Echipa: Antifouling – Elastomeri – Rasini
Domenii de cercetare:


  • Procese si tehnologii de sinteza anionica a elastomerilor, bloc-copolimerilor stiren - dienici si de modificare post-reactie a acestora prin reactii polimer - analoage si metatetice, cu introducerea unor grupe functionale: oxiranice, hidroxilice, maleice si biocide;
  • Procese si tehnologii de sinteza a compozitelor antifouling cu dubla activitate: protectie antifouling si anticoroziva;
  • Tehnologii de sinteza a unei game largi de rasini epoxidice lichide, semisolide, solide si de modificare ulterioara cu diversi diluanti si umpluturi minerale;
  • Tehnologii de polimerizare radicalica a monomerilor vinilici si acrilici pentru obtinerea de compozite cu aplicatii medicale;
  • Modificarea prin aliere in topitura a poliolefinelor virgine si recuperate cu bloc-copolimeri stiren-dienici pentru producerea compozitelro poliolefinice cu proprietati fizico-mecanice performante, in special cu rezistenta la soc ridicata;
  • Aspectele stiintifice principale avute in vedere sunt: fenomene la interfata, compatibilizarea, stabilirea relatiei dintre proprietatile de utilizare si compozitia si structura morfologica a noilor materiale, studierea comportarii reologice in topitura si in stare solida etc.
  • Caracterizarea polimerilor si compozitelor se realizeaza cu metode moderne de investigare: spectrometrie IR, UV-Vis, refractometrie, difuzia luminii (DLS), conductometrie, GPC, analize termice (TGA, DSC, DMA) microscopie electronica (SEM), etc.