of heritage buildings, Certificate of Attendance, EUROINVENT, Iasi, Romania, 16-18 May 2019.
 19. R. M. Ion, L. Marin, N. Ion, Compozit polymeric antifungic, diploma de excelenta, EUROINVENT, Iasi, Romania, 16-18 Mai 2019.
 20. R.M. Ion, D. Turcanu-Carutiu, L. Predoana, C. Radulescu, New diagnosis and treatment technologies for the conservation and revitalization of archeological components from national cultural heritage, Diploma of silver medal, EUROINVENT, Iasi, Romania, 16- 18 May 2019.
 21. R.M. Ion, N. Ion, Composition and process for cleaning and consolidating architectural elements of heritage buildings, Diploma of silver medal, EUROINVENT, Iasi, Romania, 16-18 May 2019.
 22. R. M. Grigorescu, P. N. Ghioca, L. Iancu, Z. Vuluga, M. Iorga, R. M. Ion, N. Ion, M. E. Grigore, R. E. Andrei, M. I. Filipescu, G. I. Radu, B. N. Spurcaciu, Recycling method of the polystyrene fraction from waste electrical and electronic equipment as impact strength polystyrene composite, Diploma of bronze medal, EUROINVENT, Iasi, Romania, 16-18 May 2019.
 23. R.M. Ion, N. Ion, L. Iancu, N. Radu, Antifungal composition for restauration/preservation of wood artifacts, and method of use, Diploma of silver medal, EUROINVENT, Iasi, Romania, 16-18 May 2019.
 24. R.M. Ion, L. Marin, N. Ion, Antifungal, anti-wear, anti-slipping and photochemical stable used in museums and storage/conservation areas of cultural heritage artifacts and procedure for implementation, Diploma of gold medal, EUROINVENT, Iasi, Romania, 16-18 May 2019.
 25. R.M. Ion, R. M. Grigorescu, L. Iancu, P. N. Ghioca, N. Ion, Polymeric compositions for the protection and conservation of wood surfaces and procedure for the application of them, Diploma of bronze medal, EUROINVENT, Iasi, Romania, 16-18 May 2019.
 26. R.M. Ion, Certificate of Appreciation for commitment as Invited Speacker at EUROINVENT-ICIR- International conference on innovative research, Iasi, Romania, 16-18 May 2019.
 27. D.Turcanu-Carutiu, R.M. Ion, Soils as records of Past and Present: the geoarchaeological approach, 6&7 November 2019, Brugge, Belgium, GAMB19GeoArchaeological Meeting
 28. Daniela Turcanu- Carutiu, Alessandro Ravotto, Sorin Tincu, Verginica Schroder, Rodica- Mariana Ion, pag.31 220, The importance of geoarchaeology to deepen the knowledge of ancient monuments: sustainable research and development. Cases studies from Basarabi, Adamclisi, Lower Silvas (Romania) and Barcelona (Spain).
 29. Fluorescence microscopy used for lichens adhesion evaluation of stone for cultural heritage, pag.101 11th National/International Congress and 37th Annual Scientific Session of the Romanian Society of Cell Biology, Ed. Academia Romana
 30. Daniela Turcanu- Carutiu, Verginica Schroder, Rodica- Mariana Ion, Alessandro Ravotto, Ancient and Medieval monuments from Romania and Spain as a Testimony of Transcontinental Links. Cultural and scientific aspects, SAA 84th Annual Meeting of the Society for American Archaeology, Albuquerque, New Mexico, 10–14 Aprilie, 2019, Published by the Society for American Archaeology, Pag. 82
» Diseminarea rezultatelor

Etapa 1

Spre deosebire de toate incercarile de pe piata cercetarii din Romania, pe baza unei experiente de peste 10 ani in domeniul arheologiei investigationale stiintifice, prezenta etapa in contextul intregului proiect s-a concretizat prin urmatoarele activitati desfasurate in proiectele componente, dupa cum urmeaza:

PROIECT 1 - INCDCP-ICECHIM, Bucuresti: Sinteza, compatibilitatea, procesul de îmbătrânire și aplicare a materialelor nou sintetizate, producția pilot și impactul asupra mediului

PROIECT 2 -UOC, Constanta: Abordarea sinergica in conservarea si restaurarea artefactelor, mozaicului, metopelor romane si suprafetelor de fresca cu arheomateriale

Proiect 3: P2-ICF-Bucuresti: Materiale tradiționale si avansate utilizate pentru protejarea componentelor arhitecturale ale patrimoniului cultural

PROIECT 4: P3-UVT, Targoviste: Monitorizarea microclimatică, evaluarea impactului intern și exterior, evaluarea sustenabilității și a impactului de mediu asupra materialelor de patrimoniu.

