Sistem integrat de obtinere a combustibilului sintetic pentru aviatie din biomasa ALGALA

  

 • Cod proiect: PN-II-PT-PCCA-2011-3.2-0083
 • Nr contractului: 44/2012
 • Titlul proiectului: "SISTEM INTEGRAT DE OBTINERE A COMBUSTIBILULUI SINTETIC PENTRU AVIATIE DIN BIOMASA ALGALA"
 • Acronim: ALGAL-SAF
 • Valoare proiect (buget si cofinantare): 3.410.950 lei
 • Valoare proiect-buget: 2.859.500
 • Durata contractului: 2012-2016, 48 luni
 • Autoritatea contractoare: Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii
 • Coordonator: Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie - ICECHIM

Proiectul ALGAL-SAF se axează pe utilizarea algelor ca materie primă pentru producerea combustibililor alternativi pentru aviaţie, care ar putea înlocui combustibilii similari de natură petrochimică, până la 50% din volumul acestora, fără probleme de utilizare durabilă, printr-un sistem integrat de tehnologii plecând de la alge.

Obiectivele generale ale proiectului se refera la valorificarea completă a biomasei algale, cu ajutorul unui sistem integrat în care biomasa este supusă extracţiei fracţiei lipidice pentru a produce ulei algal, urmată de dezhidratarea biomasei deoleinizate cu conţinut de carbohidraţi, în prezenţă de catalizatori, pentru a produce derivaţi de furan. In continuare, se vor elabora tehnologii catalitice de prelucrare simultană a esterilor metilici ai acizilor graşi şi a derivaţilor furanului prin transformarea acestora în derivaţi de alcool, şi în final se vor realiza procedee de reformare catalitică pentru obţinerea unui amestec format din izo / n alcani, în scopul utilizării ca atare sau ca un component de aditivare pentru combustibili de aviaţie, produsul respectiv fiind compatibil şi competitiv cu combustibilii de aviaţie utilizaţi în prezent.

Nu s-a identificat în literatura de specialitate nici un astfel de sistem integrat pentru producţia de combustibili de aviaţie sintetici, aşa cum ne-am propus în acest proiect. Am găsit o serie de lacune, studiind nivelul cunoştinţelor din domeniu, referitoare la: (a) găsirea unui tip de microalgă adecvat creşterii în condiţii mixotrofice cu o producţie mare de ulei algal; (b) cultivarea microalgelor în sistem mixotrofic, prin adaos de glicerină ca sursă de carbon şi de hidrolizat proteinic, ca sursă de azot (c) valorificarea biomasei deoleinizate via derivaţi de furan, ca intermediari pentru combustibili de aviaţie; (d) tehnologii de procesare catalitică simultană a esterilor metilici ai acizilor graşi şi a derivaţilor furanului, pentru obţinerea derivaţilor de alcool; (e) procese simultane de dezhidratare, hidrocracare şi izomerizare a derivatilor de alcool, pentru producerea de izo / n alcani, având utilizare de combustibil de aviaţie sintetic.

Proiectul va contribui la respectarea Directivei 2009/28/CE, privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, care recomandă statelor UE ca până în 2020, 20% din energie să fie obţinută din surse regenerabile, respectiv pentru 10% din carburanţii utilizaţi în transport.

 • CO - Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Chimie şi Petrochimie - ICECHIM Bucureşti,
  Director proiect : Dr.ing. Emil Stepan - www.icechim.ro
 • P1 -  Institutul de Produse Auxiliare Organice Mediaş,
  Responsabil proiect : Olimpiu BLAJAN, www.icpaomedias.ro
 • P2 - Universitatea din Bucuresti - Departamentul de Chimie Organică, Biochimie şi Cataliză,
  Responsabil proiect: Prof. dr. ing. Vasile Parvulescu - www.unibuc.ro
 • P3 - SC Chimigaz SRL ,
  Responsabil proiect: Augustin CRUCEAN. www.icpaomedias.ro

Cultivarea şi valorificarea completă a biomasei microalgale, utilizând un sistem integrat de cultivare recoltare şi procesare a acesteia, în scopul obţinerii unui produs final format din izo / n alcani, care îndeplineşte cerintele de utilizare drept combustibil pentru aviaţie. Produsele secundare se reciclează în procesul de cultivare microalgală, în sistem mixotrofic.

 • Tehnologie pentru creşterea microalgelor în sistem mixotrofic, recoltarea biomasei şi extragerea uleiului algal, la scară de laborator şi micropilot; protejarea drepturilor de proprietate intelectuală, la nivel naţional şi internaţional; diseminarea rezultatelor în cadrul unor congrese/ conferinţe naţionale sau internaţionale; publicarea rezultatelor în reviste naţionale sau internaţionale.
 • Tehnologii de obţinere, purificarea şi stabilizare a derivaţilor de furfural şi a derivaţilor de furan, la scară de laborator şi micropilot; protejarea drepturilor de proprietate intelectuală, la nivel naţional şi internaţional; diseminarea rezultatelor în cadrul unor congrese/ conferinţe naţionale sau internaţionale; publicarea rezultatelor în reviste naţionale sau internaţionale
 • Tehnologie integrată pentru procesarea catalitică simultană a uleiului algal via esteri metilici ai acizilor graşi şi a derivaţilor de furan, pentru obţinerea derivaţilor de alcooli la scară de laborator şi micropilot; protejarea drepturilor de proprietate intelectuală, la nivel naţional şi internaţional; diseminarea rezultatelor în cadrul unor congrese/ conferinţe naţionale sau internaţionale; publicarea rezultatelor în reviste naţionale sau internaţionale
 • Tehnologie catalitică integrată pentru procesarea prin dezhidratare, hidrocracare şi izomerizare a derivatilor de alcooli, în scopul obţinerii unui amestec format din izo / n alcani, cu utilizări drept combustibil de aviaţie sintetic; protejarea drepturilor de proprietate intelectuală, la nivel naţional şi internaţional; diseminarea rezultatelor în cadrul unor congrese/ conferinţe naţionale sau internaţionale; publicarea rezultatelor în reviste naţionale sau internaţionale
 • Studiu de fezabilitate tehnică şi evaluarea ciclului de viaţă (LCA) pentru tehnologiile de producere a combustibilului sintetic pentru aviaţie, bazate pe microalge.
Nr. Faza Titlul etapei Parteneri implicati Inceput etapa (luna) Sfarsit etapa (luna)
1 Realizarea modelelor experimentale pentru fazele tehnologice de obtinere a combustibilului sintetic pentru aviatie, din microalge

CO - ICECHIM

P1 - ICPAO

P2 - UNIV BUC

P3 - CHIMIGAZ

02.07.2012 10.12.2012
2 Experimentarea solutiilor tehnologice de producere a combustibilului sintetic pentru aviatie din microalge si protejarea drepturilor de proprietate intelectuala

CO - ICECHIM

P1 - ICPAO

P2 - UNIV BUC

P3 - CHIMIGAZ
11.12.2012 15.12.2013
3

Demonstrarea si verificarea tehnologiilor pentru producere a combustibilului sintetic pentru aviatie din microalge.

Diseminarea rezultatelor prin publicare si comunicari stiintifice

CO - ICECHIM

P1 - ICPAO

P2 - UNIV BUC

P3 - CHIMIGAZ
16.12.2013 15.12.2014
4 Studiul de fezabilitate si analiza cicluliu de viata pentru tehnologiile de producere a combustibilului sintetic pentru aviatie din microalge

CO - ICECHIM

 