Toate experimentele au fost realizate intr-un parteneriat viabil intre cei patru parteneri, si la urmatoarele monumente: Castelul Corvinilor, Mozaicul Roman si Monumentul Adamclisi, iar rezultatele obtinute au fost publicate si recunoscute de comunitatea stiintifica national si internationala.

 

Etapa 2

Intitulata “Sinteza si caracterizarea materialelor consolidante (apatite, argile, oxizi metalici simpli si dopati, nanofilme si nanopulberi pe baza de oxizi puri), caracterizarea materialelor de pe diverse straturi picturale (pigmenti si lianti ai straturilor de vopsea), proceduri de consolidare a frescelor si bazoreliefurilor cu diversi consolidanti, identificarea factorilor de mediu exterior si interior prioritari cu impact asupra conditiilor de conservare a materialelor de patrimoniu” a condus la urmatoarele rezultate:

PROIECT 1 - INCDCP-ICECHIM, Bucuresti: Sinteza de nano-particule de apatite, argile si oxizi cu evidentierea factorilor de influenta; Metode de caracterizare a nano-particulelor de tip apatite, argile si oxizi prin utilizarea unor tehnici experimentale specifice (tehnicioptice, spectrale, microscopice, cromatografice, etc., precum si activitate antibacteriana/fungica); Aplicarea in situ a materialelor noi, caracterizarea in situ si studiul impactului asupra mediului. Diseminare rezultate; Caracterizarea complexa prin metode specifice (SEM, EDX, analize termice, porozitate, rezistenta mecanica, etc) a mortarelor compatibile compozitional cu suporturile arhitecturale de patrimoniu.

PROIECT 2 -UOC, Constanta: Aplicarea in situ a materialelor noi, caracterizarea in situ si studiul impactului asupra mediului; Metodologie de consolidare cu suspensii de material hibride anorganice/organice nanostructurate. Studii de caz si monitorizare “in situ” a eficientei lor pe fresca; Studiu de caz si monitorizare “in situ” a eficientei lor pe fresca; Stabilirea metodologiei preliminare de consolidare cu suspensii de material hibride anorganice/organice nanostructurate.

Proiect 3: P2-ICF-Bucuresti: Obţinerea prin metoda sol-gel, metoda sol-gel în câmp de microunde, metoda complexării si metoda hidrotermala a nanofilmelor și nanopulberilor pe bază de oxizi puri; Obținerea prin metoda sol-gel, metoda sol-gel în câmp de microunde, metoda complexări si metoda hidrotermala a nanofilmelor și nanopulberilor pe bază de oxizi puri; Caracterizarea nanofilmelor și nanopulberilor pe bază de oxizi puri din punct de vedere morfologic, structural și optic; Testarea nanofilmelor și nanopulberilor pe bază de oxizi puri pe diverse substraturi de piatra si studierea comportamentului acestora: compatibilitatea, durabilitatea, rezistenta la umezeala si lumina, proprietati antimicrobiene; Diseminarea rezultatelor.

PROIECT 4: P3-UVT, Targoviste: Identificarea sistemică a matricei de fenomene meteo-climatice, care poate să fie generată la nivelul unor obiective de patrimoniu definite, la diferite rezoluții spațiale și temporale. Identificarea factorilor de mediu corelați cu factorii antropici. Rezultate/Indicatori de realizare: Tabele și studii de corelație a factorilor de risc; Realizarea hărților sinoptice ca bază a analizei genetico-evolutive a fenomenelor meteo-climatice; Studii, analize asupra fenomenelor meteo-climatice; Studiu de impact semnificativ/nesemnificativ per obiectiv de patrimoniu definit. Studii de caz; Studiu de impact.

Toate experimentele au fost realizate intr-un parteneriat viabil intre cei patru parteneri, si la urmatoarele monumente: Castelul Corvinilor, Mozaicul Roman si Monumentul Adamclisi, iar rezultatele obtinute au fost publicate si recunoscute de comunitatea stiintifica national si internationala.

» Rezultate