P3 - CHIMIGAZ
16.12.2014 30.06.2015

Activitatile finalizate - ETAPA I

 • I.1. Realizarea modelelor experimentale de cultivare mixotrofă a microalgelor pe medii nutritive suplimentate cu ape glicerinoase (produse secundare rezultate în reacţia de esterificare a uleiului algal), ca sursă de carbon şi cu hidrolizate proteice (produse secundare rezultate in faza de procesare a biomasei algale delipidizate pentru obţinerea derivatilor de furan), ca sursă de azot, de recoltare a biomasei algale şi de obtinere a uleiului algal şi/sau a esterilor metilici de acizi graşi, ca resursa alternativa naturală regenerabilă, de fabricare a combustibilului sintetic pentru aviaţie - CO
 • I.2. Realizarea şi caracterizarea modelelor experimentale de procesare a biomasei algale delipidizate pentru obtinerea derivatilor de furan, ca precursori ai combustibilului sintetic pentru aviatie - P1
 • I.3. Realizarea şi caracterizarea modelelor experimentale de catalizatori pentru hidrogenarea amestecului de ulei algal şi/sau a esteri metilici de acizi graşi şi a derivatilor de furan, la derivaţi de alcooli şi pentru deshidratarea, hidrocracarea şi izomerizarea acestora pentru obţinerea combustibilului sintetic pentru aviaţie - P2
 • I.4. Realizarea şi caracterizarea modelelor experimentale pentru conditionarea suporţilor catalitici şi depunerea metalelor metalelor active catalitic pe acestea, în scopul utilizării în procese de deshidratare, hidrocracare şi izomerizare pentru obţinerea combustibilului sintetic pentru aviaţie - P3
 • I.5. Realizarea şi caracterizarea modelelor experimentale pentru procesarea simultană, în sistem integrat a amestecului de ulei algal şi/sau a esteri metilici de acizi graşi şi derivaţi de furan pentru obţinerea unor derivaţi de alcooli, ca precursori ai combustibilului sintetic pentru aviatie - CO
 • I.6. Realizarea şi caracterizarea modelelor experimentale de procesare catalitică simultană, într-un sistem integrat prin deshidratare, hidrocracare şi izomerizare a derivaţilor de alcooli, pentru obţinerea unui amestec format din izo/n alcani, utilizabil ca atare şi/sau component de aditivare la fabricarea combustibilului sintetic pentru aviaţie - P3.Activitatile finalizate - ETAPA II

 • II.1. Experimentare în vederea protejării drepturilor de proprietate intelectuală, a soluţiilor tehnologice privind cultivarea mixotrofă a microalgelor pe medii nutritive suplimentate cu cu ape glicerinoase (produse secundare rezultate în reacţia de transesterificare a uleiului algal), ca sursă de carbon şi cu hidrolizate proteice (produse secundare rezultate in faza de procesare a biomasei algale delipidizate pentru obţinerea derivatilor de furan), ca sursă de azot, de recoltare a biomasei algale şi de obtinere a uleiului algal şi/sau a esterilor metilici de acizi graşi, ca resursa alternativa naturală regenerabilă, de fabricare a combustibilului sintetic pentru aviaţie. Diseminarea rezultatelor prin comunicare în cadrul unor congrese internaţionale/ naţionale - CO
 • II.2. Experimentare în vederea protejării drepturilor de proprietate intelectuală, a soluţiilor tehnologice pentru procesarea biomasei algale delipidizate şi obtinerea derivatilor de furan, ca precursori ai combustibilului sintetic pentru aviatie - P1
 • II.3. Experimentare în vederea protejării drepturilor de proprietate intelectuală, a soluţiilor tehnologice pentru obtinerea catalizatorilor de hidrogenare a amestecului de ulei algal şi/sau a esterilor metilici ai acizilor graşi şi a derivatilor de furan, la derivaţi de alcooli şi pentru deshidratarea, hidrocracarea şi izomerizarea acestora, catalizatori necesari la obţinerea combustibilului sintetic pentru aviaţie - P2
 • II.4. Experimentare în vederea protejării drepturilor de proprietate intelectuală, a soluţiilor tehnologice pentru condiţionarea suporţilor catalitici şi depunerea metalelor metalelor active catalitic pe acestea, în scopul utilizării în procese de deshidratare, hidrocracare şi izomerizare, necesari pentru obţinerea combustibilului sintetic pentru aviaţie - P3
 • II.5. Experimentare în vederea protejării drepturilor de proprietate intelectuală, a soluţiilor tehnologice pentru procesarea simultană, în sistem integrat a amestecului de ulei algal şi/sau a esteri metilici de acizi graşi şi derivaţi de furan pentru obţinerea unor derivaţi de alcooli, ca precursori ai combustibilului sintetic pentru aviatie. Diseminarea rezultatelor prin comunicare în cadrul unor congrese internaţionale/ naţionale - CO
 • II.6. Experimentare în vederea protejării drepturilor de proprietate intelectuală, a soluţiilor tehnologice de procesare catalitică simultană, într-un sistem integrat prin deshidratare, hidrocracare şi izomerizare a derivaţilor de alcooli, pentru obţinerea unui amestec format din izo/n alcani, utilizabil ca atare şi/sau component de aditivare la fabricarea combustibilului sintetic pentru aviaţie - P3
 • II.7. Protejarea drepturilor de proprietate intelectuală, la nivel naţional şi internaţional, asupra compoziţiilor de medii pentru cultivarea mixotrofă a microalgelor şi a procedeelor de recoltare a biomasei algale - CO
 • II.8. Protejarea drepturilor de proprietate intelectuală, la nivel naţional şi internaţional, asupra procedeului de obtinere a derivatilor de furan, din biomasă algală delipidizată, ca precursori ai combustibilului sintetic pentru aviatie - P1
 • II.9. Protejarea drepturilor de proprietate intelectuală, la nivel naţional şi internaţional, asupra catalizatorilor pentru conversia amestecului de ulei algal şi/sau a esteri metilici ai acizilor graşi şi a derivatilor de furan in combustibil sintetic pentru aviaţie - P2
 • II.10. Protejarea drepturilor de proprietate intelectuală, la nivel naţional şi internaţional, asupra procedeelor de conditionare a suporţilor catalitici şi de depunere a metalelor metalelor active catalitic pe acestea - P3
 • II.11. Protejarea drepturilor de proprietate intelectuală, la nivel naţional şi internaţional, asupra procedeelor catalitice de conversie a amestecului de ulei algal şi/sau a esteri metilici de acizi graşi şi derivaţi de furan pentru obţinerea unor derivaţi de alcooli - CO
 • II.12. Protejarea drepturilor de proprietate intelectuală, la nivel naţional şi internaţional, asupra procedeelor de conversie catalitică a derivaţilor de alcooli la izo/n alcani - P3Activitatile finalizate - ETAPA III

 • III.1. Demonstrarea funcţionalităţii soluţiilor tehnologice privind cultivarea mixotrofă a microalgelor pe medii nutritive suplimentate cu ape glicerinoase (produse secundare rezultate în reacţia de transesterificare a uleiului algal), ca sursă de carbon şi cu hidrolizate proteice (produse secundare rezultate in faza de procesare a biomasei algale delipidizate pentru obţinerea derivatilor de furan), ca sursă de azot, de recoltare a biomasei algale şi de obtinere a uleiului algal şi/sau a esterilor metilici de acizi graşi, ca resursa alternativa naturală regenerabilă, de fabricare a combustibilului sintetic pentru aviaţie. Diseminarea rezultatelor prin comunicare în cadrul unor congrese internaţionale/ naţionale - CO
 • III.2. Demonstrarea funcţionalităţii soluţiilor tehnologice pentru procesarea biomasei algale delipidizate şi obtinerea derivatilor de furan, ca precursori ai combustibilului sintetic pentru aviatie - P1
 • III.3. Demonstrarea funcţionalităţii soluţiilor tehnologice pentru catalizatori de hidrogenare a amestecului de ulei algal şi/sau de esteri metilici ai acizilor graşi şi a derivaţilor de furan, la derivaţi de alcooli şi pentru deshidratarea, hidrocracarea şi izomerizarea acestora, pentru obţinerea combustibilului sintetic pentru aviaţie - P2
 • III.4. Demonstrarea funcţionalităţii soluţiilor tehnologice pentru condiţionarea suporţilor catalitici şi depunerea metalelor metalelor active catalitic pe acestea, în scopul utilizării în procese de deshidratare, hidrocracare şi izomerizare, pentru obţinerea combustibilului sintetic pentru aviaţie - P1
 • III.5. Demonstrarea funcţionalităţii soluţiilor tehnologice pentru procesarea simultană, în sistem integrat a amestecului de ulei algal şi/sau a esteri metilici de acizi graşi şi derivaţi de furan pentru obţinerea unor derivaţi de alcooli, ca precursori ai combustibilului sintetic pentru aviatie. Diseminarea prin publicare a rezultatelor. Diseminarea rezultatelor prin comunicare în cadrul unor congrese internaţionale/ naţionale - CO
 • III.6. Demonstrarea funcţionalităţii soluţiilor tehnologice pentru procesarea catalitică simultană, într-un sistem integrat prin deshidratare, hidrocracare şi izomerizare a derivaţilor de alcooli, pentru obţinerea unui amestec format din izo/n alcani, utilizabil ca atare şi/sau component de aditivare la fabricarea combustibilului sintetic pentru aviaţie - P1
 • III.7. Experimentarea la scară pilot a tehnologiilor de cultivarea mixotrofă a microalgelor pe medii nutritive suplimentate cu ape glicerinoase (produse secundare rezultate în reacţia de esterificare a uleiului algal), ca sursă de carbon şi cu hidrolizate proteice (produse secundare rezultate in faza de procesare a biomasei algale delipidizate pentru obţinerea derivatilor de furan), ca sursă de azot, de recoltare a biomasei algale şi de obtinere a uleiului algal şi/sau a esterilor metilici de acizi graşi, ca resursa alternativa naturală regenerabilă, de fabricare a combustibilului sintetic pentru aviaţie - CO
 • III.8. Experimentarea la scară micropilot a tehnologiilor de procesare a biomasei algale delipidizate şi obtinerea derivatilor de furan, ca precursori ai combustibilului sintetic pentru aviatie - P1
 • III.9. Experimentarea la scară micropilot a tehnologiilor de obţinere a catalizatorilor pentru hidrogenarea amestecului de ulei algal şi/sau esteri metilici de acizi graşi şi a derivatilor de furan, la derivaţi de alcooli şi pentru deshidratarea, hidrocracarea şi izomerizarea acestora, pentru obţinerea combustibilului sintetic pentru aviaţie - P2
 • III.10. Experimentarea la scară micropilot a tehnologiilor pentru procesarea simultană, în sistem integrat a amestecului de ulei algal şi/sau esteri metilici de acizi graşi şi derivaţi de furan pentru obţinerea unor derivaţi de alcooli, ca precursori ai combustibilului sintetic pentru aviatie - CO
 • III.11. Experimentarea la scară micropilot a tehnologiilor de procesare catalitică simultană, într-un sistem integrat prin deshidratare, hidrocracare şi izomerizare a derivaţilor de alcooli, pentru obţinerea unui amestec format din izo/n alcani, utilizabil ca atare şi/sau component de aditivare la fabricarea combustibilului sintetic pentru aviaţie - P1
 • III.12. Experimentarea la scară micropilot a tehnologiilor pentru conditionarea suporţilor catalitici şi depunerea metalelor metalelor active catalitic pe acestea, în scopul utilizării în procese de deshidratare, hidrocracare şi izomerizare pentru obţinerea combustibilului sintetic pentru aviaţie - P1

 

Activitatile finalizate - ETAPA IV

Activitate IV.1. Verificarea partiala la scară pilot a tehnologiilor  de cultivarea mixotrofă a microalgelor pe medii nutritive  suplimentate cu ape glicerinoase (produse secundare rezultate în reacţia de esterificare a uleiului algal), ca sursă de carbon şi cu hidrolizate proteice (produse secundare rezultate in faza de procesare a biomasei algale delipidizate pentru obţinerea derivatilor de furan), ca sursă de azot, de recoltare a biomasei  algale şi de obtinere a uleiului algal şi/sau a esterilor metilici de acizi graşi, ca resursa alternativa naturală regenerabilă, de fabricare a combustibilului sintetic pentru aviaţie.

                Activitate IV.2. Verificarea partiala la scară micropilot a tehnologiilor  de procesare a biomasei algale delipidizate şi obtinerea derivatilor de furan, ca precursori ai combustibilului sintetic pentru aviatie

                Activitate IV.3 Verificarea partiala la scară micropilot a tehnologiilor de obţinere a catalizatorilor pentru hidrogenarea  amestecului de ulei algal şi/sau esteri metilici de acizi graşi şi a derivatilor de furan, la derivaţi de alcooli şi pentru deshidratarea, hidrocracarea şi izomerizarea acestora, pentru obţinerea combustibilului sintetic pentru aviaţie

            Activitate IV.4 Verificarea partiala la scară micropilot a tehnologiilor pentru procesarea simultană, în sistem integrat a amestecului de ulei algal şi/sau esteri metilici de acizi graşi şi derivaţi de furan pentru obţinerea unor derivaţi de alcooli, ca precursori ai combustibilului sintetic pentru aviatie. Comunicări ştiinţifice

            Activitate IV.5. Verificarea partiala la scară micropilot a tehnologiilor de procesare catalitică simultană, într-un sistem integrat prin deshidratare, hidrocracare şi izomerizare  a derivaţilor de alcooli, pentru obţinerea unui amestec format din izo/n alcani, utilizabil ca atare şi/sau component de aditivare  la fabricarea  combustibilului sintetic pentru aviaţie.

            Activitate IV.6. Verificarea partiala la scară micropilot a tehnologiilor pentru pentru pentru conditionarea suporţilor catalitici  şi depunerea metalelor metalelor active catalitic pe acestea, în scopul utilizării în procese de deshidratare, hidrocracare şi izomerizare pentru obţinerea combustibilului sintetic pentru aviaţie.

Activitati planificate

 1. Protejarea drepturilor de proprietate intelectuală, la nivel naţional şi internaţional, asupra compoziţiilor de medii pentru cultivarea mixotrofă a microalgelor şi a procedeelor de recoltare a biomasei algale - CO
 2. Protejarea drepturilor de proprietate intelectuală, la nivel naţional şi internaţional, asupra procedeului de obtinere a derivatilor de furan, din biomasă algală delipidizată, ca precursori ai combustibilului sintetic pentru aviatie - P1
 3. Protejarea drepturilor de proprietate intelectuală, la nivel naţional şi internaţional, asupra catalizatorilor pentru conversia amestecului de ulei algal şi/sau a esteri metilici ai acizilor graşi şi a derivatilor de furan in combustibil sintetic pentru aviaţie - P2
 4. Protejarea drepturilor de proprietate intelectuală, la nivel naţional şi internaţional, asupra procedeelor de conditionare a suporţilor catalitici şi de depunere a metalelor metalelor active catalitic pe acestea - P3
 5. Protejarea drepturilor de proprietate intelectuală, la nivel naţional şi internaţional, asupra procedeelor catalitice de conversie a amestecului de ulei algal şi/sau a esteri metilici de acizi graşi şi derivaţi de furan pentru obţinerea unor derivaţi de alcooli - CO
 6. Protejarea drepturilor de proprietate intelectuală, la nivel naţional şi internaţional, asupra procedeelor de conversie catalitică a derivaţilor de alcooli la izo/n alcani - P3
 7. Diseminarea rezultatelor prin comunicare în cadrul unor congrese internaţionale/ naţionale - CO, P2
 8. Diseminarea prin publicare a rezultatelor - CO, P2

Activitati realizate
Diseminarea rezultatelor prin comunicare în cadrul unor congrese internaţionale/ naţionale:

 1. Emil Stepan, Sanda Velea, Axens Marketing & Refining Technology Seminar, Implementing New Solutions for Higher Performance,Viena, 12-14 noiembrie 2012.
 2. Emil Stepan, Sanda Velea, Lucia Ilie, Elena-Emilia Oprescu, Adrian Radu, Cristina-Emanuela Enăşcuţă, "Aviation Biofuel from Microalgal Biomass", Prioritatile chimiei pentru o dezvoltare durabila PRIOCHEM- editia a VIII-a, 25-26 octombrie 2012, Bucureşti
 3. Emil Stepan, Sanda Velea, Olimpiu Blajan, Augustin Crucean, Lucia Ilie, Gabriel Vasilievici, Elena-Emilia Oprescu, Adrian Radu, "Synthetic jet fuel from microalgal biomass", 2nd International Conference: "CATALYSIS FOR RENEWABLE SOURCES: FUEL, ENERGY, CHEMICALS", 21-28.07.2013, Lund, Suedia
 4. Emil Stepan, Sanda Velea, Elena-Emilia Oprescu, Olimpiu Blajan Lucia Ilie, Gabriel Vasilievici, Radu A., Radu E., "Complete exploitation of microalgal biomass, to obtain synthetic aviation fuel", Simpozionului Internaţional "Priorităţile chimiei pentru o dezvoltare durabilă - PRIOCHEM - ed. a IX-a, 24-25 octombrie 2013, Bucureşti.
 5. Sanda Velea, Lucia Ilie, Simona Ghimiş, Ana-Maria Popescu, "Evaluation of electroflocculation for harvesting of freshwater microalgae", Simpozionului Internaţional "Priorităţile chimiei pentru o dezvoltare durabilă - PRIOCHEM - ed. a IX-a, 24-25 octombrie 2013, Bucureşti.
 6. Sanda Velea, Elena Radu, Daniela Stîlpeanu, Ana-Maria Popescu, “Valorisation of polysaccharides and proteins from defatted microalgae biomass”, Simpozionului Internaţional "Priorităţile chimiei pentru o dezvoltare durabilă - PRIOCHEM - ed. a X-a, 30-31 octombrie 2014, Bucureşti.
 7. David Bedo, Olimpiu Blăjan, Augustin Crucean, “The influence of the hydrocloric acid to the process of obtaning 5-cloromethyl-furfural from D-fructose”, Simpozionului Internaţional "Priorităţile chimiei pentru o dezvoltare durabilă - PRIOCHEM - ed. a X-a, 30-31 octombrie 2014, Bucureşti.
 8. Emil Stepan, Sanda Velea, Olimpiu Blăjan, Gabriel Vasilievici, Elena-Emilia Oprescu, Elena Radu, Adrian Radu, “Aviation biofuel obtained by complete processing of microalgal biomass”, A XXXIII-a “Conferinţă Naţională de Chimie”, 01-03 octombrie 2014, Căciulata.
 9. Emil Stepan, Sanda Velea, Olimpiu Blăjan, Elena-Emilia Oprescu, Gabriel Vasilievici, Adrian Radu, Elena Radu, “Innovative process for the production of aviation biofuel from microalgal biomass”, International Conference “BIOENERGY FROM FOREST”, 15-18 septembrie 2014, Helsinki, Finlanda
 10. Emil Stepan, Sanda Velea, Olimpiu Blăjan, Elena-Emilia Oprescu, Gabriel Vasilievici, Elena Radu, Adrian Radu, “Bio-derived synthetic paraffinic kerosene from microalgae”, International Conference ”1st Chemistry in Energy Conference”, 19-23 septembrie 2015, Edinburg, Marea Britanie
 11. Sanda Velea, Simona Bianca Ghimis, Ana-Maria Popescu, Elena Radu, “Effects of Organic Carbon Sources on Cell Growth and Oil Content of Microalgae Species”,  19th Romanian International Conference on Chemistry and Chemical Engineering - RICCCE 19, 02-05 septembrie 2015, Sibiu.
 12. Emil Stepan, SandaVelea, Cristina Enascuta, Emilia Oprescu, Gabriel Vasilievici, Elena Radu, Adrian Radu, „Process for obtaining fatty acid methyl esters from microalgae oil”, International Conference ”Prioritatile Chimiei pentru o Dezvoltare Durabila – PRIOCHEM”, Editia a XI-a, 29-30 octombrie 2015, Bucuresti.  
 13. Vasile I. Parvulescu, “Selective transformation of cellulose to different platform molecules” International Conference „25th Aniversary of Instituto de Tecnologia Chimica”, 22-23 octombrie 2015, Valencia, Spania.

Diseminarea rezultatelor prin publicare în reviste de specialitate

 1. Sanda Velea, Lucia Ilie, Emil Stepan Emil, Ruxandra Chiurtu, "New photobioreactor design for enhancing the photosinthetic productivity of Chlorella Homosphaera culture", Revista de Chimie, 2014, 65 (1), 56-60, (ISSN 0034-7752)
 2. Elena-Emilia Oprescu, Raluca Elena Dragomir, Elena Radu, Adrian Radu, Sanda Velea, Ion Bolocan, Emil Stepan, Paul Rosca, „Performance and emission characteristics of diesel engine powered with diesel–glycerol derivatives blends”, Fuel Processing Technology, 2014, 126, 460-468, ( ISSN: 0378-3820), Factor de impact 2014: 3,019; Scor relativ de influenţă 2014: 2,941.
 3. Andreea Dragu, Solen Kinayyigit, Eduardo J. García-Suárez, Mihaela Florea, Emil Stepan, Sanda Velea, Liviu Tanase, Vincent Collière, Karine Philippot, Paul Granger, Vasile I. Parvulescu, „Deoxygenation of oleic acid: Influence of the synthesis route of Pd/mesoporous carbon nanocatalysts onto their activity and selectivity”, Applied Catalysis A: General, 2015, 504, 81-91, (ISSN: 0926860X), Factor de impact: 3,942, Scor relativ de influenta: 1,571.
 4. Cristiana Rizea, Mihaela Bombos, Gabriel Vasilievici, Dorin Bombos, Ion Bolocan, „Acidity Influence of Catalysts on the Process Selectivity for the Hydrogenation of Methyl Oleate”, Revista de Chimie, 2015, 66 (12), xx-xx, (ISSN: 0034-7752), Factor de impact: 0,810, Scor relativ de influenta: 0,183.

Protejarea drepturilor de proprietate intelectuală, prin brevetare la nivel naţional şi internaţional

 1. Stepan, E., Velea, S., Oancea F., Oprescu, E.-E., Bomboş, M. M., "Procedeu şi catalizator pentru obţinerea esterilor metilici ai acizilor graşi", cerere de brevet de inventie nr. a 2013 00810 / 05.11.2013.
 2. Stepan, E., Velea S., Oancea F., Bomboş M. M., Vasilievici G., Pârvulescu V., Blăjan O., Crucean A. C., "Procedeu de obţinere a biocombustibilului pentru aviaţie din biomasă microalgală", cerere de brevet de invenţie RO 130.351 (A2) – medalie de aur la "Salonul de invenții și inovații INVENTIKA 2014", București 15-18 octombrie 2014; medalie de aur la expoziţia de invenţii “Brussels Innova, the International Exhibition of Invention, Research and New Technologies”, Bruxelles, 13-15 noiembrie 2014; medalie de aur la Salonul Internaţional al Cercetării, Inovării şi Inventicii PRO INVENT 2015, Editia a XIII-a Cluj-Napoca, 25-27 martie 2015
 3. Oancea F., Velea S., Ilie L., Stepan E., "Tulpină de Nannochloris sp. pentru obţinerea de biocombustibil pentru aviaţie", cerere de brevet de invenţie RO 130.352 (A2) – medalie de aur la "Salonul de invenții și inovații INVENTIKA 2014", București 15-18 octombrie 2014
 4. Oancea F., Velea S., Stepan E., Ilie L., "Procedeu de cultivare mixotrofă a algelor unicelulare", cerere de brevet de invenţie RO 130.353 (A2) – medalie de argint la "Salonul de invenții și inovații INVENTIKA 2014", București 15-18 octombrie 2014;
 5. Bedo, D., Bomboş, D., Crucean, A. C., Stepan, E., Trifoi, A. R., "Procedeu de obţinere a 5-(clormetil)furfuralului din biomasa algală şi a eterilor acestuia", cerere de brevet de invenţie nr. a 2013 00867 / 19.11.2013.
 6. Stepan, E., Velea S., Oancea F., Oprescu E. E., Bomboş M. M., "Process and catalyst for obtaining fatty acid methyl esters", cerere de brevet internaţional WO 2015069129 (A1).
 7. Stepan, E., Velea S., Oancea F., Bomboş M. M., Vasilievici G., Pârvulescu V., Blăjan O., Crucean, A. C., "Process for obtaining aviation biofuel from microalgal biomass", WIPO, cerere de brevet international WO 2015076687 (A1) – medalie de aur la "Salonul de invenții și inovații INVENTIKA 2014", București 15-18 octombrie 2014; medalie de aur la expoziţia de invenţii “Brussels Innova, the International Exhibition of Invention, Research and New Technologies”, Bruxelles, 13-15 noiembrie 2014; medalie de aur la Salonul Internaţional al Cercetării, Inovării şi Inventicii PRO INVENT 2015, Editia a XIII-a Cluj-Napoca, 25-27 martie 2015 
 8. Oancea F., Velea S., Stepan E., Ilie L., "Process for mixotrophic cultivation of algae", cerere de brevet international WO 2015076689 (A1) - medalie de argint la "Salonul de invenții și inovații INVENTIKA 2014", București 15-18 octombrie 2014
 9. Oancea F., Velea S., Ilie L., Stepan E., "Nannochloris sp. stain for obtainment of bio-based aviation fuel", cerere de brevet international WO 2015072873 (A1)  - medalie de aur la "Salonul de invenții și inovații INVENTIKA 2014", București 15-18 octombrie 2014
 10. Bedo, D., Bomboş, D., Crucean, A. C., Stepan, E., Trifoi, A. R., cerere de brevet international WO 2015072870 (A1)
 11. Stepan, E., Velea, S., Oprescu, E.-E., Vasilievici, G., Radu, E., Radu, A., „Procedeu şi catalizator pentru obţinerea esterilor metilici ai acizilor graşi”, cerere de brevet de inventie nr. a 2014 00440 din 13.06.2014 - medalie de aur la Salonul Internaţional al Cercetării, Inovării şi Inventicii PRO INVENT 2015, Editia a XIII-a Cluj-Napoca, 25-27 martie 2015
 12. Stepan, E., Vasilievici, G., Velea, S., Bombos, M. M., Enascuta C.-E., Oprescu, E.-E., Radu, E., Radu, A., „Biocarburant pentru avioane cu turbina si procedeu de obtinere a acestuia”, cerere de brevet de inventie nr. a2015 00813 din 09.11.2015.

dr. ing. Emil Stepan, tel. 021.316.30.86, Fax: 021.312.34.93, e-mail: bioresurse@icechim.ro

INCDCP-ICECHIM Bucuresti, Echipa Bioresurse alternative si biocombustibili

Spl. Independentei 202, sector 6, Bucuresti, ROMANIA